ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА

  Бібліографічне посилання: Струкевич О.К. ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Predvodytel_dvorianstva (останній перегляд: 23.08.2019)
ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА – впродовж 1766–1917 – обраний на губернських і повітових дворянських зборах (на 3-річний термін) представник дворянства в Російській імперії. Посаду запроваджено маніфестом рос. імп. Катерини II від 14 грудня 1766 для кер-ва виборами депутатів до Комісії для складання "Нового Уложенія". Після виборчої кампанії 1767 предводителі (маршали) здійснювали кер-во виборами на посади до земських судів, підкоморських судів та ін. установ з виборними чиновниками; головували на дворянських зборах, комісіях про розгляд дворянства; наглядали за роботою пошти, станом шляхів сполучень, проведенням профілактики і боротьби з епідемічними хворобами, організовували громад. роботи, збір коштів на громад. потреби тощо. Функціональні обов'язки і права П.д. надалі регулювалися "Учреждением о губерниях 1775 года" (на Лівобережну Україну його дія поширилася 1782 із запровадженням намісництв) та положеннями земської реформи 1864. Посада проіснувала до Лютневої революції 1917, в результаті якої було ліквідовано станову організацію Рос. імперії.


Література:
 1. Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала ХVIII в. до отмены крепостного права. СПб., 1870
 2. Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб., 1876
 3. Миллер Д.П. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии: Превращение козацкой старшины в дворянство. К., 1897
 4. Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–1855. СПб., 1906
 5. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России: 1861–1904. М., 1979.

Посилання:
 • ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ
 • ДВОРЯНСТВО
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • НАМІСНИЦТВО
 • ПІДКОМОРСЬКИЙ СУД
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ

 • Пов'язані терміни:
 • БОБРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БРАЗОЛІ
 • ЧЕТВЕРТИНСЬКІ
 • ЧОРНИЙ ОСТРІВ, СМТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДУНІН-БОРКОВСЬКІ
 • ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗБОРИ
 • ІСКРИЦЬКІ
 • ІВАНЕНКИ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ХАНЕНКИ
 • КОНОВНІЦИН ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КОВПАК ОПАНАС ФЕДОРОВИЧ
 • КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII В. (КБС) ТА СЛОВНИК ПОЛТАВЦЫ: ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
 • КУЛЯБКИ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КИР'ЯКОВ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ЛАШКЕВИЧІ
 • ЛЕВЕНЦІ
 • ЛУКАШЕВИЧ ПЛАТОН ЯКИМОВИЧ
 • ЛУКАШЕВИЧ ВАСИЛЬ ЛУКИЧ
 • МАЛАМИ
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МАРКОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МАРШАЛОК
 • МАСЮКОВИ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МИКЛАШЕВСЬКІ
 • МИЛОРАДОВИЧ ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧІ
 • МИРОВИЙ ПОСЕРЕДНИК
 • НЕПЛЮЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ТА ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ ТРУДОВЕ БРАТСТВО
 • НОВІКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ОКРУЖНИЙ СУД
 • ОРДА НАПОЛЕОН
 • ОСТРОГРАДСЬКІ
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛИТИКИ (ПОЛІТИКИ, ПОЛЕТИКИ)
 • ПОПКО ІВАН ДІОМИДОВИЧ
 • РАКОВИЧІ
 • РЄПНІН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РОСЛАВЦІ
 • САХНО-УСТИМОВИЧІ
 • СЕЛЕЦЬКІ РІД
 • СЕНАТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЧИЙ СЕНАТ
 • ШИРАЇ, ШИРЯЇ
 • СКАРЖИНСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • СТАХОВИЧІ
 • СТАРИЦЬКІ
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ
 • СУДІЄНКО МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
 • СУДІЄНКИ, РІД
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • СВІЧКИ РІД
 • ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ 1722
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ТЕРНАВІОТИ
 • ТУМАНСЬКІ
 • ЗАБІЛИ
 • ЗЕМСЬКИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ НАЧАЛЬНИК
 • ЗЕМСТВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)