ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Щусь О.Й. РУБАЧ Михайло Абрамович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rubach_M (останній перегляд: 22.01.2020)
РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ

РУБАЧ (Рубанович) Михайло Абрамович (20.09.1899–17.01. 1980) – історик, архівіст, археограф. Д-р істор. н. (1944), професор (1945). Н. в с. Чернеча Слобода (нині село Буринського р-ну Сум. обл.). Закінчив комерційне уч-ще в Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ). Член комуніст. партії з квітня 1917. Учасник громадян. війни. Із 1922 – зав. відділу агітації і пропаганди Катериносл. губернського к-ту КП(б)У та Істпарту. 1923–24 – зав. історико-парт. відділу ЦК КП(б)У, редактор ж. "Літопис революції". 1927 закінчив істор. відділення Ін-ту червоної професури в Москві. Завідував істор. кафедрами в Ін-ті марксизму-ленінізму (Харків), Центр. архів. управлінням ВУЦВК УСРР. Із 1929 – зав. істпартвідділу ЦК КП(б)У (пізніше – Ін-т історії партії і Жовтневої революції), кафедри історії партії в Харків. ін-ті червоної професури. Як уповноважений ЦК КП(б)У брав участь у кампаніях з колективізації і хлібозаготівлі. Виступив, ще за їхнього життя, проти М.Грушевського та М.І.Яворського. 1933–35 – наук. співробітник Ін-ту історії Комуністичної академії (Москва).

1935 заарештований за звинуваченням у "проявах українського націоналізму", звільнений із роботи, виключений із КП(б)У, деякий час – безробітний, працював на підпр-ві. 1940 – викладач кафедри історії СРСР Харків. ун-ту, від 1942 – старший наук. співробітник Ін-ту історії і археології АН УРСР. 1943 захистив докторську дис. на тему: "Нариси з історії аграрної революції 1917 р. на Україні" (Москва). 1944–47 – зав. відділу історії рад. сусп-ва Ін-ту історії України АН УРСР (від 1953 – Ін-т історії АН УРСР), старший наук. співробітник відділу археографії, який очолив 1955. Із 1963 по 1970 – старший наук. співробітник відділу історії Великої Жовтневої соціаліст. революції і громадян. війни, до 1974 – наук. консультант. Викладав у Респ. парт. школі, Київ. ун-ті та Ін-ті підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук при Київ. ун-ті.

Автор понад 100 наук. праць та розділів у багатьох колективних роботах, упорядник і редактор збірників.

Лауреат Держ. премії УРСР (1969).

П. у м. Київ.


Праці:
 1. Буржуазно-куркульська ідеологія під машкарою демократії трудового народу. "Червоний шлях", 1932, № 5–8, 11, 12
 2. Реакційна суть націоналістичних "теорій" безкласовості та "єдиного потоку". К., 1955
 3. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции. К., 1957
 4. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні, т. 1–2. К., 1967 (у співавт.)
 5. Победа Советской власти на Украине. М., 1967 (у співавт.)
 6. Українська РСР в період громадянської війни. 1917–1920 рр., т. 2. К., 1968 (у співавт.).
Література:
 1. Терещенко Ю.І. Відзначення 70-річчя професора М.А. Рубача. "УІЖ", 1970, № 2
 2. Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999
 3. Михайло Рубач: Архівіст, історик, педагог: Спогади. Дослідження. Джерела. К., 2000
 4. Інститут історії України Національної Академії наук України. 1936–2006. К., 2006
 5. Науковий архів Інституту історії України НАН України, ф. 1, оп. 1-л, спр. 969.

Посилання:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
 • МОСКВА
 • ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХІВНА СПРАВА
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТПАРТИ
 • ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ АН УРСР
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • СЕРЕДНЯКИ
 • СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 • ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-МАРКСИСТІВ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)