ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ

  Бібліографічне посилання: Донік О.М. РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rada_zizdiv (останній перегляд: 24.07.2019)
РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ

РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ – постійний виконавчий орган (існував із 1877 до 1918) між з'їздами представників підпр-в, синдикатів, представницьких орг-цій видобувної і важкої пром-сті Пд. України (усього з 1874 відбулося 42 чергових і кілька екстрених з'їздів; див. З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії), який перебував у Харкові. Фактично виконував функції регіонального представництва укр. підпр-в та був першою й найбільшою представницькою орг-цією великого капіталу в Рос. імперії, що мала регіонально-галузевий характер.

Раду з'їзду було створено на 4-му з'їзді гірничопромисловців Пд. Росії в Харкові з ініціативи О.Ауербаха, О.Шеєрмана, П.Горлова, І.Іловайського та ін. власників великих копалень Донец. басейну. За статутом гол. завданням "харківського парламенту", як називала Раду з'їзду столична преса, було відстоювання екон. інтересів (планування вир-ва та збуту вугілля і металу, затвердження вигідних тарифів на перевезення їх залізницями, встановлення протекційних мит, отримання держ. замовлень, підтримка в експорті продукції тощо) гірничопромисловців переважно Донецько-Придніпровського і Харківського економічних районів перед урядом, а також надання йому консультацій.

У Раді з'їзду, як і в цілому в роботі з'їздів гірничопромисловців Пд. Росії, брали участь також представники уряду, залізниць, земств, наук. і тех. т-в, "споживачі" вугілля й металу. Активними її діячами були О.Алчевський, М.Авдаков (очолював раду протягом 1900–05), М. фон Дітмар (відповідно протягом 1906–18), І.Ясюкович, Ф.Єнакієв, Г.Кольберг, О.Фенін та ін. промисловці.

На поч. 1900-х рр. Рада з'їзду сприяла створенню територіальних синдикатів на Пд. України – "Продвугілля" і "Продамет", під кер-вом яких вела боротьбу за впливи в уряді й на ринках збуту проти конкурента – Ради з'їздів гірничопромисловців Уралу, відстоювала перед урядом інтереси великого іноз. і вітчизн. капіталу у своєму регіоні.

Із Радою з'їзду тісно співпрацював харків. К-т із залізничних перевезень гірничозаводських вантажів, який домагався вигідних для укр. підпр-в залізничних тарифів. У загальнорос. Раді з'їздів представників пром-сті і торгівлі, створеній 1906 в Москві (об'єднувала понад 100 різних синдикатів і картелів), Р.з.г.П.Р. посилила свій вплив з обранням 1907 на посаду голови цієї орг-ції колишнього свого очільника М.Авдакова (виконував обов'язки до 1915). Р.з.г.П.Р. критикувала 1917 Тимчасовий уряд за його поступки революц. рухові, співпрацювала з урядом гетьмана П.Скоропадського. Формально Раду з'їзду було ліквідовано більшовиками в січні 1918, але в перші pоки нової економічної політики на базі її адміністративно-тех. апарату постала Рада з'їздів пром-сті, торгівлі й транспорту УСРР, яка також невдовзі була ліквідована.

1897 при Раді з'їзду було засновано стат. бюро, що публікувало велику кількість матеріалів наук. характеру про важку пром-сть і ринки України, сприяло покращенню пром. статистики, особливо в металургійній галузі. Стат. матеріали публікувалися в щорічних "Трудах" Ради з'їзду, а також у власному виданні "Горнозаводской листок", який із 1880 до 1903 видавався відомими гірничими інженерами, спочатку – М.Яшевським, а потім – С.Сучковим (протягом перших 6-ти років мав назву "Южнорусский горный листок"). Із кінця 1903 журнал публікувався за редакцією голови Р.з.г.П.Р. М. фон Дітмара (із 1910 отримав нову назву – "Горнозаводское дело", з накладом у 1,5 тис. примірників).


Література:
 1. Фомин П.И. Краткий очерк истории съездов горнопромышленников Юга России. Х., 1908
 2. Бондаренко Е.Л. Съезды горнопромышленников Юга России – крупнейшая представительная организация монополистического капитала России. "Вестник Московского государственного университета: Серия 8", 1961, № 2
 3. Крутіков В.В. Буржуазія України та економічна політика царизму в пореформений період. Дніпропетровськ, 1992
 4. Щербініна О.В. Регіональна представницька організація – З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії. В кн.: Проблеми історії України ХIХ – початку ХХ ст., вип. 6. К., 2003
 5. Качалян А.С., Лубский А.В. Горнопромышленники Юга России (конец ХIХ – начало ХХ века). Ростов-на-Дону, 2004
 6. Шандра І.О. З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874–1918 рр.): Дис. … канд. істор. наук. Луганськ, 2007.

Посилання:
 • АЛЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
 • АУЕРБАХ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
 • АВДАКОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ГОРЛОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • МОСКВА
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • ПРОДАМЕТА
 • ПРОДВУГІЛЛЯ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • ЮЖНО-РУССКИЙ ГОРНЫЙ ЛИСТОК (ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЛИСТОК, ГОРНОЗАВОДСКОЕ ДЕЛО)
 • З'ЇЗДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ 1874–1918


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)