ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУДИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юренко С.П. РУДИНСЬКИЙ Михайло Якович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rudynskyj_M (останній перегляд: 16.01.2019)
РУДИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ

РУДИНСЬКИЙ Михайло Якович (14(02).10.1887–23.06.1958) – археолог, музеєзнавець, пам'яткоохоронець. Д-р істор. н. (1948). Н. в м. Охтирка в сім'ї лікаря. 1905–07 навч. на історико-філол. ф-ті Петерб. ун-ту, 1910 закінчив історико-філол. ф-т Харків. ун-ту. Магістерська дис. на тему: "Дюнні стоянки енеолітичної доби в басейні Дніпра". 1910–12 – викладач Путивльської жін. г-зії, 1912–15 – Київ. комерційного уч-ща, 1915–17 – Петрогр. комерційного уч-ща. Із квітня 1917 – викладач пед. курсів на Полтавщині. У серпні 1917 обраний головою пед. бюро Полтав. земства. Один із фундаторів К-ту охорони пам'яток у Полтаві, перший директор Полтав. худож. музею (1919), голова Полтав. бюро Укр. вчительської спілки. Розробив концепцію Укр. ун-ту в Полтаві, заснував час. "Нова школа". 1920 і 1921 був заарештований ВУЧК. Із політ. мотивів звільнений з посади директора Центр. пролетарського музею Полтавщини. 1924 переїхав до Києва, де працював зав. відділу шиття і тканин Лаврського музею, співробітником Кабінету антропології та етнології імені Ф.Вовка при ВУАН. Член Всеукраїнського археологічного комітету (1924), вчений секретар його президії (1925–29), із 1930 – професор Укр. ін-ту історії матеріальної к-ри (1930–33). У березні 1934 Р. заарештовано і вислано до Архангельської обл. РСФРР. 1938–44 працював у Вологодській облспоживспілці, краєзнавчому музеї у м. Вологда (нині місто в РФ). Із 1944 – у Києві. До кінця життя працював у Ін-ті археології АН УРСР: наук. співробітником, зав. відділу первісної археології, вченим секретарем. Докторська дис. на тему: "Дослідження і матеріали по археології УРСР" (1948).

Наук. пріоритетом Р. була первісна археологія. У 1920–50-ті рр. дослідив низку пізньопалеолітичних, мезолітичних, неолітичних, трипільських пам'яток на Лівобережжі, старожитності палеоліту Криму, Поділля. Організував діяльність Дніпробудівської експедиції Наркомосвіти України (1928–32), вивчав комплекс Кам'яна Могила в Приазов'ї, що його зусиллями став держ. заповідником.

П. у м. Київ.

Реабілітований у червні 1989.

Бібліогр.: Михайло Якович Рудинський (1887–1958): Бібліографічний покажчик. Полтава–К., 2001.


Праці:
 1. Архітектурне обличчя Полтави. Полтава, 1919 (перевид. – 1992)
 2. Дюнні стадії неолітичної доби з побережжя р. Ворскла. Полтава, 1919
 3. До питання про культури "мезолітичної доби" на Вкраїні. "Антропологія" (К.), 1928, № 1
 4. Кам'яна Могила (корпус наскельних рисунків). К., 1961.
Література:
 1. Шовкопляс И.Г. М.Я. Рудынский (1887–1958). В кн.: Краткие сообщения института археологии АН УССР, вып. 8. К., 1959
 2. Нестуля О. Невтомний дослідник пам'яток України (М.Я. Рудинський). В кн.: Репресоване краєзнавство. К.–Хмельницький, 1991
 3. Часопис, присвячений пам'яті М.Я. Рудинського (1887–1958). "Археологічний літопис Лівобережної України", 2002, ч. 2; 2003, ч. 1
 4. Нестуля О.О. Михайло Якович Рудинський. В кн.: Зневажена Кліо. К., 2005
 5. Пудовкіна А.С. Подільські студії М.Я. Рудинського у міжвоєнний період. В кн.: Матеріали ХIII Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам'янець-Подільський, 2010.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • КАБІНЕТ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф.ВОВКА ПРИ ВУАН
 • КАМ'ЯНА МОГИЛА
 • КИЇВ
 • ОХТИРКА
 • ПОДІЛЛЯ
 • ПОЛТАВА
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ (ВУАК)
 • ВУЧК (ВСЕУКРАЇНСЬКА НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ)

 • Пов'язані терміни:
 • ГОЛІГРАДИ
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ЯМКОВО-ГРЕБІНЦЕВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ОБЛАСТЬ
 • КАМ'ЯНА МОГИЛА
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • МАР'ЯНІВСЬКА КУЛЬТУРА
 • ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН
 • ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
 • ПУШКАРІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)