ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПРАВОСЛАВНИЙ КАТЕХІЗИС

  Бібліографічне посилання: Усенко П.Г. ПРАВОСЛАВНИЙ КАТЕХІЗИС [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pravoslavnyj_katekhizys (останній перегляд: 16.07.2019)
ПРАВОСЛАВНИЙ КАТЕХІЗИС

"ПРАВОСЛАВНИЙ КАТЕХІЗИС", "Політичний катехізис", "Катехізис" ("Катехизис") – російськомовний агітаційно-пропагандистський документ-кредо М.Бестужева-Рюміна та С.Муравйова-Апостола. Складений насамперед з метою публічного впливу на підлеглих соратників, у цілому – для активізації декабристів руху.

Композиція твору спрямована чітко й емоційно обґрунтувати ідею справедливості збройного повалення царського уряду у світоглядному оперті на "волю Божу" (з яскравою полемічною інтерпретацією християн. догматів у розрахункові подолати "раболіпство" солдатської маси). Діалогічно вибудований за традиційною для реліг. сфери схемою.

Змістом головно апелював до Біблії із масштабним застосуванням досвіду відомих тоді вітчизн. і зарубіжних літ. зразків, (у т. ч. укладений іспанськими ченцями в боротьбі з нашестям армії франц. імп. Наполеона I Бонапарта й досить популярний "Громадянський катехізис", незакінчений "Любопытный разговор" М.М.Муравйова тощо). Наскрізь реалізований прийом "запитання–відповідь" нагадував військ. пам'ятки статутних положень, звично "визубрювані" в середовищі "нижніх чинів".

"П.к." відкривався сакральною молитовною формулою "Во имя Отца и Сына и Святого Духа", далі в першу чергу акцентувалися засади віри, волі та щастя, взаємопов'язані з витлумаченням цих понять в антимонархічному сенсі. Причому вузлове судження концентуально відбилося центр. тезою у висвітленні причини людського лиха: "Для чего же русский народ и русское воинство несчастно? Оттого, что цари похитили у них свободу". Автори послідовно дотримувалися переконання в перевазі представницької влади, тож їхнє прагнення взяти демократ. курс на майбутній респ. лад виразно втілилося ключовими фразами: "Какое правление сходно с законом Божиим? Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей". Самодержавство характеризувалося як "неправда і нечестя тиранії". Присягу "гнобителям народу" названо "богопротивною". Натомість наполегливо утверджувалася настанова згуртуватись заради визволення, аби "відновити віру та свободу в Росії". Завершено текст категоричною пересторогою: "А кто отстанет, тот, яко Иуда предатель, будет анафема проклят. Аминь".

Виконуючи розпорядження С.Муравйова-Апостола, у Василькові вночі з 10 на 11 січня 1826 (з 30 на 31 грудня 1825) за автентичного авторського читання оригіналу-чернетки 2 екземпляри "П.к." записали унтер-офіцер І.Дмитревський та рядовий І.Хоперський, а вранці вже під диктовку останнього додаткові 11 копій злагодили той самий І.Дмитревський, унтер-офіцер із місц. шляхти Й.Шевель, полковий писар М.Патутов, рядові Д.Болякін, О.Васильєв, С.Щелкалін. Потім працю було урочисто доведено до вишикуваних у каре на васильківському соборному майдані 5-ти рот Черніг. піх. полку за благословення священика Д.Кейзера. Після відправи С.Муравйов-Апостол у ролі командувача голосно повторив звернуте до слухачів фундаментальне гасло-клятву щодо визнання єдиним царем Ісуса Христа (так підкреслено висловлена думка – в основі й супутньо підготовленої, проте на загал не використаної прокламації-відозви до народу). Закликані на подвиг підрозділи бунтівників, тричі гукнувши "ура", під розгорнутими прапорами вирушили з міста революц. маршем у напрямку с. Мотовилівка Васильківського пов. Київ. губ. (нині с. Велика Мотовилівка Фастівського р-ну Київ. обл.).

Того ж дня, за наказом С.Муравйова-Апостола "випустити в народ цей катехізис", три листівки "П.к." поширив у Києві прапорщик О.Мозалевський, відряджений з унтер-офіцером І.Харитоновим, рядовими П.Прокоф'євим, Я.Сафроновим, О.Федоровим за підкріпленням для Чернігівського полку повстання, але акція не вдалась і нелегальні аркуші швидко знайшли поліційні власті, так само, як ще 6 примірників: один – забраний у полкового ад'ютанта Є.Павлова, другий – виявлений у с. Пологи Васильківського пов. Київ. губ. (нині село Васильківського р-ну Київ. обл.), й аж чотири, конфіс-ковані у заарештованої в с. Середня Слобода Васильківського пов. Київської губ. (нині с. Вінницькі Стави Васильківськогор-ну Київ. обл.) довіреної особи С.Муравйова-Апостола – персонального служки-дворака М.Масленикова (Масленки). На практиці ретельно виконувалося повеління імп. Миколи I посилити "заходи для розшуку всіх обурливих катехізисів, розкиданих по Київській губернії". Зрештою, у справах Верховного карного суду над декабристами "П.к." інформаційно кваліфікувався "лжекатехізисом".

У друкованому вигляді його на поч. 20 ст. повністю репрезентував нім. історик Т.Шиман (Th.Schiemann).


Література:
 1. Schiemann Th. Die Ermordung Pauls und die Thronbestejgung Nikolaus I. Berlin, 1902
 2. Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906
 3. Мережковський Д.С. Полное собрание сочинений, т. 10. СПб., 1911
 4. Міяковський В.В. Революційний катехізис 1825 р. "Життя й Революція", 1925, ч. 12
 5. Базилевич В.М. Декабристи на Київщині. К., 1926
 6. Повстання декабристів на Україні. Х., 1926
 7. Рух декабристів на Україні, кн. 1–2. Х., 1926
 8. Щеголев П.В. Декабристы. М.–Л., 1926
 9. Восстание декабристов: Материалы, т. 4. М.–Л., 1927
 10. Те саме, т. 6. М.–Л., 1929
 11. Те саме, т. 9. М., 1950
 12. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. 2. М., 1951
 13. Порох И.В. Восстание Черниговского полка. В кн.: Очерки из истории движения декабристов. М., 1954
 14. Лисенко М.М. Повстання Чернігівського полку. К., 1956
 15. Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол. К., 1961
 16. Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. К., 1975
 17. Сергиенко Н.Г. Православный катехизис С.И. Муравьева-Апостола в восстании Черниговского полка. "Декабристские чтения", вып. 1. К., 1988
 18. Вернадский Г.В. Два лика декабристов. "Свободная мысль", 1993, № 15
 19. Карацуба И. Революция и религия: С.И. Муравьев-Апостол как христианин. В кн.: Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали, т. 5. К., 2007.

Посилання:
 • БЕСТУЖЕВ-РЮМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • БІБЛІЯ
 • ЧЕРНІГОВСЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ
 • ДЕКАБРИСТІВ РУХ В УКРАЇНІ
 • КИЇВ
 • МУРАВЙОВ-АПОСТОЛ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 • МУРАВЙОВ МИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ
 • САМОДЕРЖАВСТВО
 • ВАСИЛЬКІВ

 • Пов'язані терміни:
 • БЕСТУЖЕВ-РЮМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • ДЕКАБРИСТІВ РУХ В УКРАЇНІ
 • ВАСИЛЬКІВСЬКА УПРАВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)