ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУССКИЙ АРХИВ

  Бібліографічне посилання: Шандра В.С. РУССКИЙ АРХИВ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Russkyj_arkhyv_z (останній перегляд: 19.09.2019)
РУССКИЙ АРХИВ

"РУССКИЙ АРХИВ" — загальнорос. історико-літ. журнал, який виходив щомісяця в Москві впродовж 1863—1917, 1880—84 — два рази на місяць. Сучасники сходяться на тому, що він був першим істор. журналом у Росії й відіграв важливу роль у становленні археографії як науки, формуючи принципи відбору документів для публікації. Друкувався як підписне видання. Засновником і видавцем був П.Бартєнєв, а після його смерті — спадкоємці (1912—17). Наклад видання досягав 1—1,3 тис. прим. У програмі вказувалося, що публікуватися будуть матеріали з історії Росії за останні два століття. Поширеними були такі форми публікації, як: 1) записки, спогади, щоденники; 2) листи і документи чиновників, громад. діячів, публікації творів худож. літератури та дослідження до історії літ. життя.

На поч. 1870 було заборонено цитування текстів "Р.а.", навіть якщо матеріал отримав цензурний дозвіл, а в разі порушення передбачалися адм. покарання. Крім редактора П.Бартєнєва, авторами статей, записок, коментарів були історики М.Барсуков, О.Васильчиков, Д.Іловайський, М.Лонгінов, Л.Майков, С.Соболевський, М.Юзефович та ін. Часто самі редактори журналу записували з вуст авторів їхні спогади, редагували й публікували, візуючи їх як автографи.

Із записок і спогадів чільне місце зайняли такі: про часи Петра I (графа Басевича, датського посла Юста Юля, стольника Толстого, Вебера), Катерини II (записки Г.Вінського і графа Рібоп’єра), Олександра I (графині Едлінг, графа Рошетуара), Миколи I (записки Л.Львова, Г.Щербачова, М.Толстого, М.Решетова, Н.Блудової, А.Фадєєва, М.Берга, польс. єпископа Буткевича та ін.), документи про Війну 1812, листи декабристів, твори В.Жуковського, М.Лермонтова, М.Гоголя.

Частину матеріалів редактор опублікував у окремих збірниках: "Осьмнадцатый век" (кн. 1—4, М., 1868—69), "Девятнадцатый век" (кн. 1—2, М., 1872), "Архив князя Воронцова" (т. 1—40, М., 1870—95) та ін.

У журналі публікувалися твори М.Костомарова, дискусія з ним Д.Іловайського, листування І.Аксакова з М.Костомаровим, М.Максимовичем, М.Гоголем та ін. Історик О.Лазаревський опублікував кілька праць, зокрема "Нариси із побуту Малоросії ХVIII ст.", "Павло Полуботок", "Нариси Малоросійських родів", "Листи В.Г. Барського до рідних" та ін. До біографії Т.Шевченка опубліковано спогади М.Лазаревського, листи княжни В.Рєпніної, П.Юдіна. Публікувалися матеріали з історії декабристів — "Записки невідомого" І.І.Горбачевського, листи С.Муравйова-Апостола до батька та ін.


Література:
 1. