ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ

  Бібліографічне посилання: Любченко В.Б. РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rosijskoho_heo_viddilennia (останній перегляд: 22.11.2019)
РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ

РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ ("Юго-Западный отдел Императорского Русского географического общества") – наук. інституція, що діяла в Києві 1873–76 з метою всебічного етногр. та економічно-стат. дослідження України. Ідея про необхідність відкриття в Києві відділу Рос. геогр. т-ва вперше була висловлена 1866 на сторінках "Киевлянина". 15 лютого 1872 ініціативна група (за першими підписами – М.Юзефович, М.Бунге, В.Я.Шульгін, П.Чубинський) звернулась із клопотан-ням до київ. генерал-губернатора кн. О.Дондукова-Корсакова, який підтримав його 20 квітня 1872 відповідним власним поданням, домігшись дозволу на відкриття відділу (установчі збори відбулися 13 лютого 1873). Голова відділу – Г.Ґалаґан (до 21 лютого 1875), із 16 травня 1875 – В.Антонович (затверджений 17 червня). Помічник голови – В.Борисов (до кінця березня 1875), із 16 травня 1875 – П.Чубинський (затверджений 13 липня). Секретар – П.Чубинський, із 7 лютого 1875 – О.Антепович (затверджений 11 березня). До роботи у відділі були залучені найкращі місц. наук. та культ. сили: П.Армашевський, В.Беренштам, Ф.Вовк, М.Драгоманов, П.Житецький, С.Завойко, М.Зібер, О.Кістяківський, О.Лазаревський, О.Левицький, М.В.Лисенко, О.Лоначевський, О.Маркевич, К.Михальчук, В.Науменко, І.Новицький, І.Петрункевич, С.О.Подолинський, В.Рубінштейн, І.Рудченко, О.Русов, М.Старицький, М.Симашкевич, Я.Шульгін, М.Яснопольський та ін. (станом на березень 1876 кількість членів відділу становила 190 осіб). Фактичний контроль над діяльністю відділу опинився в руках українофілів-громадівців. Відділ розгорнув широку дослідницьку роботу в різних місцевостях України, його зусиллями було видано 2 томи "Записок Юго-Западного отдела Императорского Русского географического общества" (т. 1. К., 1874; т. 2. К., 1875), в основу яких лягли підготовлені членами відділу наук. реферати, проведено Київський одноденний перепис 2 березня 1874 й видано його результати – "Киев и его предместья: По однодневной переписи 2 марта1874 г., произведенной и разработанной Юго-Западным отделением Императорского Русского географического общества" (К., 1875), підготовлено до друку видання праць М.Максимовича, зібрані цінні етногр. матеріали та колекції тощо. Відзначився відділ і активною участю в 3-му Археол. з'їзді (Київ, 1874). 1874 у відділі загострилися стосунки між українофільською більшістю і такими його фундаторами, як В.Я.Шульгін та М.Юзефович, які після демонстративного виходу зі складу членів відділу (відповідно 8 квітня 1875 та 27 березня 1875) повели відкриту боротьбу проти нього, вимагаючи його закриття, що й було зроблено відповідно до пункту 10-го Емського акта від 18 травня 1876 (у Київ на виконання рішення про закриття відділу надійшло 6 липня 1876).


Література:
 1. Чубинский П.П. Отчет о деятельности Юго-Западного отделения Императорского Русского географического общества за1874 г. К., 1875
 2. Антепович А.Д. Отчет о деятельности Юго-Западного отделения Императорского Русского географического общества за1875 г. К., 1876
 3. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923
 4. Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Х.–К., 1930
 5. Миллер А.И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIХ в.). М., 2000.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БУНГЕ МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ
 • ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
 • ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ЕМСЬКИЙ АКТ 1876
 • ҐАЛАҐАН ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КИЕВЛЯНИН
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКИЙ ОДНОДЕННИЙ ПЕРЕПИС 1874
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ПЕТРУНКЕВИЧ ІВАН ІЛЛІЧ
 • ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • СТАРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР КІНДРАТОВИЧ
 • ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЗАПИСКИ ЮГО–ЗАПАДНОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ
 • ЗІБЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)