ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД

  Бібліографічне посилання: Шандра В.С. ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Prava_kotorym (останній перегляд: 20.09.2019)
ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД

"ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД" – збірка-проект заг. зводу укр. законодавчих та нормативних актів, що були чинними впродовж 16–18 ст. Кодифікація здійснена за ініціативою рос. уряду (1728), який скористався незадоволенням міщан при оскарженні Генеральною військовою канцелярією міських судів із метою обмеження автономних прав України та уніфікування, унормування і систематизації її правової системи. Спеціально створена комісія під головуванням генерального судді І.Бороздни та під наглядом генерал-майора кн. О.Шаховського працювала в 1728–43 у складі 70-ти укр. урядовців, правників, вищого духовенства і культ. діячів. Найчисленнішою була козацька старшина (42 особи). Місце перебування комісії (Глухів, Москва, Прилуки, Ічня) та її склад (Ф.Чуйкевич, М.Ханенко, В.Стефанович, С.Савицький, С.Лукомський, Я.Лизогуб, Нечай та ін.) змінювалися кілька разів. Джерелами "Прав..." служили Статути Великого князівства Литовського, збірки-компіляції магдебурзького права ("Саксонське зерцало", "Порядок") і хелмського його варіанта, поточне законодавство (універсали й укази гетьманів та Ген. військ. канцелярії), суд. практика й звичаєво право. Збірка повинна була стати новим кодексом законів шляхом зведення існуючих законодавчих норм та деяких положень рос. права. Звід складався із 30-ти розділів, 531 артикула, 1697 пунктів, які передбачали врегулювання широкого спектра соціальних відносин, зокрема охоплювали держ., адм., цивільне, торг., карне і процесуальне право. Проект кодексу був повернутий Правительствуючим Сенатом на доопрацювання, однак не був доповнений і виправлений згідно із зауваженнями сенаторів через побоювання обмежень шляхетських привілеїв. Узгодження текстів "Прав..." затяглося до 1856. Проект не набув чинності офіц. кодексу законів. Ліквідація гетьманства в Україні та її автономії наприкінці 18 ст. зняла питання про його правоздатність. Незважаючи на це, "Права..." поширювалися в рукописних списках, вживалися у суд. практиці та використовувалися як навч. посібники.

Як пам'ятка укр. політико-правової к-ри один зі списків "Прав..." був уперше опублікований правознавцем Київ. ун-ту О.Кістяківським (1879). Оригінальний рукопис 1743 р. виданий К.Вислобоковим (1997). Над дослідженням текстів "Прав..." працювали: І.Теличенко, М.Слабченко, М.Василенко, М.Чубатий, А.Яковлів, В.Мєсяц, М.Ткач, В.Рауделюнас, Ю.Бардах, Л.Паулі та ін.

Вид.: Кистяковский А. Права, по которым судится малороссийский народ. К., 1879; Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. К., 1997.


Література:
 1. Теличенко И. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода законов. "Киевская старина", 1888, кн. 9–10
 2. Василенко М. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело державного права України ХVIII ст. В кн.: Ювілейний збірник ВУАН на пошану академіка Грушевського, ч. 1. К., 1928
 3. Яковлів А. Український кодекс 1743 року "Права, по которым судится малороссийский народ": Його історія, джерела та систематичний виклад змісту. "ЗНТШ" (Мюнхен), 1949, т. 159
 4. Месяц В. История кодификации права на Украине в первой половине ХVIII в. К., 1963
 5. Пашук А.І. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVII–ХVIII ст. Львів, 1967
 6. Швидько Г.К. Історія держави і права України (Х – початок ХIХ століття): Навчальний посібник. Дніпропетровськ, 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАРДАХ ЮЛІУШ
 • ЧУБАТИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЛУХІВ
 • ІЧНЯ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МІЩАНИ
 • МОСКВА
 • ПРИЛУКИ
 • СЛАБЧЕНКО МИХАЙЛО ЄЛИСЕЙОВИЧ
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • СТЕФАНОВИЧ ВАСИЛЬ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ЯКОВЛІВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО

 • Пов'язані терміни:
 • ХЕЛМІНСЬКЕ ПРАВО, КУЛЬМСЬКЕ, АБО КУЛЬМЕНСЬКЕ ПРАВО
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 СТ.
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • ЛАТКІН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛУКОМСЬКИЙ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • СФРАГІСТИКА
 • СЯБРИ (СПІВВЛАСНИКИ, СПІВУЧАСНИКИ, ПАЙОВИКИ, ПРИЯТЕЛІ)
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • СТЕФАНОВИЧ ВАСИЛЬ
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ ЯКІВ
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)