ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУБЛЬ

  Бібліографічне посилання: Шуст Р.М. РУБЛЬ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rubl (останній перегляд: 16.09.2019)
РУБЛЬ

РУБЛЬ – 1) грошова одиниця Росії. 1 Р. = 100 копійок. Термін "рубль" виник у Новгороді Великому в 13 ст. і став назвою новгород. гривни (злиток срібла; див. Гривна давньоруська). Р. був платіжною одиницею до 15 ст. Його маса відповідала загальноприйнятій ваговій одиниці – новгородській гривні (204,7 г), з якої почали карбувати 200 монет (денг). Згодом Р. перестав бути злитком і перетворився в лічильне поняття для позначення певної кількості монет (200 денг до 1534, а згодом – 100 копійок). Після грошової реформи 1534 (уніфікації грошової системи) Р. залишався лічильною одиницею, у ньому містилося 100 реальних монет – копійок (новгородок), що стало основою майбутньої рос. грошової системи. 1537 маса 100 копійок =68 г. На поч. 17 ст. вона зменшилась до48 г. 1654 за рос. царя Олексія Михайловича (1645–76) вперше були випущені реальні срібні монети – рублі, перекарбовані з талерів (на монеті вперше була вміщена назва – "рубль"). Однак у цей час Р. був неповноцінною монетою, він містив менше срібла, ніж 100 срібних копійок. Фактично його вартість становила 64 копійки. 1655 уряд відмовився від випуску неповноцінного Р. і продовжував карбувати срібні копійки попередньої маси. Нова грошова реформа, яку здійснив рос. цар Петро I на поч. 18 ст., в основу десяткової монетної системи поклала Р., який ділився на 100 копійок. Із 1704 систематично випускався Р. масою бл.28 г(вага західноєвропейського талера, а також 100 срібних рос. копійок). У 18 ст. рос. Р. став панівною повновартісною монетою на грошовому ринку укр. земель, де він одержав назву "карбованець". 1764 вміст чистого срібла у Р. зменшився до18 г(4 золотники 21 доля), і таким він залишався до 1915. 1769 царський уряд випустив паперові рублі – асигнації. 1897 осн. грошовою одиницею став золотий рубль. У роки Першої світової війни та революц. подій 1917–22 вартість Р. суттєво зменшилася, у країні було запроваджено паперово-грошовий обіг. Стабілізація валюти в РСФРР та СРСР відбулася в результаті грошової реформи 1922–1924. Новою грошовою одиницею д-ви став червонець, що дорівнював 10 рублям. У результаті грошової реформи 1947 Р., що складався зі 100 копійок, знову став грошовою одиницею СРСР. Впродовж 1941–91 в обігу перебували банківські білети номіналом 10, 25, 50 та 100 рублів, казначейські білети номіналом 1, 3 та 5 рублів, а також монети номіналом 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копійок, 1 Р. Карбували також значну кількість ювілейних і пам'ятних монет номіналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 150 рублів, у т. ч. з паладію, срібла, золота, платини. Нині Р. – назва грошових одиниць РФ та Білорусі;

2) Лічильна одиниця (100 одиниць) для рахунку литов. монети, що застосовувалася у Великому князівстві Литовському в 14–18 ст.


Література:
 1. Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970
 2. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. Тернопіль, 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АСИГНАЦІЇ
 • ЧЕРВОНЕЦЬ
 • ДЕНГА, ДЄНЬГА, ДЕНЬГА
 • ГРОШОВА РЕФОРМА 1922–1924
 • ГРОШОВА РЕФОРМА 1947
 • ГРИВНА ДАВНЬОРУСЬКА
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • КОПІЙКА
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ТАЛЕР, ТАЛЯР
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ЗОЛОТНИК
 • ЗОЛОТИЙ РУБЛЬ

