ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РІГЕЛЬМАН МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. РІГЕЛЬМАН Микола Аркадійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rihelman_M (останній перегляд: 25.08.2019)
РІГЕЛЬМАН МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ

РІГЕЛЬМАН Микола Аркадійович (11.10(29.09).1817–02.06(21. 05).1888) – громад. діяч, історик-аматор. Онук О.Рігельмана. Н. в с. Андріївка Черніг. пов. Черніг. губ. в сім'ї поміщика А.Рігельмана, мати – із роду Ґалаґанів. Мав близькі родинні стосунки із Г.Ґалаґаном, О.Лашкевичем і В.Тарновським. Закінчив 1-ше відділення філос. ф-ту Моск. ун-ту (1839), удостоєний ступеня кандидата (1840). 1839–43 в чині титулярного радника служив у канцелярії моск. цивільного губернатора. У серед. 1840-х рр. навч. за кордоном, зокрема в Празі (нині столиця Чехії) та Відні. Підтримував взаємини з В.Ганкою, В.Караджичем, Я.Колларом, П.-Й.Шафариком, Л.Штуром та ін. 1846–50 служив у канцелярії київ., подільського і волин. генерал-губернатора Д.Бібікова. Був близький до кирило-мефодіївських братчиків, зокрема до М.Костомарова, П.Куліша, Т.Шевченка. Матеріально підтримував Т.Шевченка 1857. 1847 був допитаний у справі кирило-мефодіївців. До 1850 перебував під поліцейським наглядом. Із 1848 – секретар канцелярії, а пізніше – скарбник Київ. ін-ту шляхетних дівчат. Член-співробітник (1845), дійсний член Київської археографічної комісії (1848). 1846 під час перебування в Москві Р. досяг домовленості з кер-вом архіву Правительствуючого Сенату, архіву МЗС Рос. імперії та ін. держ. інституціями про співробітництво з Київ. археогр. комісією. Через Р. до комісії надійшов літопис С.Величка, який належав рос. історикові М.Погодіну. Разом з І.Самчевським редагував літопис С.Величка. Видав два томи літопису з чотирьох під назвою "Летопись событий в Юго-Западной России в 17 ст." (т. 1–2, К., 1848–51). Відмовився від передачі літописного тексту методом транслітерації.

Директор 2-ї Київ. г-зії та директор нар. уч-щ Київської губернії (1850–54). Від 1854 – у відставці. 1857–58 та 1867 перебував за кордоном в Австро-Угорщині, Німеччині та Франції. Підтримував тісні стосунки з І.Аксаковим, Ф.Чижовим та ін. Тримався слов'янофільських поглядів консервативного спрямування. За визначенням М.Драгоманова, "урядовий українофіл". Убачав у слов'янстві "особливий духовний організм", котрий має забезпечити його всесвітньо-істор. роль. Рішуче засуджував польське повстання 1863–1864 та пропонував перетворити польс. землі на провінцію Росії. У 1870–80-ті рр. переконував урядові кола в необхідності проведення активної русифікаторської політики в Правобережній Україні. Автор ряду публіцистичних праць, присвячених слов'ян. і слов'янофільським проблемам, зокрема становищу та культурно-освіт. життю слов'ян 1840–60-х рр. поза межами Рос. імперії. Фінансово підтримував галицьких москвофілів, у т. ч. сприяв виданню час. "Слово". Один із засновників Київ. приватного комерційного банку (1868). Голова Київського слов'янського благодійного товариства та Київ. відділення Рос. муз. т-ва. Член Т-ва прихильників рос. письменності (1860).

П. у м. Київ.


Праці:
 1. Малороссийская свадьба. В кн.: Литературный вечер: Сборник в память В.В. Пассека. М., 1844
 2. О крестьянском вопросе в Малороссии. "Сельское благоустройство", 1859, № 1
 3. Три поездки за границу. М., 1871
 4. О значении общения нашего с славянами и средствах к его развитию. "Киевлянин", 1874, № 29–30
 5. Два письма Н.А. Ригельмана к Вячеславу Ганке и Людевиту Штуру. "Киевская старина", 1897, № 1
 6. Допрос Т.Г. Шевченка в 1847 г. (из рукописных заметок Н.А. Ригельмана). "Киевская старина", 1902, № 2.
Література:
 1. Николай Аркадьевич Ригельман. "Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества", 1888, кн. 4–5
 2. Н.А. Ригельман (некролог). "Киевлянин", 1888, № 112
 3. Колмаков Н.П. Очерк деятельности Киевского славянского благотворительного общества за 25 лет его существования. К., 1894
 4. Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете. М., 1911
 5. Дилакторский П. Ригельман Николай Аркадьевич. В кн.: Русский биографический словарь [Т. 16: Рейтерн–Рольцберг]. М.–СПб., 1913
 6. Міяковський В. Кирило-мефодіївці в Археографічній комісії. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності, ч. 1. К., 1928
 7. Шевченківський словник, т. 2. К., 1977
 8. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979
 9. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм. В кн.: Драгоманов М.П. Вибране. К., 1991
 10. Журба О.І. Київська археографічна комісія 1843–1921: Нарис історії і діяльності. К., 1993
 11. Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999
 12. Шандра В.С. Київське генерал-губернаторство, 1832–1914. К., 1999
 13. Мезько-Оглоблин О. Люди Старої України та інші праці. Острог–Нью-Йорк, 2000
 14. Білокінь С.І. Довідкова книга з культурної спадщини України: Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо: Робочий зошит. К., 2009.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АКСАКОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БІБІКОВ ДМИТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ҐАЛАҐАН ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ҐАЛАҐАНИ
 • ГАНКА ВАЦЛАВ
 • КАРАДЖИЧ ВУК СТЕФАНОВИЧ
 • КОЛЛАР ЯН
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • ЛАШКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
 • МОСКВА
 • ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РІГЕЛЬМАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СЛОВО - ЧАСОПИС
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ВІДЕНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • МУЗЕЙ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • РІГЕЛЬМАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)