ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РОМОДАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. РОМОДАНОВСЬКИЙ Григорій Григорович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Romodanovskyj_H (останній перегляд: 16.02.2019)
РОМОДАНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

РОМОДАНОВСЬКИЙ Григорій Григорович (р. н. невід. – п. 25(15).05.1682) – рос. військ. і держ. діяч, боярин (із 1665), князь. Учасник Земського собору 1653, скликаного для вирішення питання прийняття Війська Запорозького під протекцію рос. царя Олексія Михайловича. Наприкінці 1653 – на поч. 1654 супроводжував В.Бутурліна в посольстві до України, брав участь в українсько-рос. переговорах у Переяславі (нині м. Переяслав-Хмельницький; січень 1654).

1654–69 був воєводою рос. військ в Україні. Очолюючи Білгородський стіл Розрядного приказу Рос. д-ви, істотно впливав на політичне життя Гетьманату. Упродовж 1658–59 на чолі Білгородського полку воював проти гетьмана І.Виговського, надав моральну, матеріальну і військ. допомогу його опонентам – М.Пушкарю, Я.Барабашу, І.Донцю. Навесні 1658, отримавши від уряду Олексія Михайловича надзвичайно широкі повноваження у справі залагодження конфлікту в козац. Україні, своїми різкими діями по відношенню до І.Виговського, на думку М.Грушевського, фактично підштовхнув останнього до укладення Гадяцького договору 1658 з Річчю Посполитою. Восени 1658 керував облогою Варви, яку захищали війська ніжинського полк. Г.Гуляницького. Влітку 1659 взяв участь у Конотопській битві 1659. Упродовж 1661–63 підтримував кошового отамана І.Брюховецького у його боротьбі з гетьманом наказним Я.Сомком та змаганнях за гетьманство. Під час походу польс. короля Яна II Казимира Ваза в Україну 1663/64 Р. відзначився при обороні Глухова та особливо під час відступу коронних і литов. військ з України. 1668–69 очолював рос. війська в поході проти об'єднаних сил гетьмана П.Дорошенка. 1670 брав участь у придушенні повстання С.Разіна на Дону та на теренах Слобідської України. 1676 очолював рос. війська, які спільно з козаками лівобереж. гетьмана І. Самойловича перейшли Дніпро й атакували правобереж. гетьмана П.Дорошенка в Чигирині, змусивши тим самим останнього до складання гетьман. повноважень, а його сюзерена, осман. султана Мегмеда IV, – до введення військ на Правобережжя. Під час Чигиринських походів 1677 і 1678 Р. очолював рос. армію, і саме він 12 серпня 1678 віддав наказ про спалення гетьман. столиці та відхід рос. й укр. військ до Дніпра.

1669 Р. очолював рос. делегацію на переговорах з гетьманом Д.Ігнатовичем (Многогрішним), що завершилися укладенням Глухівських статей 1669, а 1672 спільно з гетьманом І.Самойловичем уклав Конотопські статті 1672.

Крім Білгородського столу, Р. очолював також Сєвський і Новгородський столи Розрядного приказу. Служив при царському дворі. Загинув під час стрілецького бунту в Москві 1682.


Література:
 1. Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII–XVIII віках. Варшава, 1934
 2. Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990
 3. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: Українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст. К., 1995
 4. Грушевський М.С. Історія України-Руси, т. 9–10. К., 1996–98
 5. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. К., 1997
 6. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. К., 1998
 7. Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: Стосунки з Москвою та Варшавою, 1654–1665. К., 2001
 8. Чухліб Т. Гетьмани і монархи: Українська держава в міжнародних відносинах, 1648–1714 рр. К., 2003
 9. Малов А.В. Русско-польская война 1654–1667 гг. М., 2006
 10. Горобець В. "Волимо царя східного": Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. К., 2007
 11. Бульвінський А.Г. Українсько-російські взаємини 1657–1659 років в умовах цивілізаційного розмежування на Сході Європи. К., 2008
 12. Бабулин И.Б. Поход Белгородского полка на Украину осенью 1658 г. В кн.: Единорог: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени, вып. 1. М., 2009
 13. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). К., 2009.

Посилання:
 • БАРАБАШ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • БУТУРЛІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ДОНЕЦЬ ІВАН
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658
 • ГЕТЬМАН НАКАЗНИЙ
 • ГЛУХІВ
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659
 • КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ 1672
 • КОШОВИЙ ОТАМАН
 • МЕГМЕД IV, МЕГМЕД (МАГОМЕД, МЕХМЕД) IV АВДЖИ МИСЛИВЕЦЬ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МОСКВА
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
 • ПУШКАР МАРТИН
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
 • ВАРВА
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВОЄВОДА
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА

 • Пов'язані терміни:
 • БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ПОЛК ТА ЙОГО ПОЛКОВНИК Я. ЧЕРНІГОВЕЦЬ
 • БАРАБАШ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • БЕРЕЖИЦЬКИЙ ПРОКІП
 • БЕЗПАЛИЙ ІВАН
 • БУЖИНСЬКА БИТВА 1662
 • ЧИГИРИНСЬКІ ОБОРОНИ 1677 І 1678
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ФЕДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ГОРОДОЦЬКА БИТВА 1655
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659
 • КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ 1672
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КРИЛІВ
 • КРОЛЕВЕЦЬ
 • ЛАДИЖИНСЬКА ОБОРОНА 1674
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕРЕФА
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НІЖИН
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ 1674
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • РОМОДАНІВСЬКИЙ ШЛЯХ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1676–1681
 • САМОЙЛОВИЧА І. ТА РОМОДАНОВСЬКОГО Г. ПРАВОБЕРЕЖНА КАМПАНІЯ 1674
 • СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ЗАХІДНИЙ ПОХІД УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬК 1655
 • ЖОВНИНСЬКА БИТВА 1662
 • ЖУЧЕНКО (ЖУК) ФЕДІР ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)