ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПРИЛИПКО ЯКІВ ПАВЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юсова Н.М. ПРИЛИПКО Яків Павлович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Prylypko_Y (останній перегляд: 17.07.2019)
ПРИЛИПКО ЯКІВ ПАВЛОВИЧ

ПРИЛИПКО Яків Павлович (19.08.1925–14.06.1978) – історик, етнолог, археолог, перекладач. Канд. істор. н. (1962). Н. в с. Прохорівка (нині село Канівського р-ну Черкас. обл.) в сім'ї священика. Брав участь у Великій Вітчизн. війні Рад. Союзу 1941–45. 1945–50 працював у Чернів. історико-краєзнавчому музеї (нині Чернівецький краєзнавчий музей), брав участь в археол. та етногр. експедиціях музею; одночасно навч. на істор. ф-ті Київ. ун-ту, який закінчив 1949. 1950–51 працював в Ін-ті археології АН УРСР на посаді молодшого наук. співробітника. 1957–61 – аспірант Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, із 1960 – на посаді молодшого наук. співробітника відділу етнографії цього ін-ту. Захистив канд. дис. на тему: "Спільні риси в одязі болгар і східних слов'ян ХІХ – початку ХХ ст." (Москва, 1962). Із 1965 – старший наук. співробітник відділу етнографії Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

1973 звільнений з Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, було порушено справу про зняття наук. ступеня канд. істор. н., але вчена рада Московського університету, де він захищався, вважала неможливим на підставі діючої Інструкції ВАК при РМ СРСР позбавити його вченого ступеня. Із 1974 працював в Археогр. комісії АН УРСР. 1974–76 брав участь в археол. експедиціях; розробив метод реконструкції давнього одягу.

П. у м. Київ.

Дж.: Науковий архів Чернівецького державного історико-краєзнавчого музею імені Ю.Федьковича, ф. 31, оп. 21, спр. 32, одиниці зберігання 130–140; Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Рильського НАН України, ф. 14, колекція 4, одиниці зберігання 1–2, 13.


Праці:
  1. З народного одягу Чернівецької області. В кн.: Народна творчість та етнографія, 1960, кн.1
  2. Етнокультурні зв´язки болгар і східних слов´ян (на матеріалі одягу). К., 1964
  3. Українське радянське карпатознавство. В кн.: Бібліографія праць з етнографії, фольклору та народного мистецтва. К., 1972
  4. Опыт реконструкции скифского костюма на материалах погребения скифянки из Вишневой могилы. В кн.: Курганы Степной Скифии: Сборник научных трудов. К., 1991.

Посилання:
  • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
  • МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  • МОСКВА


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)