ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОППЕР КАРЛ-РАЙМУНД

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. ПОППЕР Карл-Раймунд [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Popper_K (останній перегляд: 08.12.2019)
ПОППЕР КАРЛ-РАЙМУНД

ПОППЕР Карл-Раймунд (Popper; 28.07. 1902–17.09.1994) – австро-брит. філософ, логік і соціолог. Один із найбільш впливових філософів 2-ї чв. 20 ст. Член Лондонського королів. т-ва (1976). Н. в м. Відень. До 1937 працював у Відні. Під загрозою переслідувань із боку нацистів емігрував до Великої Британії, де виступив палким критиком тоталітаризму. Із 1946 – професор Лондонської школи економіки і політ. наук.

Осн. напрями філос. пошуків П. – критика традиційної філос. методології, у чому він спирався на 2 вихідні принципи – фальсифікації та верифікації. Перший наголошує, що будь-яке твердження може бути спростоване, на відміну від другого – адже далеко не всі твердження можуть бути верифіковані. П. відстоював метод раціональної дискусії з чіткою постановкою питань і критичним аналізом пропонованих рішень. Можна говорити, що ці ідеї П. активно використовувалися при критиці здатності філософії до суто теор. пізнання світу всупереч емпіричним методам.

Саме ці підходи П. вплинули на його інтерпретацію історичного процесу та соціальну філософію. Раціональна критика заперечує істинність та можливість верифікації глобальних істор. спекулятивних схем, які стають джерелом для політ. ідеологій тоталітарного змісту. Тут ключовим поняттям є "історицизм" – концепція, відповідно до якої "область наук про суспільство збігається з областю застосування історичного, або еволюціоністського, методу і, особливо, історичного пророцтва". Глобальні теорії сусп. розвитку вкупі із соціальними пророцтвами можуть завершуватися тільки катастрофою. Неприпустимо формулювати утопічну соціальну мету і потім підшукувати раціональні засоби для її досягнення. Політ. реалізація такого роду "пророцтв" (Платона, Г.-В.Геґеля, К.Маркса) веде до утворення "закритого суспільства", в якому виключений фактор сусп. критицизму та раціонального вибору. "Історицизм допускає, що ми можемо пожинати те, що ми не сіяли, переконує нас у тому, що все буде і повинне бути добре, якщо ми підемо в ногу з історією… Він намагається перекласти нашу відповідальність на історію… Історицизм народжується із крайнього розчарування в раціональності й відповідальності наших дій… Історицизм є спробою підмінити надію і віру людини, що породжені моральним ентузіазмом і презирством до успіху, якоюсь упевненістю, заснованою на… “людській природі” або на історичному приреченні…" П. відкидав ідею єдності світ. істор. процесу та концепцію сусп. прогресу: "Прогресувати можемо тільки ми, людські індивідууми… захищаючи й посилюючи ті демократичні інститути, від яких залежить воля… і прогрес… Ми повинні стати творцями своєї долі…" П. наголошував на можливості свідомої обмеженої "соціальної інженерії" за умов "відкритого суспільства" – ліберально-демократ. ладу з інституйованими гарантіями дотримання свобод і "соціального критицизму", публічної дискусії (див. також "Відкрите" та "закрите" суспільства).

П. у м. Лондон (Велика Британія).


Праці:
 1. Логика социальных наук. "Вопросы философии" (М.), 1992, № 10
 2. Відкрите суспільство та його вороги, т. 1–2. К., 1994
 3. Злиденність історицизму. К., 1994
 4. Неоконченный поиск: Интеллектуальная автобиография. М., 2000
 5. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М., 2004.

Посилання:
 • ГЕҐЕЛЬ ГЕОРГ ВІЛЬГЕЛЬМ ФРІДРІХ
 • ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС
 • МАРКС К.
 • ВІДКРИТЕ ТА ЗАКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО
 • ТОТАЛІТАРИЗМ
 • ВІДЕНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИЗМ
 • МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ТОТАЛІТАРИЗМ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)