ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Бібліографічне посилання: Постоловський Р.М. РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rivnenskyj_universytet (останній перегляд: 19.08.2019)
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ утворений 14 грудня 1998. Є спадкоємцем Рівнен. держ. вчительського ін-ту (1940–53), Рівнен. держ. пед. ін-ту (1953–67), Рівнен. держ. пед. ін-ту ім. Д.Мануїльського (1967–92), Рівнен. держ. пед. ін-ту (1992–98), Рівнен. держ. ін-ту культури (1979–98). Рівнен. держ. учительський ін-т – перший вищий навч. заклад на території області, заснований 1940. До початку Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–45 функціонували 3 ф-ти: фізико-мат., мовно-літ. (укр. та рос. відділення), історичний. Перший набір на заочне відділення провели влітку 1940. Студентами заочного відділу стали 545 учителів середніх і семирічних шкіл області. У роки окупації навчання не проводилося. У приміщенні навчального корпусу розміщувався госп. відділ райхскомісаріату Україна.

1944 ін-т відновив роботу у складі 2-х ф-тів: мовно-літ. та фізико-математичного. Директори: М.Кривенко (1940–41), О.Шева (1944–45), П.Глуховцев (1945–47), С.Бондур (1947–53).

Рівнен. держ. пед. ін-т. 1953 дворічний термін навчання реорганізували в чотирирічний. Уперше оголосили конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу. 1965 функціонували 12 кафедр, працювали 119 штатних викладачів. На денному відділенні навчалися 1138 студентів, на вечірньому – 50, на заочному – 1277. Ін-т готував учителів для середніх шкіл зі спеціальностей: математика; фізика; укр. мова та література; рос. мова та література; педагогіка та методика початкової освіти; педагогіка та психологія (дошкільна) – із 4-річним терміном навчання; укр. мова, література та співи; рос. мова, література та співи – із 5-річним терміном навчання. Ректори: І.Оплаканський (1953–57), П.Йова (1957–68).

Рівнен. держ. пед. ін-т ім. Д.Мануїльського. 1970 працювали 12 кафедр і 4 ф-ти: філол. (укр. мова і література; рос. мова і література), фізико-мат. (математика; математика і фізика; фізика і математика), музично-пед., пед. (педагогіка і психологія (дошкільна)). Науково-пед. колектив складався зі 131 викладача, з них 31 – канд. наук. Освіту здобували 2939 осіб, з яких на денній формі навчання – 1161, заочній – 1692 – та вечірній – 88 осіб.

1980 в пед. ін-ті навчалися 4610 осіб, професорсько-викладацький склад 20-ти кафедр становив 248 осіб, із них 5 – д-ри наук, 74 – канд. наук. 1990 діяли 5 ф-тів – пед., фізико-мат., філол., музично-пед., загальнотех. дисциплін і праці. Навчальним процесом було охоплено бл. 6 тис. студентів. Ректори: О.Бугайов (1968–74), В.Павлюк (1974–86), Б.Колупаєв (1986–98).

Рівненський держ. пед. ін-т. 1992 навчалися 6288 осіб. Професорсько-викладацький склад налічував 356 осіб, з яких 14 – д-ри наук – і 155 – канд. наук. Зі здобуттям незалежності України реорганізовано та створено нові кафедри та ф-ти: математики та інформатики, фізико-мат., загальнотех. дисциплін, педагогіки і методики початкового навчання, педагогіки і психології (дошкільної), ф-т перепідготовки і підвищення кваліфікації, ф-т укр. філології, іноз. філології, історико-соціологічний. 1998 відбулося зменшення контингенту студентів до 5552 осіб і відповідно – професорсько-викладацького складу – до 253 осіб. Ректор: Б.Колупаєв (1986–98).

Рівнен. держ. ін-т к-ри. Створенню навч. закладу передував заснований 1970 в Рівному культурно-освіт. ф-т Київ. держ. ін-ту к-ри ім. О.Корнійчука. Першим деканом був Д.Михайлов. Упродовж 1983–98 діяли 17 кафедр і 4 ф-ти: документальних комунікацій та менеджменту, художньо-педагогічний, музичної творчості, заочний. 1983 навчався 1661 студент, із них 868 – на денній, 793 – на заочній формах навчання. В ін-ті працювали понад 30 творчих колективів. Ректори: В.Передерій (1979–83), А.Литвинчук (1983–99).

Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. У його складі – Ін-т психології та педагогіки, Ін-т мист-в, Рівнен. муз. уч-ще, Дубенський коледж к-ри і мист-в, Дубенський пед. коледж, Сарненський пед. коледж. Навчаються понад 13 тис. студентів. В ун-ті діють 49 кафедр і 12 ф-тів: укр. філології, іноз. філології, математики та інформатики, фізико-технологічний, документальних комунікацій та менеджменту, історико-соціологічний, пед., психолого-природничий, музично-пед., художньо-пед., муз. мист-ва, довузівської підготовки і післядипломної освіти. Готують фахівців із 26-ти спеціальностей.

Станом на 1 жовтня 2010 в ун-ті працювали 634 штатні науково-пед. працівники, із них 18 – д-ри наук, 270 – канд. наук. Діють докторантура та аспірантура. Працюють 4 н.-д. лабораторії. Виходять 8 фахових збірників наук. праць. Матеріальну базу становлять 5 навч. корпусів, 7 гуртожитків, 3 спортмайданчики, 29 комп'ютерних класів, студії звукозапису, б-ки, санаторій-профілакторій, мед. пункт, студентське кафе. Налагоджено співробітництво з вітчизн. та зарубіжними навч. закладами, культ. центрами, громад. орг-ціями. Ректор із 1998 – Р.Постоловський.


Література:
  1. Творчістю окрилені: Рівненському державному інституту культури – 20 років. Рівне, 1999
  2. Виткалов В.Г. Культурологічна освіта Рівного в історії краю. В кн.: Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи розвитку: Рівненська область. К., 2010
  3. Доброчинська В.А., Шеретюк В.М. Діяльність педагогічного інституту (1970–1998 рр.). Там само
  4. Прищепа О.П. Вчительський (педагогічний) інститут (1940–1960-і рр.). Там само.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
  • РАЙХСКОМІСАРІАТ УКРАЇНА
  • РІВНЕ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)