ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОСТЕРНАК СТЕПАН ПИЛИПОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Стрельський Г.В. ПОСТЕРНАК Степан Пилипович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Posternak_S (останній перегляд: 22.09.2019)
ПОСТЕРНАК СТЕПАН ПИЛИПОВИЧ

ПОСТЕРНАК Степан Пилипович (27.04.1885–19.01.1938) – педагог, історик освітнього руху та бібліотечної справи в Україні, бібліограф, бібліотекознавець, громад. діяч, перший директор Всенар. б-ки України при ВУАН. Н. в с. Степанівка Ніжинського пов. на Чернігівщині в сім'ї дяка. Освіту здобув у Ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька та на історико-філол. ф-ті Петерб. ун-ту, який закінчив 1911. Працював викладачем історії і рос. мови в Тихорецькому, а потім – у Таганрозькому комерційному уч-щі. Після Лютневої революції 1917 був обраний до складу виконкому Таганрозької ради робітн. і сел. депутатів. У грудні 1917 повернувся в Україну, де продовжував пед. діяльність (працював на курсах підготовки вчителів, у Комісаріаті у справах Київ. шкільного округу, у Київ. губернському комісаріаті нар. освіти, у шкільному відділі Наркомосу України, у Київському та Черкаському ін-тах нар. освіти та ін.). Із 1921 діяльність П. тісно пов'язана з ВУАН (керівник секції історії освіти Пед. комісії, керівник Комісії для складання енциклопедичного словника, заст. голови Бібліографічної комісії при ВУАН, член Комісії краєзнавства, член Ради ВУАН). Із 28 березня 1922 – член та заст. голови Тимчасового к-ту для заснування Всенар. б-ки України, 26 березня 1923 обраний її директором, працював на цій посаді до листопада 1929. П. був також головою Н.-д. комісії бібліотекознавства, редактором "Бібліотечних збірників" Всенар. б-ки України і час. "Бібліотекознавство та бібліографія". Автор книг "Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917–1919 рр." (К., 1920), "Всенародна бібліотека України при Всеукраїнській Академії наук" (К., 1923), "За принцип коллективного авторства" (М., 1935), багатьох статей з теорії бібліографії та бібліотекознавства, вміщених у збірниках і журналах за 1917–28.

18 жовтня 1929 був заарештований. Звинувачений у приналежності до "Спілки визволення України" та "Братства української державності". Через відсутність доказів його справу 20 травня 1930 було закрито.

Вдруге П. був заарештований 30 грудня 1937 за участь у нібито "антирадянських терористичних організаціях" і вже наступного дня без будь-якого попереднього слідства засуджений "трійкою" при Київ. обласному управлінні НКВС УРСР до смертної кари. Страчений.

Реабілітований посмертно у квітні 1989.


Література:
 1. Історія Академії наук України: 1918–1923: Документи і матеріали. К., 1993
 2. Телячий Ю.В. Степан Постернак і його вклад в розбудову національної освіти в період української державності (1917–1920 рр.). В кн.: Історія України: Маловідомі імена, події. факти, вип. 7. К., 1997
 3. Історія Національної академії наук України: 1924–1928: Документи і матеріали. К., 1998
 4. Ковальчук Г.І. Репресовані директори ВБУ. В кн.: Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, вип. 1. К., 1998
 5. Стрішенець Н. Степан Постернак. Бібл. вісник. 1998. № 5
 6. Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917–1920). "Історія в школі", 1999, № 1–2
 7. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, ф. 52
 8. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 12, спр. 5729.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БІБЛІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • СПІЛКА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)