ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПИРОЖКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Кіндзерський Ю.В. ПИРОЖКОВ Сергій Іванович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pyrozhkov_S (останній перегляд: 14.10.2019)
ПИРОЖКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович (н. 20.06.1948) – учений-економіст, демограф, організатор науки. Д-р екон. н. (1991), професор (1994). Почесний професор Пекінського ін-ту міжнар. порівняльних досліджень (1998). Дійсний член Національної академії наук України (зі спеціальності "демографія"; 2000), іноз. член Рос. академії природничих наук (2001). Засл. діяч н. і т. України (2003). Н. в м. Київ. Закінчив Київ. ін-т нар. госп-ва (1969), здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю "статистика". Трудовий шлях розпочав в Ін-ті економіки АН УРСР інженером, молодшим наук. співробітником. 1976–90 працював у Президії АН УРСР: ученим секретарем Відділення економіки; заст. начальника Науково-орг. відділу, ученим секретарем Секції сусп. наук. 1990 перейшов на роботу зав. відділу проблем трудового потенціалу і профорієнтації в Ін-т економіки АН УРСР. 1991 захистив докторську дис. з проблем демографії і трудового потенціалу населення, того ж року призначений директором-організатором Ін-ту стратегічних досліджень АН УРСР/ України. У березні 1992 призначений директором Нац. ін-ту стратегічних досліджень при Президентові України. У червні 1997 став засновником і директором Нац. ін-ту українсько-рос. відносин при Раді нац. безпеки і оборони України (2001 перетворений у Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки). У жовтні 2001 призначений заст. секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 2001–07 очолював укр. частину Спільної робочої групи "Україна–НАТО" з питань військ. реформи. У вересні 2002 ініціював утворення Ін-ту демографії та соціальних досліджень НАН України, призначений його директором-організатором. Із січня 2004 очолив Об'єднаний ін-т економіки НАН України. Від березня 2007 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова.

Автор праць з проблем математичної демографії, аналізу вікової структури населення, концептуальних уявлень щодо відтворення трудового потенціалу, стат. розрахунків втрат населення під час соціальних катастроф у 1930–40-ві рр. Ініціатор розвитку в демографічній науці наук. напряму – аналізу людських ресурсів з точки зору оцінки їх потенційних можливостей, основ теорії трудового потенціалу як складової відкритої соціосистеми. Удосконалив методи демографічного прогнозування, обґрунтування сценаріїв ретроспективного та перспективного прогнозів демографічних процесів, визначення демографічних перспектив формування ринку праці. П. започаткував проведення наук. досліджень в Україні, які передбачають прогнозування сусп. явищ на основі комплексної оцінки системи взаємопов'язаних параметрів екон., демографічної, соціальної, безпекової та військ. політики.

Лауреат премії НАН України ім. М.Туган-Барановського (1998), Держ. премії України в галузі н. і т. (2002).


Праці:
 1. Демографические процессы и возрастная структура населения. М., 1976
 2. Качество трудового потенциала (социально-экономический аспект). К., 1986 (у співавт.)
 3. Демографическое развитие Украинской ССР (1970–1979). К., 1987 (у співавт.)
 4. Трудовой потенциал в демографическом измерении. К., 1992
 5. Україна в демографічному вимірі: Минуле, сучасне, майбутнє. К., 1995 (у співавт.)
 6. Україна–Росія: Проблеми економічної взаємодії. К., 2000 (у співавт.)
 7. Обличчя влади: Російська політична еліта: 1998–2000 рр. К., 2002 (у співавт.)
 8. Смертність та причини смертності в Україні у ХХ столітті. Париж, 2003 (у співавт.)
 9. Демографічний і трудовий потенціал, т.1. К., 2010.
Література:
 1. Хто є хто в державному управлінні. К., 2001
 2. Хто є хто в Україні. К., 2001.

Посилання:
 • КИЇВ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • РАДА БЕЗПЕКИ ООН
 • РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 • Пов'язані терміни:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)