 • Пов'язані терміни:
 • АЛТИН
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • БАНКИ
 • ЧЕРВОНЕЦЬ
 • ДЕГТЕРЬОВИ
 • ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917
 • ДЕНГА, ДЄНЬГА, ДЕНЬГА
 • ДОБРОВІЛЬНИЙ ФЛОТ
 • ДРУЖКІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
 • ДУКАЧ
 • ДВОРЯНСЬКІ БАНКИ
 • ЄФІМОК
 • ЕЛЬВОРТІ РОБЕРТ І ТОМАС
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФІРКОВИЧ АВРААМ
 • ГЕ (ҐЕ) МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГЕЛЬФЕРИХЪ-САДЕ
 • ГЕНДРИКОВ ІВАН СИМОНОВИЧ
 • ГЕНДРИКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ГЛАДИНЮК ГРИГОРІЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
 • ГЛИНКА ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГНЄДИЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ГРЕЙГ ОЛЕКСІЙ САМУЇЛОВИЧ
 • ГРОШОВА РЕФОРМА 1922–1924
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 14–19 СТОЛІТЬ
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 1917–1920
 • ГРИВНА РУСЬКА
 • ГРИВНЯ
 • ГУБЕРНАТОР
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ В 18 – НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ЮЗ ДЖОН-ДЖЕЙМС
 • КАНКРІНА РЕФОРМА 1839–1843
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • КЕНІГИ
 • ХАНЕНКИ БОГДАН І ВАРВАРА
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КІЛІЯ
 • КІРСТОВЩИНА, ОДНА З ТЕЧІЙ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ 1919
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ПІВНІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • КОПЕНГАГЕНСЬКИЙ СОЮЗНИЙ ДОГОВІР 1709 МІЖ РОСІЙСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ І ДАТСЬКИМ КОРОЛІВСТВОМ
 • КОПІЙКА
 • КОШОВИЙ СУДДЯ
 • КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ
 • КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
 • КРИМСЬКИЙ ХАНАТ
 • КРИВЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ЄРЕМІЙОВИЧ
 • КРЮКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУБАНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (ККВ)
 • КУЇНДЖІ АРХИП ІВАНОВИЧ
 • КУКІЛЬ-ЯСНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • КУЛЬЖИНСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • КУПЕЦЬКІ ГІЛЬДІЇ
 • КУРАКІН ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МАЛОРОСІЇ В 1802–1807
 • КИЕВ
 • КИЕВЛЯНИН
 • КИЇВСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРАМОТНОСТІ, КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПИСЬМЕННОСТІ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • КИЇВСЬКИЙ КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК
 • КИЇВСЬКИЙ ОДНОДЕННИЙ ПЕРЕПИС 1874
 • ЛАТВІЯ , ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕОПАРДОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛІСОВА ВАРТА
 • ЛИЗОГУБ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВСЬКА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МАРГОЛІН ДАВИД СЕМЕНОВИЧ
 • МАЙОРАТНЕ ПРАВО
 • МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦЬКІ
 • МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МГАРСЬКИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • МОНОПОЛІЇ КАПІТАЛІСТИЧНІ В УКРАЇНІ
 • МУРАВЙОВ МИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
 • МИЛЕЦЬКИЙ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР
 • МИРОВИЙ СУД
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • МИТО ГОЛОВНЕ
 • НАРВСЬКИЙ ДОГОВІР 1704
 • НАВЧАЛЬНІ ОКРУГИ
 • НЕПЛЮЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ТА ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ ТРУДОВЕ БРАТСТВО
 • НІМЦІ В УКРАЇНІ
 • НІШТАДТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1721
 • НІЖИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ВИЩИХ НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • ОДЕСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
 • ОДЕСЬКЕ БОЛГАРСЬКЕ НАСТОЯТЕЛЬСТВО
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ
 • ОСТЕН-САКЕН ФАБІАН-ГОТЛІБ
 • ОСВІТА ЖІНОЧА В УКРАЇНІ
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПАСПОРТИЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
 • ПАВЛОГРАД
 • ПЕРСЬКИЙ БУНТ 1797
 • ПЕТРО МУШАТ
 • ПОГРОМИ ЄВРЕЙСЬКІ
 • ПОКАЗАНЩИНА
 • ПОКУХОВНЕ
 • ПОЛЯНІВСЬКИЙ МИР 1634
 • ПОЛТИНА
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОРЦІЇ, РАЦІЇ
 • ПОТОЦЬКА СОФІЯ СТАНІСЛАВІВНА
 • ПРИКАРПАТСКАЯ РУСЬ
 • РАБСТВО В УКРАЇНІ
 • РЄПНІН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • РІЗНОЧИНЦІ
 • РОМНИ
 • РОСІЯ
 • РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПАРОПЛАВСТВА І ТОРГІВЛІ (РТПIТ, РОПІТ)
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • РУМЯНЦЕВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
 • РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • РУССКИЙ ПРОВИДАНС
 • САДОГУРСЬКА МОНЕТА
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СЕЛЯНСЬКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СЛОВ'ЯНОСЕРБІЯ
 • СОКАЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • СОКОВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СПРАВНИК
 • СТАЛІНСЬКІ ПРЕМІЇ, ПРЕМІЇ ІМЕНІ СТАЛІНА
 • СТАРООБРЯДСТВО
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • СИМИРЕНКО ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ
 • СИМИРЕНКО ПЛАТОН ФЕДОРОВИЧ
 • СИМИРЕНКИ
 • СИНДИКАТ ЦУКРОЗАВОДЧИКІВ
 • ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА АРТЕМІЙОВИЧ
 • ТЕРЕЩЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТЕРЕЩЕНКИ
 • ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ОСИПОВИЧ
 • УДІЛЬНІ СЕЛЯНИ
 • ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
 • ВІТТЕ СЕРГІЙ ЮЛІЙОВИЧ
 • ВОРОНЦОВА (У ДІВОЦТВІ БРАНИЦЬКА) ЄЛИЗАВЕТА
 • ВИКУПНА ОПЕРАЦІЯ
 • ЯХНЕНКИ
 • ЯРМАРОК
 • ЯРМОЛИНЦІ
 • ЗАЛІЗНИЧНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ЗАПОРІЖЖЯ
 • ЗАЙМ СВОБОДИ
 • ЗЕМСЬКИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ НАЧАЛЬНИК
 • ЗЕМСТВА
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА ЧОРНОМОРСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ВІЙСЬКУ 1792
 • З'ЇЗДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ 1874–1918
 • ЗОЛОТИЙ РУБЛЬ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БЕЗПАРТІЙНА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗУБДО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)