ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛТАВСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ПОЛТАВСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Poltavskyj_t_istoryko_adavnosk_(1906-1920) (останній перегляд: 23.09.2019)
ПОЛТАВСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ

ПОЛТАВСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ, Полтавський церковно-історичний археологічний комітет, Полтавський історико-археологічний комітет – науково-церк. інституція, яка функціонувала в Полтаві протягом 1906–20. Заснована указом Найсвятішого Синоду від 26 жовтня 1906 при архієрейській кафедрі зі сховищем для колекцій старожитностей та джерел (див. Полтавське єпархіальне давньосховище) за проектом В.Пархоменка. До складу к-ту входили завідувач Полтав. психоневрологічної лікарні О.Мальцев, історики І.Ф.Павловський, Л.Падалка, В.Пархоменко, В.Трипольський та ін. Почесними членами к-ту була плеяда відомих учених, зокрема М.Біляшівський, О.Левицький, М.І.Петров, М.Покровський, Ф.Успенський та ін. Очолював к-т полтав. і переяслав. єпископ Іоанн (Смирнов; 1906–10), полтав. і переяслав. (із 1913 – херсон. і одес.) архієпископ Назарій (Кирилов; 1911–17); секретар – В.Пархоменко. К-т проводив пошуки та купував для Полтав. єпархіального давньо-сховища церк. старожитності, старовинні рукописи, стародруки з історії єпархії, а також різні джерела історичні в місц. церк. і приватних архівах, у т. ч. монети, килими, рушники, козац. пояси, стріли, твори мист-ва на реліг. сюжети видатних майстрів ін. народів, експонати для Музею історії Полтав. битви та ін. Осн. напрями діяльності к-ту розгорталися навколо архів. справи, охорони пам'яток, переважно церковних, польових археол. досліджень тощо. Завдяки зусиллям членів к-ту була створена історико-єпархіальна б-ка. 1910 було упорядковане давньосховище та розпочата підготовка до публікації каталогу старожитностей, які в ньому зберігалися. К-т здійснив перенесення до Полтави пам'ятника дерев'яної арх-ри – Покрови церкви м. Ромни. На засіданнях к-ту заслуховувалися доповіді з історії місц. монастирів і церков, повідомлення про надходження до б-ки літератури, предметів давнини та ін. К-т відіграв важливу роль у створенні Музею історії Полтавської битви за проектом І.Ф.Павловського. Члени к-ту брали участь у роботі 14-го Всерос. археол. з'їзду в Чернігові, де було високо оцінено чимало експонатів Полтав. єпархіального давньосховища, зокрема Плащаницю 1466 р. та Пересопницьке Євангеліє. Повідомлення про полтав. старожитності на 15-му Всерос. археол. з'їзді в Новгороді Великому (1911) зробив В.Пархоменко. К-т видав 3 випуски "Трудов" (1-й та 2-й – 1908, 3-й – 1912), а також "Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии" (Полтава, 1909) та "Список предметов церковной старины, поступивших в Полтавское древлехранилище" (Псков, 1908). У "Трудах" були видруковані розвідки й повідомлення І.Ф.Павловського, В.Пархоменка, М.І.Петрова та ін.


Література:
 1. Здравомыслов К.Я. Сведения о консисторских архивах и церковно-археологических учреждениях в епархиях. СПб., 1908
 2. "Известия Императорской археологической комиссии". СПб., 1910. Прибавление № 18, 1912. Прибавление № 21
 3. Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII в. Полтава, 1912
 4. Полтавщина: Енциклопедичний довідник. К., 1992.

Посилання:
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДЖЕРЕЛА ІСТОРИЧНІ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАРХОМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦЕВИЧ
 • ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ПОКРОВИ БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА З М. РОМНИ
 • ПОЛТАВА
 • ПОЛТАВСЬКЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ ДАВНЬОСХОВИЩЕ
 • УСПЕНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОКРОВИ БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА З М. РОМНИ
 • ПОЛЕ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ
 • ПОЛТАВСЬКЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ ДАВНЬОСХОВИЩЕ
 • ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ УСТАНОВИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)