ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РЕВІЗЬКІ КАЗКИ

  Бібліографічне посилання: Томазов В.В. РЕВІЗЬКІ КАЗКИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Revizki_k (останній перегляд: 19.02.2019)
РЕВІЗЬКІ КАЗКИ

РЕВІЗЬКІ КАЗКИ, ревізії, ревізькі сказки – акти обліку податного населення Рос. імперії. Цінне джерело для демографічних, соціально-екон., генеалогічних досліджень. Фіксували персональний склад податного населення імперії, а саме – різних прошарків сільського та міськ. люду. Причиною їх введення була зміна податкової політики – від подвірного оподаткування до подушного. Дворяни, священики, чиновники не потрапляли до Р.к. Хоча під час проведення перших ревізій на укр. теренах нерідко складалися списки дворян і шляхтичів, через невизначеність ставлення д-ви до цілої групи родів укр. привілейованої верстви, яка не змогла довести своїх прав на дворянство. Згодом багатьох із них позбавили привілейованого становища та зарахували до окремої соціальної групи однодвірців, котрі мали право доводити свої втрачені права, але ставали тягловим населенням. Поспіль через скасування верстви однодвірців їх записали до селян. Перша ревізія датується 1718–27, а остання – 1856–58. Усього відбулося 10 ревізій, причому кількість років між ними була різна – від 4–5-ти до 15-ти. Першою ревізією, що торкнулася території України, була 4-та ревізія 1781–82, однак вона охоплювала тільки землі Сх. України. На всі укр. терени, які входили до складу Рос. імперії, було поширено лише дію 5-ї ревізії 1794–95. Проте у попередні роки в Лівобережній Україні за розпорядженням генерал-губернатора Малоросії графа П.Румянцева-Задунайського проводилися подвірні переписи та складалися козац. компути. Упродовж 1763–64 в Гетьманщині за наказом гетьмана графа К.Розумовського було здійснено перший подушний перепис населення. Під час проведення ревізій записи здійснювалися за повітами окремо для кожної категорії податного населення. У них містяться відомості про власника двора – ім'я, по батькові та прізвище, якщо таке вже існувало, соціальний стан, кількість років за минулим та триваючим переписом, а також відомості про родичів, які мешкають із ним, – синів (обов'язково з віком за минулим і триваючим переписом), дружину (іноді в ранніх переписах – із дівочим прізвищем), дочок, інколи братів із родинами, небожів, батьків та ін. У деяких ревізіях, зокрема 1-й, 2-й та 6-й, особи жін. статі не фіксувалися. Записи нерідко супроводжувалися примітками про відсутність деяких осіб під час перепису – у рекрутах, утік, переселений тощо. Переважна частина Р.к. зберігається в держ. архівах областей у фондах повітових судів, повітових казначейств, губернських казенних палат або в колекціях.

Проект з оприлюднення матеріалів ревізії 1795 в Брацлавській губернії розпочали укр. дослідники Ю.Легун та О.Петренко (Легун Ю.В., Петренко О.С. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія, ч. 1, т. 1. Вінниця, 2003).


Література:
 1. Кабузан В.М. Материалы ревизий как источник по истории населения Росии XVIII – первой половины XIX в. (1718–1858): Дисс. … канд. истор. наук. М., 1959
 2. Троицкая И.А. Ревизии населения России как источник демографической информации (методологические проблемы): Дисс. … канд. экон. наук. М., 1995
 3. Легун Ю.В. Генеалогія селян Подільської губернії: Джерела. Вінниця, 2005
 4. Томазов В.В. Генеалогія козацько-старшинських родів: Історіографія та джерела (друга половина XVII – початок XXI ст.). К., 2006.

Посилання:
 • БРАЦЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДВОРЯНСТВО
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КОМПУТИ
 • КОМПУТЫ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ОДНОДВІРЦІ
 • ПОДУШНЕ
 • ПОДВІРНЕ ОПОДАТКУВАННЯ
 • ПОВІТ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • РІТТІХ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • СТАРОСТА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)