ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ (РЕВ)

  Бібліографічне посилання: Кривець Н.В. РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ (РЕВ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rada_Ekonomichnoi (останній перегляд: 20.02.2019)
РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ (РЕВ)

РАДА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ (РЕВ) – міжнар. екон. орг-ція соціаліст. країн, створена в Москві в січні 1949. Країнами-засновниками стали Болгарія, Польща, СРСР, Румунія, Угорщина, Чехословаччина. У лютому 1949 до РЕВ була прийнята Албанія, яка 1961 внаслідок ідеологічного розриву з СРСР припинила участь у роботі РЕВ. 1950 членом РЕВ стала Нім. Демократ. Республіка, 1962 – Монгол. Нар. Республіка, 1972 – Республіка Куба, 1978 – В'єтнамська Соціаліст. Республіка.

Вищий керівний орган РЕВ – Сесія Ради (запроваджена 1949). Гол. виконавчий орган РЕВ – Виконавчий к-т (створений 1962). Екон. виконавчо-адм. орган Ради – Секретаріат РЕВ – перебував у Москві.

Початкова рад. концепція діяльності РЕВ передбачала створення альтернативної щодо західноєвроп. інтеграції "соціалістичної моделі інтеграції". Однак принциповими були відмінності між двома підходами до інтеграції. Європейська інтеграція передбачала рівноправну участь усіх учасників, запровадження секторального підходу до розвитку співпраці. Натомість, модель РЕВ ґрунтувалася на розподілі праці країн соціаліст. табору, виходячи зі структури нар. госп-ва СРСР. Дослідники історії РЕВ доводять, що функціонування зазначеної екон. орг-ції спиралося на бартерний обмін рад. сировини на пром. продукцію ін. країн-учасниць РЕВ. З метою організації багатостороннього екон. та науково-тех. співробітництва в рамках РЕВ, починаючи з 1956, створювалися постійні комісії Ради. Вони займалися вирішенням галузевих і науково-тех. проблем. Однак у РЕВ домінували не інтенсивні, а екстенсивні тенденції екон. розвитку. Рад. кер-во вбачало в РЕВ "економічний" додаток до військово-політ. орг-ції соціаліст. країн Європи, якою була Орг-ція Варшавського договору (див. Варшавський договір 1955).

Водночас розвиток західноєвроп. інтеграції, символом якого стало створення Європ. екон. співтовариства, спонукав СРСР уточнити концепцію діяльності РЕВ. На 12-й сесії Ради в грудні 1959 був прийнятий статут. Він передбачав розвиток співпраці на основі окремих угод та зробив можливою участь у роботі її органів спостерігачів. Із 1964 на основі угоди між РЕВ і урядом Соціаліст. Федеративної Республіки Югославії ця країна брала участь у роботі РЕВ. На договірних засадах із РЕВ співпрацювали Фінляндія, Ірак, Мексика.

Домінантою діяльності РЕВ залишалося планування. 1971 було створено К-т із співробітництва в галузі планової діяльності, а 1974 – К-т із співробітництва в галузі матеріально-тех. постачання. У рамках РЕВ діяли Міжнар. банк екон. співробітництва, Міжнародний інвестиційний банк. Розрахунки в торгівлі між країнами РЕВ здійснювалися в "перевідних карбованцях".

УРСР брала активну участь в екон. та науково-тех. співробітництві із країнами-членами РЕВ. Формою такої співпраці спочатку була взаємодія через відповідні загальносоюзні органи, а з 1970-х рр. УРСР створювала спец. органи, які виконували орг. функції щодо розвитку різних форм екон. та науково-тех. співробітництва із країнами-членами РЕВ.

Починаючи з 2-ї пол. 1980-х рр., країни-члени РЕВ опинилися в стані глибокої системної кризи. Поглиблювалося їхнє відставання від індустріально розвинутих країн Заходу. Адміністративно-командні системи країн соціаліст. табору продемонстрували свою неспроможність у розв'язанні нагальних проблем. Комплексна програма інтеграції, вироблена РЕВ, не давала достатніх стимулів для подальшого розвитку співробітництва. Під впливом народно-демократ. революцій 1989 у країнах Центр. і Пд.-Сх. Європи та внаслідок поглиблення кризи в СРСР у червні 1991 РЕВ саморозпустилася.


Література:
 1. Основные документы Совета Экономической Взаимопомощи. М., 1981
 2. Координация народно-хозяйственных планов стран-членов СЭВ: Опыт, проблемы, перспективы. М., 1987
 3. СЭВ – новый тип международных экономических отношений. К., 1988
 4. Сохань П.С., Даниленко В.М. Украинская ССР в научно-техническом сотрудничестве стран социализма: 1945–1970. К., 1988.

Посилання:
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
 • МОСКВА
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1955 Р.

 • Пов'язані терміни:
 • ФІНЛЯНДІЯ
 • МОСКВА
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • ПОЛЬЩА
 • УГОРЩИНА
 • ЮГОСЛАВІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)