ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОТОЦЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І. ПОТОЦЬКИЙ Павло Платонович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pototskyj_P_1857_1938 (останній перегляд: 22.09.2019)
ПОТОЦЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ

ПОТОЦЬКИЙ Павло Платонович (12.12.1857–27.08.1938) – музейник, фахівець з історії укр. к-ри, зокрема військової, та військ. історії Росії. Н. в с. Просяниківка (нині село Кобеляцького р-ну Полтав. обл.). Син судді Кобеляцького повітового суду, брат генералів – професора Михайлівської артилер. академії Миколи, директора Полтав. кадетського корпусу й першого голови Полтавської вченої архівної комісії Олександра, начальника Варшавської фортечної бригади Петра Потоцьких. Їхній прапрадід Григорій служив сотником на Полтавщині (у Кишеньці; нині с. Кишеньки Кобеляцького р-ну Полтав. обл.). 1723 підписав Коломацькі чолобитні, відомий як значний меценат.

Закінчив Петровську Полтав. військ. г-зію (1874), Михайлівське артилер. уч-ще в Санкт-Петербурзі (1877) та Артилер. академію з додатковим курсом (1881). Брав участь у 3-х війнах – російсько-турецькій війні 1877–1878, російсько-японській війні 1904–1905 та Першій світовій війні (протягом 1914–17) у передових військах, мав бойові нагороди, а також франц. хрест Почесного легіону та англ. Хрест Вікторії. Дослужився до генерала від артилерії і командира корпусу. 1896 організував перший у Російській імперії музей при військ. частині. Член ради Полтав. вченої архів. комісії, один із фундаторів і член ради Імператорського військово-істор. т-ва. Перебуваючи за кордоном, ознайомився з музеями у Франції (Париж і Версаль), Німеччині (Мюнхен, Дрезден, Берлін, Лейпциг), Австро-Угорщині (Відень, Будапешт (нині столиця Угорщини), Львів), оглянув Паризьку виставку, а також гол. антикварні книжкові збірки. Будучи фахівцем з історії артилерії, написав кілька книжок і брошур. Друкувався в часописах "Русский инвалид" та "Правительственный вестник".

У жовтні–листопаді 1917 працював як член петрогр. Комісії з реєстрації і повернення до України культ. цінностей (голова – проф. Ф.Вовк). 4 грудня 1917 прийняв укр. громадянство. У вересні 1918 П. було ув'язнено як заручника від петрогр. рос. буржуазії. Одержав 2 охоронні грамоти, передусім від Ленінгр. відділу Головнауки. Активний член Т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови в Ленінграді (нині м. С.-Петербург).

Протягом 40-ка років П. збирав різнохарактерні пам'ятки та матеріали – Музей України. Збірка складалася з б-ки (до 17 тис. томів), мистецьких творів (15 тис. гравюр і літографій і понад 300 картин), колекції худож. меблів, починаючи з 15–16 ст., порцеляни та кришталю, архіву з гетьманськими універсалами, колекції зброї (опинилась на тимчасовому зберіганні в етногр. відділі Рос. музею), карт України тощо. Серед вилучених у П. коштовностей, що опинились у моск. "Гохрані" й ніколи власникові не були повернуті – 90 срібних тарілок із гербами, старовинні келихи, золоті кишенькові годинники тощо (разом 20 пудів вартістю на 1925 у 40 тис. карбованців).

1926 П. підписав угоду, якою передав свою збірку в дарунок укр. урядові в особі наркомату освіти УСРР. У червні 1927 р. 7 вагонів музейного майна заг. вагою 38 т було перевезено до Києва. Щойно утворений заповідник, який одержав назву Всеукраїнського музейного містечка, прийняв її як свій структурний підрозділ під назвою "Музей України: Збірка Потоцького". Самого збирача було призначено пожиттєво його директором. Музей України розташували в двоповерховому корпусі праворуч від Троїцької надбрамної церкви (корпус № 6 митрополичих півчих) – разом 14 залів і кімнат, а самого збирача призначили пожиттєво директором його ж власної колекції. Згодом частину експонатів було передано в розпорядження новоствореного Центр. істор. музею.

Заарештований у віці 81-го року, П. помер у Києві в Лук'янівській тюрмі. Його другу дружину Єлизавету Денисівну (1866–1938), онуку поета-партизана Д.Давидова, та її сестру стратили. До Воркутлагу потрапив його онук.


Праці:
 1. Генерал-майор Л.Л. Кирпичев. СПб., 1891
 2. История гвардейской артиллерии. СПб., 1896
 3. 4-я батарея лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады и краткий исторический очерк начала, развития и заслуг гвардейской артиллерии. СПб., 1898
 4. Краеведение в России во второй половине ХVIII века. "Краеведение" (Л.), 1926, т. 3, № 3
 5. Буквар Шевченка. В кн.: Записки Історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 13/14. К., 1927
 6. Хроника гвардейской артиллерии с 1682 по 1896 год. СПб., 1996.
Література:
 1. Параделов М.Я. Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, литографий, лубков и прочих произведений печати. М., [1904]
 2. Шуманский Е.А. Справочная книга для русских библиофилов и коллекционеров. Одесса, 1905
 3. Иваск Удо. Частные библиотеки в России. СПб., 1912
 4. Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века. Полтава, 1912
 5. Його ж. Полтавцы, иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914
 6. Стеллецький Г. Українська збірка П. Потоцького. "Червоний шлях", 1927, № 3 (48)
 7. Павленко М. Музей України: Збірка П. Потоцького. "Всесвіт" (Х.), 1928, № 35
 8. Шилов Ф.Г. Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет: Опыт обзора. "Альманах библиофила", 1929
 9. Його ж. Записки старого книжника. М., 1959
 10. [ Белоконь С. ] Музей Украины: Собрание П.П. Потоцкого. В кн.: Киев: Энциклопедический справочник. К., 1982
 11. Климова Е. Музей Украины (собрание П.П. Потоцкого): Указатель архивных материалов и библиографии, ч. 1. К., 1995
 12. Білокінь С. Музей України (збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. К., 2006.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГРОМАДЯНСТВО
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • КИЇВ
 • ЛУК'ЯНІВСЬКА ТЮРМА
 • ЛЬВІВ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНИ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ПУД
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКА ВІЙНА 1904–1905
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1877–1878
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СОТНИК
 • ТРОЇЦЬКА НАДБРАМНА ЦЕРКВА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
 • ВІДЕНЬ
 • ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР КІНДРАТОВИЧ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МУЗЕЙНЕ МІСТЕЧКО

 • Пов'язані терміни:
 • СТАРКОВ АРСЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В ЛЕНІНГРАДІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)