ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РІТТІХ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Сосса Р.І. РІТТІХ Олександр Федорович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rittikh_O (останній перегляд: 20.02.2019)
РІТТІХ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

РІТТІХ Олександр Федорович (1831–1916) – рос. військ. діяч, етнограф, картограф, статистик, письменник, генерал-лейтенант. Дійсний член Імператорського Рос. геогр. т-ва. Виходець із ліфляндського дворянського роду. 1858 закінчив Миколаївську академію Ген. штабу. 1862–64 наглядав у зх. губерніях Рос. імперії за буд-вом і ремонтом правосл. церков, відкрив бл. 30-ти народних шкіл. Під час російсько-турецької війни 1877–1878 завідував перевезенням поранених і хворих. Командував піх. бригадою, пізніше – д-зією. 1894 вийшов у відставку.

1863 видав "Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям", який підготовлено при МВС Рос. імперії в канцелярії завідуючого облаштуванням правосл. церков у зх. губерніях. В атласі вміщено заг. карту народонаселення Зх.-Рус. краю за віросповіданням і 9 карт окремих губерній масштабу 1:630000 (Київська губернія, Подільська губернія, Волинська губернія, Гродненська, Мінська, Могильовська, Вітебська, Віленська, Ковенська губернії). На картах губерній кольоровим фоном, який наносився вручну, виділено населення правосл., катол., протестанського та мусульманського віросповідань. Підкресленням назв показані населені пункти, де проживають євреї. У додатках до карт губерній наведено чисельність прихожан за статями по кожній церкві та приходу. За дорученням Імператорського Рос. геогр. т-ва 1875 видав на 6-ти аркушах "Этнографическую карту Европейской России" масштабу 1:2520000, яка містила докладну інформацію про нац. структуру населення України. Серед 46-ти показаних на карті народів уперше в рос. етнокартографії окремим кольором виділено райони переважного розселення українців. Народи в легенді згруповані за лінгвістичним принципом (14 груп), споріднені в мовному відношенні етноси відображені в єдиній кольоровій гамі. В основу карти покладено матеріали 10-ї ревізії 1856–58 (див. Ревізькі казки), списки населених місць Рос. імперії, зібрані МВС, стат. відомості.

Брав активну участь у діяльності слов'ян. руху, співпрацював із прибічниками панславізму в Центр. Європі, майбутнє слов'янства вбачав у його об'єднанні з Рос. імперією. 1885 в опублікованих результатах історико-геогр. та етногр. дослідження "Славянский мир" вміщено 42 карти, серед яких – кольорова етногр. карта слов'ян. світу. Член ради першої рос. громад. правомонархічної орг-ції "Русское собрание". Публікував статті в багатьох газетах і журналах ("Новое время", "Голос", "Свет", "Новости", "Русь" та ін.).

Син Олександр (1868–1930) – рос. держ. діяч, міністр землеробства Росії (1917).


Праці:
 1. Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям. СПб., 1863; 1864
 2. Австро-Венгрия, общая статистика. СПб., 1874
 3. Этнографическая карта славянских народностей. СПб., 1874; 1875
 4. Этнографическая карта Европейской России. СПб., 1875
 5. Этнографическая карта Кавказского края. СПб., 1875
 6. Племенной состав контингентов русской армии и мужского населения Европейской России. СПб., 1875
 7. Apercu general des travaux ethnographiques en Russie pendant les trente dernieres annees. Kharkov, 1878
 8. Числовое отношение полов в России. Х., 1879
 9. Этнографический очерк Харьковской губернии. Х., 1879
 10. Еврейский вопрос в Харькове. Х., 1882
 11. Переселения. Х., 1882
 12. Славянский мир: Историко-географическое и этнографическое исследование. Варшава, 1885
 13. Ce que vaut la Russie pour la France. Paris, 1887
 14. Четыре лекции по русской этнографии. СПб., 1895
 15. Восточный вопрос: Политико-этнографический очерк. СПб., 1898
 16. Западнорусская граница и русская народность. СПб., 1907.

Посилання:
 • ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НАРОДНІ ШКОЛИ
 • ПАНСЛАВІЗМ
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • РЕВІЗЬКІ КАЗКИ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1877–1878


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)