ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУБІНШТЕЙН МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Герасименко Н.О. РУБІНШТЕЙН Микола Леонідович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rubinshtejn_M (останній перегляд: 17.02.2019)
РУБІНШТЕЙН МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ

РУБІНШТЕЙН Микола Леонідович (11.12.1897–26.01.1963) – історик. Д-р істор. н., професор (1938). Н. в м. Одеса в сім'ї присяжного повіреного. Навч. в Одес. г-зії та на історико-філол. ф-ті Новорос. ун-ту (1916–22). 1922 захистив, а 1924 опублікував дипломну роботу "Западные торговые пути Украины-Руси". У ній зазначалося, що розвиток торг. зв'язків Київської Русі – це результат довготривалого істор. розвитку д-ви.

Працював в Одес. обласному архіві (1922–31), де досліджував історію декабристів руху. 1925 опублікував статтю "100-летие восстания декабристов". Взимку 1925–26 брав участь у роботі секції Т-ва політкаторжан і зробив там доповідь з історії руху декабристів, на секції познайомився з відомими вченими: М.Дружиніним, М.Любавським, Ю.Готье, О.Пресняковим.

1925–27 досліджував проблеми соціально-екон. розвитку Росії 18 і 1-ї пол. 19 ст. По цій темі опублікував ряд статей. 1928 вступив у Москві до Т-ва істориків-марксистів. У грудні 1928 – січні 1929 взяв участь у 1-й Всесоюзній конференції істориків-марксистів. 1929 опублікував статтю "Селянські питання на Україні в першій половині ХIХ ст." 1930 продовжив дослідження історії Київської Русі, опублікував "Нарис історії Київської Русі".

Із переїздом 1931 до Москви – старший наук. співробітник і керівник істор. групи Ін-ту іноз. бібліографії (1931–33) та істор. редакції Соціально-екон. держ. вид-ва (1931–34).

Викладав у вузах Москви. Доцент (1934) та зав. кафедри (із 1935) історії СРСР Моск. обласного пед. ін-ту. Викладач Моск. обласних курсів марксизму-ленінізму (із 1935), Моск. ун-ту (1934–41) та Моск. ін-ту філософії, історії та літератури (із 1936). Читав курс історії СРСР та рос. історіографії. Із 1938 – професор.

Один з авторів підручника з історії СРСР доби феодалізму (кін. 1930-х рр.). Співробітник 1-го і 2-го видання "Большой советской энциклопедии" (із 1935).

Відп. редактор і автор передмови до перевидання праці В.Ключевського "Курс русской истории" (1937). 1941 опублікував монографію "Русская историография" – першу узагальнюючу працю з історії істор. науки в Росії.

Зав. кафедри історії СРСР Саратовського ун-ту (1941–43). Заст. директора з наук. роботи Історичного музею в Москві (1943 –49). Професор кафедри історії СРСР Моск. ун-ту, Моск. бібліотечного та історико-архівного ін-тів (1943–59).

Із 1940-х рр. досліджував питання соціально-екон. розвитку Росії в епоху феодалізму і 1957 видав монографію "Сельское хозяйство России во второй половине ХVIII в."

П. у м. Москва.


Праці:
 1. Западные торговые пути Украины-Руси. "Вестник Одесской комиссии краеведения", 1924, № 2/3
 2. 100-летие восстания декабристов. "Каторга и ссылка", 1925, № 8
 3. Селянські питання на Україні в першій половині ХIХ ст. "Прапор марксизму", 1929, № 2
 4. Нарис історії Київської Русі. Х.–Одеса, 1930
 5. Крепостное хозяйство и зарождение капиталистических отношений в России в ХVIII в. В кн.: Ученые записки Московского государственного университета, вып. 87. М., б/р
 6. Русская ярмарка ХVIII в. В кн.: Ученые записки кафедры истории СССР Московского областного педагогического института. М., 1938
 7. Русская историография. М., 1941
 8. Некоторые вопросы формирования рынка рабочей силы в России ХVIII в. "Вопросы истории", 1952, № 2
 9. Сельское хозяйство России во второй половине ХVIII в. М., 1957
 10. О мелкотоварном производстве и развитии капитализма в России ХIХ в. "История СССР", 1962, № 4
 11. О путях исторического исследования. Там само, 1962, № 6.
Література:
 1. Николай Леонидович Рубинштейн. "Вопросы истории", 1963, № 4; Дмитриев С.С. К истории советской исторической науки: Историк Н.Л. Рубинштейн. В кн.: Ученые записки Горьковского университета: Серия историко-филологическая, вып. 72, т. 1. Горький, 1964
 2. Пугачев В.В., Динес В.А. Николай Леонидович Рубинштейн и экономическая история. В кн.: Проблемы экономической истории и теории, вып. 2, ч. 4. Саратов, 1983
 3. Ковалев И.В. Материалы по социально-экономической истории России ХVIII в. в рукописном наследии Н.Л. Рубинштейна. В кн.: Археографический ежегодник за1985 г. М., 1986.

Посилання:
 • ДЕКАБРИСТІВ РУХ В УКРАЇНІ
 • ДРУЖИНІН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ФЕОДАЛІЗМ
 • ГОТЬЄ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ У МОСКВІ
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛЮБАВСЬКИЙ МАТВІЙ КУЗЬМИЧ
 • МОСКВА
 • ОДЕСА
 • ПРЕСНЯКОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ
 • СЛАБЧЕНКО МИХАЙЛО ЄЛИСЕЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)