ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РАДА ЄВРОПИ

  Бібліографічне посилання: Мартинов А.Ю. РАДА ЄВРОПИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rada_Yevropy (останній перегляд: 16.09.2019)
РАДА ЄВРОПИ

РАДА ЄВРОПИ створена 5 травня 1949 демократ. західноєвроп. країнами з метою захисту прав і свобод людини, демократ. принципів, розвитку загальноєвроп. співробітництва в галузі права, к-ри, охорони навколишнього середовища. Р.Є. забезпечує поступ у розвиткові політ., екон., правових аспектів європейської інтеграції. Обов'язково потрібно розрізняти Раду Європи як міжнар. орг-цію та Європ. Раду як керівний орган Європейського Союзу.

Гол. органами Р.Є. є К-т міністрів Ради Європи та Парламентська асамблея Ради Європи, яка проводить сесії у Страсбурзі (Франція) двічі на рік, обговорює політ. питання, затверджує бюджет Р.Є., розглядає рекомендації К-ту міністрів. Нац. делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи мають презентувати увесь політ. спектр держав-членів. Станом на 1 січня 2010 членами Р.Є. є 44 країни.

У структурі Р.Є. функціонують Європейська комісія, Європ. суд із прав людини, Європ. центр молоді, Постійна конференція місц. і регіональних органів влади європ. країн, Венеціанська комісія, яка дає роз'яснення та рекомендації щодо правових норм, якими керується Р.Є.

Активізація діяльності Р.Є. була пов'язана з радикальними геополіт. змінами, які відбулися в Європі після завершення "холодної війни". Наразі діючими є бл. 200 міжнар. конвенцій та угод, зокрема такі, як Європ. хартія прав людини, Європейська соціальна хартія та ін. Розширення демократ. правового поля зміцнює процес європ. інтеграції.

Україна 1992 отримала статус спостерігача Р.Є. 9 листопада 1995 Україна стала повноправним членом Р.Є. Складний процес становлення правової д-ви в Україні створює проблеми з дотриманням зобов'язань перед Р.Є. Тому щодо України було запроваджено процедуру моніторингу процесу імплементації норм Р.Є. до нац. законодавства. Наразі Україна приєдналася до майже 50-ти конвенцій і хартій Р.Є. 5 травня 1997 Україна приєдналася до Протоколу № 6 Європ. хартії прав людини, а в січні 2000 скасувала смертну кару. 23 квітня 1998 КМ України прийняв постанову "Про уповноваженого у справах дотримання Конвенції 1950 Про захист прав і основних свобод людини" (омбудсмена). Суттєву увагу Р.Є. приділяє розвиткові місц. самоврядування в Україні. У грудні 2002 ВР України прийняла Концепцію адаптації вітчизн. законодавства до європ. правової системи. Моніторинговий к-т Ради Європи наприкінці 2004 висловив сподівання щодо активізації процесу завершення виконання Україною зобов'язань перед Р.Є. Венеціанська комісія Ради Європи рекомендувала удосконалити процес політ. та суд. реформи, забезпечення свободи слова та дотримання демократ. прав людини. Виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 27 квітня 2010, Президент України В.Янукович обіцяв завершити виконання правових зобов'язань України перед Р.Є. до весни 2011, коли за ротаційним принципом до України на рік мало перейти головування в Раді Європи.


Література:
 1. Попович М.В. Європа–Україна: Праві і ліві. К., 1996
 2. Дженніс М. та ін. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. К., 1997
 3. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому полі Ради Європи: Досвід і проблеми. К., 1999
 4. Чиж І.С. Україна в Раді Європи. К., 2001
 5. Гердеген М. Європейське право. К., 2008.

Посилання:
 • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, ЄС
 • ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ 1961
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
 • ХОЛОДНА ВІЙНА
 • ЯНУКОВИЧ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 1985
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН 1992
 • ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ 1950 ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД
 • ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ 1961
 • ФРАНЦІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГУУАМ
 • ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ КОМУНІСТИЧНИЙ, ТРЕТІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ, КОМІНТЕРН
 • ІРЛАНДІЯ, РЕСПУБЛІКА ІРЛАНДІЯ
 • ІСЛАНДІЯ, РЕСПУБЛІКА ІСЛАНДІЯ
 • ІСПАНІЯ, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ
 • КУЧМА ЛЕОНІД ДАНИЛОВИЧ
 • ЛАТВІЯ , ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • МАКЕДОНІЯ, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ
 • МІЖНАРОДНА РАДА АРХІВІВ (МРА)
 • МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ АРХІВІВ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 • НОРВЕГІЯ
 • ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО
 • ШВЕЙЦАРІЯ
 • ТУРЕЧЧИНА
 • УДОВЕНКО ГЕНАДІЙ ЙОСИПОВИЧ
 • ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 1948
 • ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)