ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПРИГАРА АНДРІЙ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ПРИГАРА Андрій [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pryhara_A (останній перегляд: 20.09.2019)
ПРИГАРА АНДРІЙ

ПРИГАРА Андрій (р. н. невід. – п., імовірно, до 1790) – правосл. священик. Походив з укр. міщанського роду, який відігравав помітну роль у госп. житті Новгорода-Сіверського. Настоятель старої Свято-Покровської церкви (1781–86) у м. Новгород-Сіверський. Мав дім у Новгороді-Сіверському та земельну маєтність на околиці міста вздовж шляху на Дігтярівку (нині село Новгород-Сіверського р-ну Черніг. обл.). Власник великої б-ки. 1786–87 підготував "Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского, с признанием к оному от древности принадлежащих стран, по российским и иностранным историям, також отдавна досель оставшимся очевидным знакам и доказательствам; разделяя оное на три части, а именно: о натуральном местоположении, о примечаниях древних и новых, а на остаток и о выгодах при том городе находящихся, и верными показаниями и примечательными параграфами извлеченное". Нині зберігається в Рос. держ. військово-істор. архіві в Москві. Значну увагу в описі приділив історії Новгорода-Сіверського, яку поділив на 5 періодів: 1) від заснування міста до хрещення Київської Русі; 2) 11 – поч. 13 ст.; 3) 1-ша пол. 13 ст. – з'єднання з Великим князівством Литовським; 4) із серед. 13 ст. до серед. 18 ст.; 5) із 1752, коли місто одержало магдебурзьке право. Крім того, подав цікаві відомості про істор. топографію Новгорода-Сіверського, старовинні герби, місц. храми, етнічний та конфесійний склад городян тощо. В описі вміщені відомості про курганні некрополі в околицях Новгорода-Сіверського, а також про 2 кам'яні плити на похованнях князів Григорія та Дмитра Ольговичів у с. Лісконоги (нині село Новгород-Сіверського р-ну Черніг. обл.) та ін. Водночас в описі побутують і авторські небилиці та сумнівні гіпотези, зокрема про початки Новгорода-Сіверського. П. обстоював думку про вищість Новгорода-Сіверського щодо ін. міст, зокрема Чернігова, і, заразом, прирівнював становище Новгорода-Сіверського до Києва й Новгорода Великого за часів Київської Русі. На думку О.Оглоблина, П., вірогідно, був близький до кола учасників патріотичного Новгород-Сіверського гуртка кінця 18 ст.


Література:
 1. Катаев И. Обзор рукописных памятников по истории Слободской Украины, хранящихся в Военно-ученом архиве в Санкт-Петербурге. В кн.: Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII Археологического съезда, т. 2. Х., 1902
 2. Федірко А.М. Патріотична освічена еліта Новгород-Сіверського на рубежі XVIII–XIX ст. "УІЖ", 1998, № 2
 3. Коваленко О. Андрій Пригара та його "Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского". В кн.: Осягнення історії: Збірник наукових праць на пошану професора М.П. Ковальського з нагоди 70-річчя. Острог–Нью-Йорк, 1999
 4. Його ж. Неопублікована праця Андрія Пригари "Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского". "Сіверянський літопис", 1999, № 4
 5. Оглоблин-Мезько О. Люди Старої України та інші праці. Острог–Нью-Йорк, 2000
 6. Бондаренко І.В. Топографічний опис м. Новгород-Сіверська А. Пригари як джерело з історії України. В кн.: Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Луганськ, 2001
 7. Гринь О. Старожитності Подесення у працях місцевих краєзнавців останньої чверті XVIII ст. "Сіверянський літопис", 2008, № 6.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ХРЕЩЕННЯ РУСІ 987–989
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МОСКВА
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ

 • Пов'язані терміни:
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)