ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РОЗНЕР ІОНАС ГЕРМАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. РОЗНЕР Іонас Германович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rozner_I (останній перегляд: 22.02.2019)
РОЗНЕР ІОНАС ГЕРМАНОВИЧ

РОЗНЕР Іонас Германович (25.02. 1924–25.03.1980) – історик. Доцент (1963), д-р істор. н. (1967). Н. в м. Чернівці. Походив із робітн. родини. Учасник німецько-рад. війни 1941–45. До 1947 – військ. перекладач. Від 1947 навч. в Чернів. ун-ті. Закінчив істор. ф-т Київ. пед. ін-ту (1951). Викладав історію в школах м. Київ. Старший лаборант, молодший наук. співробітник відділу історії феодалізму Ін-ту історії АН УРСР (1959–63). 1959 захистив канд. дис. на тему: "Яїцьке козацтво напередодні селянської війни 1773–75 рр. під керівництвом О.Пугачова". Учень В.Голобуцького. Доцент Київ. ін-ту нар. госп-ва (1963–69). Захистив докторську дис. на тему: "Козацтво у селянській війні 1773–1775 рр." у Ленінгр. ун-ті (1967). Старший наук. співробітник Ін-ту економіки АН УРСР (1969–80).

Автор праць з укр. та рос. історії 16–18 ст., зокрема низки студій, присвячених сел. рухам та козац. повстанням, російсько-укр. зв'язкам 17–18 ст. та ін., а також розвідок про соціально-екон. погляди діячів 18 ст. (Cамовидця, Я.Козельського та ін.), оглядів іноз. наук. літератури та джерел. Відводив особливе місце полемічним змаганням на укр. землях кінця 16 – поч. 17 ст. у формуванні настроїв протесту нар. мас. Наголошував на аскетичному побутуванні запороз. козацтва, яке розглядав як передумову їхньої сусп. організації. Обстоював думку про виключну роль дипломатичних взаємин Гетьманщини та Росії в східноєвроп. історії серед. 17 ст., наслідком яких стало визнання України як самостійної політ. одиниці. Висвітлював участь козацтва в сел. рухах 16–18 ст., зокрема підкреслював, що досить часто ідеалом козацько-сел. рухів було встановлення безстанового "козацького" устрою. Вважав, що у 18 ст. – у "золоту добу просвітницького абсолютизму" – різко загострилося соціальне протистояння, яке кінець-кінцем спричинило криваву Сел. війну 1773–75. Тримався тези, що селянсько-козац. рухи підштовхнули рос. царат до кардинальної реорганізації козацтва, зокрема до перетворення його на привілейований та замкнутий військово-землеробський стан, який виконував поліційні, охоронні та колонізаційні функції на кордонах імперії Романових. Підтримував зв'язки з польс., румун., угор. та франц. вченими.

П. у м. Київ.


Праці:
 1. Яицкое казачество накануне крестьянской войны 1773–1775 годов. "Вопросы истории", 1958, № 10
 2. Історичні журнали Румунської Народної Республіки (1956–1958 рр.). "УІЖ", 1959, № 3
 3. Северин Наливайко, руководитель крестьянско-казацкого восстания 1594–1596 гг. на Украине. М., 1961
 4. Угорщина вчора і сьогодні. К., 1962
 5. Казачество в Крестьянской войне 1773–1775 гг. Львов, 1966
 6. Яик перед бурей: Восстание 1772 года на Яике – предвестник Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева. М., 1966
 7. Антифеодальные государственные образования в России и на Украине в XVI–XVIII вв. "Вопросы истории", 1970, № 8
 8. Соціально-економічні погляди авторів "Торчинського маніфесту" (1767 р.) і "Універсалу до селян" (1768 р.). В кн.: Історія народного господарства та економічної думки УРСР, вип. 6. К., 1971
 9. Историческое и социально-экономическое значение различных форм крестьянского движения на Украине XVIII в. В кн.: Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы: Тезисы докладов, т. 1. М., 1972
 10. Соціально-економічні вимоги представників українського шляхетства і козацької старшини в 60-х рр. XVIII ст. В кн.: Історія народного господарства та економічної думки УРСР, вип. 7. К., 1972
 11. Омелян Пугачов і Україна. "УІЖ", 1973, № 9
 12. Казачество в Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева (по данным русской и иностранной историографии XVIII–XIX вв.). В кн.: Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков: Проблемы, поиски, решения. М., 1974
 13. Про суспільно-економічні погляди філософа Я.П. Козельського і депутата комісії 1768 р. майора Я.П. Козельського. В кн.: Історія народного господарства та економічної думки УРСР, вип. 8. К., 1974
 14. Участь українців у селянській війні 1773–1775 рр. "УІЖ", 1974, № 4
 15. Селянська війна 1773–1775 рр. у Росії та її вплив на Україну. "УІЖ", 1974, № 12
 16. Про соціально-економічні погляди літописця Самовидця. В кн.: Історія народного господарства та економічної думки УРСР, вип. 9. К., 1975
 17. Славний син башкирського народу (до 225-річчя з часу народження Салавата Юлаєва). "УІЖ", 1977, № 9
 18. Освободительная война 1648–1654 гг. и Россия. "Вопросы истории", 1979, № 4
 19. Російсько-українські економічні зв'язки в період визвольної війни 1648–1654 рр. В кн.: Історія народного господарства та економічної думки УРСР, вип. 13. К., 1979.
Література:
 1. Рознер Іонас Германович (некролог). "УІЖ", 1980, № 6
 2. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник: Серія: Українські історики, вип. 1. К., 1998
 3. Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006.

Посилання:
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГОЛОБУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • КИЇВ
 • СТАНИ, УСТАЛЕНІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ СУСП-ВАХ

 • Пов'язані терміни:
 • СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)