ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О. РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Referendarskyj_sud (останній перегляд: 21.02.2019)
РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД

РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД – домініальний суд польс. короля, що діяв у Речі Посполитій у 16–18 ст. і гол. чин. розглядав сел. справи та скарги, які надходили від підданих із королів. маєтностей (у т. ч. і з укр. земель). Р.с. не створювався конкретним королів. декретом, а постав еволюційно протягом 16 ст. та був тісно пов'язаний з інститутом референдарів. Останні виконували функції суд. двірських урядників та засідали в надвірному королів. суді поряд із сенаторами-асесорами. В міру занепаду уряду надвірного судді референдарі зміцнили свій вплив, а згідно з уставою 1507 було узаконено їхні функції. Передбачалося існування посад 2-х референдарів – світського та духовного (із дорадчими функціями), які мали докладно вивчати суд. справи та вносити до суду пропозиції щодо їхнього розв'язання. Устава 1538 чітко регламентувала юрисдикцію референдарів, передбачала їхнє засідання в надвірних судах, де особисто судив король, але не наділила референдарів самостійними суд. повноваженнями. Проте в 1550–60-х рр. референдарі скріплювали власним підписом вироки чи ін. суд. документи, що стосувалися королів. підданих. Виокремлення Р.с. в окрему суд. інстанцію пов'язують зі створенням 1578 Коронного трибуналу (вищого апеляційного суду для гродських судів і земських судів) та подальшим розмежуванням функцій між Коронним трибуналом та ін. судами. Наприкінці 16 ст. з королів. надвірного суду виділилися асесорський суд, який розглядав справи королів. міст (тяжби між громадянами й магістратами, тлумачення королів. міських привілеїв тощо), та Р.с., який вирішував широке коло питань, що стосувалися внутр. життя королів. сіл та їхніх взаємин із державцями, посесорами, шляхтою, магнатами, Церквою. Твердити про Р.с. як самостійну суд. інстанцію можна, лише починаючи з 1580-х рр. і до 1793, коли він був скасований сеймовою постановою. Щодо позовів укр. селян (переважно галицьких) до Р.с., то дослідники відмічають їхню активність із кінця 16 і до 1-ї чв. 17 ст. У подальшому кількість сел. звернень зменшилася, й у 18 ст. Р.с. втратив реальне значення для укр. селян (через дороговизну суд. виплат, громіздкість, тяганину, відсутність ефективного виконавчого апарату, а також сваволю урядовців на місцях, які не зважали навіть на королів. "залізні" листи (глейти; охоронні грамоти), що видавалися селянам).


Література:
 1. Baranowski I.T. Sądy referendarskie. "Przegląd Historyczny" (Warszawa), 1909, rocz. 9, zesz. 1–2
 2. Крип'якевич І.П. Референдарські суди і їх діяльність в українських землях на переломі ХVI–XVII вв. "ЗНТШ", 1910, т. 97
 3. Hejnosz W. Znamienny dekret sądu referendarskiego: Przyczynek do sprawy stosunku chłopa do ziemi w dawnej Polsce. В кн.: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 2. Lwów, 1932
 4. Rafacz J. Sąd referendarski koronny: Z dziejów obrony prawnej chłopów w dawnej Polsce. В кн.: Studia nad historią prawa polskiego, t. 20, zesz. 1. Poznań, 1948
 5. Matuszewski J. W sprawie genezy sądu referendarskiego. "Czasopismo Prawno-Historyczne", 1954, t. 6, zesz. 2
 6. Гроссман Ю.М. К характеристике референдарского суда в Речи Посполитой. В кн.: Доповіді і повідомлення Львівського державного університету імені І. Франка, вип. 5, ч. 1. Львів, 1955
 7. Falniowska-Gradowska A. Ostatnie lata działalności sądu referendarskiego: 1768–1793. Wrocław, 1971
 8. Bardach J. та ін. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 1996
 9. Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні (волость, дворище, село, сябринна спілка). К., 1998
 10. Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002
 11. Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у ХVI–XVIII ст.: Історичні нариси. Львів, 2004.

Посилання:
 • ДОМІНІАЛЬНИЙ СУД
 • ГРОДСЬКИЙ СУД
 • КОРОЛЬ
 • КОРОННИЙ ТРИБУНАЛ
 • МАГІСТРАТ
 • МАГНАТИ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)