ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОПОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Швидкий В.П. ПОПОВ Павло Миколайович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Popov_PM (останній перегляд: 16.07.2019)
ПОПОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

ПОПОВ Павло Миколайович (28 (16).07.1890–04.04.1971) – літературознавець, мистецтвознавець, фольклорист, критик та бібліограф. Чл.-кор. АН УРСР (1939). Д-р філол. н. (1946). Н. в с. Черепівка Путивльського пов. Курської губ. (нині с. Миколаївка Буринського р-ну Сум. обл.). Середню освіту здобув у Рильському духовному уч-щі (1904) та Курській духовній семінарії, навч. також у Курській рисувальній школі. 1910 вступив на історико-філол. ф-т Варшавського ун-ту, через рік продовжив навчання на історико-філол. ф-ті Київ. ун-ту. У студентські роки збирав фольклорний матеріал Сумщини, проводив н.-д. роботу, перша наук. праця – "Малоизвестное сочинение Иоанникия Галятовского" (К., 1915). Після закінчення Київ. ун-ту (1916) вступив до аспірантури, працював у Київ. залізничному уч-щі, Рос. муз. т-ві, г-зії при Київ. консерваторії (1917–22). Одночасно 1919–23 вчителював у с. Черепівка, досліджував місц. фольклорні матеріали. На їх основі видав "Діалектологічні спостереження на північно-східному кордоні України" (1926), склав етногр. та діалектологічну карту Путивльського пов. Із 1920 працював позаштатним співробітником УАН, одночасно – завідуючий Відділом письма і друку Лаврського музею та Портретною галереєю Київського держ. культурно-істор. заповідника (із 1923). Старший наук. співробітник УАН, працював у комісіях академії наук з літератури та мист-ва, укр. писемності періоду феодалізму, давньої укр. письменності, археографічній, етнографічній, діалектологічній та ін.; керівник відділу рукописів Всенар. б-ки при ВУАН (1929–34), професор Київ. худож. ін-ту (1928–30), із 1934 – професор кафедри історії укр. літератури Київ. ун-ту, викладач давньої укр. літ-ри та укр. і рос. фольк-лору Київ. пед. ін-ту (1935–40). Член редколегій підготовки академічного видання "Повного зібрання творів Т.Г. Шевченка в десяти томах" та "Історії українського мистецтва в шести томах". 1938–71 – співробітник Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського АН УРСР, зав. відділу фольклору, член Спілки письменників України (1939). Наук. праці присвячені творчості Т.Шевченка ("Шевченко – народна творчість" (1952) та ін.), Г.Сковороди ("Григорій Сковорода: Життя і творчість" (1960, 1969) та ін.), історії книгодрукування ("Друкарство, його початки і поширення в Європі" (1925) та ін.), історії й теорії фольклору ("Про деякі питання теорії народно-поетичної творчости"; 1955), мистецтвознавства ("Матеріали до словника українських граверів"; 1926), проблемам міжнар. культ. зв'язків, біографістики (праці про А.Кримського, М.Максимовича, О.Потебню, А.Лободу, Ю.Соколова та ін.), автор багатьох ін. праць з історії укр. к-ри.

П. у м. Київ.


Праці:
 1. Замітки до історії українського письменства XVII–XVIII вв. К., 1923
 2. До історії друкарства в давній Польщі. К., 1926
 3. Початковий період книгодрукування у слов'ян. К., 1958
 4. Розвиток української фольклористики: Зародки вивчення староруської і української народної поетичної творчості з найдавніших часів до початку ХIХ ст. К., 1958
 5. Шевченко і Київський університет. К., 1964.
Література:
 1. Білецький О.І. та ін. Павло Миколайович Попов. К., 1961
 2. Павло Попов. В кн.: Письменники Радянської України (1917–1987). К., 1988
 3. Охріменко П.П. Вшанування пам'яті Павла Попова. "Народна творчість та етнографія", 1990, № 6
 4. Юзвенко В.А., Фоменко В.М. Наукові надбання П.М. Попова. Там само
 5. Видатні вчені Національної академії наук України: Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В. Вернадського (1918–1998): Путівник. К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СОКОЛОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • МАКСИМЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • СОКОЛОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)