ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Верменич Я.В. РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rehionalna_istoriia (останній перегляд: 21.02.2019)
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

"РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ" – збірник наук. праць Інституту історії України НАН України та його структурного підрозділу – відділу істор. регіоналістики. Видання репрезентує сучасні методологічні підходи до осмислення часових пластів і просторових топосів, діалектики центр-периферійних відносин, пошуку "територіальних" альтернатив традиційним наративістським підходам.

Видається з 2007. Гол. редактор – академік НАН України В.Смолій, відп. редактор – д-р істор. н. Я.Верменич. Періодичність виходу – 1 раз на рік. У щорічнику поряд із вітчизн. науковцями співпрацюють учені РФ та Польщі. Станом на 2011 вийшло друком 5 випусків.

Профіль збірника підпорядкований завданням концептуалізації регіоналістики історичної як міждисциплінарного наук. напряму, зосередженого на осмисленні регіональної специфіки в просторовому вимірі і в істор. ретроспективі. Має постійні рубрики: теоретико-методологічні проблеми регіональної історії, проблеми регіоналізму та локалізму в наук. дискурсі, ретроспективне дослідження територіального устрою, істор. урбаністика.

Гол. увага авторів приділяється оновленню термінологічного арсеналу регіональних і краєзнавчих досліджень, осмисленню світ. й вітчизн. досвіду регіонального моделювання, у т. ч. критеріїв адм.-тер. поділу, розмежуванню інтелектуальних полів регіоналістики, нової локальної історії, мікроісторії, історії повсякдення, історії пограниччя тощо. Помітне місце на сторінках щорічника займають питання істор. урбаністики з акцентом на осмисленні генетичних механізмів виникнення, розвитку, функціонування міськ. способу життя й відповідної к-ри, а також проблем міськ. літочислення.

Електронна версія щорічника розміщена на веб-сторінці Ін-ту історії України НАН України: http://www.history.org.ua.


Література:
  1. Смолій В. Вступне слово. В кн.: Регіональна історія України: Збірник наукових статей, вип. 1. К., 2007
  2. Верменич Я. Локальні рівні сучасного історичного пізнання: Спроба типологізації. Там само, вип. 3. К., 2009.

Посилання:
  • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
  • ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ
  • МІКРОІСТОРІЯ
  • РЕГІОНАЛІСТИКА ІСТОРИЧНА
  • СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)