ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Russkoe_ystorycheskoe (останній перегляд: 19.09.2019)
РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

"РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО", "Императорское Русское историческое общество" — науково-істор. т-во, яке об’єднувало відомих рос. істориків протягом 1866—1918. Гурток засновників "Р.и.о." виник у серед. 1860-х рр. як об’єднання дослідників, що переймалися збиранням, упорядкуванням та виданням документів і матеріалів із рос. історії, переважно допетровської доби. Створене в травні 1866 в Санкт-Петербурзі. Статут "Р.и.о." 1866 був розглянутий Комітетом міністрів Російської імперії та затверджений імп. Олександром II. "Р.и.о." перебувало під опікою МЗС Рос. імперії. Головами т-ва були кн. П.Вяземський (1866—78); О.Половцов (1878—1909); вел. кн. Микола Михайлович (1909—17). Від 1867 перебувало під протекцією вел. кн. Олександра Олександровича, від 1873 — імператорське т-во. Н.-д. проекти "Р.и.о." переважно пов’язані з архів., бібліографічною та джерельною евристикою, передусім дипломатичних джерел, серійними публікаціями документів і матеріалів, біобібліографічних довідників тощо. Архівні розшуки проводилися не тільки в Рос. імперії, а і в закордонних архівах у Берліні (Німеччина), Відні, Дрездені (Німеччина), Копенгагені (Данія), Лондоні (Велика Британія), Парижі (Франція), Стокгольмі (Швеція) та ін. Протягом 1887—1918 було видано 148 томів "Сборников Русского исторического общества", у т. ч. 47 томів дипломатичного листування, 25 томів "Русского биографического словаря". 1910 був затверджений новий статут т-ва, зокрема скасовано членські внески. На поч. 20 ст. "Р.и.о." брало активну участь у реформуванні архів. справи в Рос. імперії. 1911 при т-ві створена спец. комісія для збереження місц. архів. матеріалів (голова — А.Куломзін), яка мала об’єднувати та координувати діяльність губернських учених архівних комісій та з’ясовувати їхні потреби. За ініціативою "Р.и.о." 1914 був скликаний спец. з’їзд губернських учених архів. комісій, який ухвалив рішення про створення комісій, а також про фінансову та методично-консультативну підтримку цих інституцій у тих губерніях, де вони ще не були засновані. Кожній комісії призначалася субсидія в 3 тис. рублів. Наприкінці 1916 "Р.и.о." налічувало бл. 300 членів. З-поміж них були відомі рос. вчені К.Бестужев-Рюмін, О.Бичков, Я.Грот, М.Дубровін, І.Забєлін, В.Ключевський, П.Пекарський, О.Пипін, С.Платонов, С.Соловйов, М.Чечулін та ін. З укр. істориків членами "Р.и.о." були В.Іконников, М.Костомаров та ін.

Відновлене 20 червня 2012 як професійна асоціація істориків з численними завданнями, зокрема з метою протистояти фальсифікаціям історії Росії. Головою "Русского исторического общества" обраний спікер Держ. Думи РФ С.Наришкін.


Література:
 1. Устав Русского исторического общества. СПб., 1866
 2. Императорское Русское историческое общество в 1878 г. «Журнал Министерства народного просвещения», 1879, № 5
 3. Иконников В.С. Опыт русской историографии, т. 1, кн. 1—2. К., 1892
 4. Устав Императорского Русского исторического общества, утвержденный 8 апреля 1910 г. СПб., 1910
 5. Императорское Русское историческое общество. В кн.: Известия Императорской археологической комиссии, вып. 50. СПб., 1913
 6. Годичное общее собрание Императорского Русского исторического общества. «Правительственный вестник» (СПб.), 1914, № 6
 7. Императорское Русское историческое общество, 1866—1916. Пг., 1916
 8. Состав Императорского Русского исторического общества на 1916 год. СПб., 1916
 9. Софинов П.Г. Из истории русской дореволюционной археографии. М., 1957
 10. Степанский А.Д. К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России. В кн.: Археографический ежегодник за 1974. М., 1975
 11. Камардина О.В. Императорское Русское историческое общество: Очерк истории и научной деятельности, 1866—1916 гг.: Дис. ... канд. истор. наук. Саратов, 1999

Посилання:
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ПЛАТОНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ПИПІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
 • РУБЛЬ
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ВІДЕНЬ
 • ЗАБЄЛІН ІВАН ЄГОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)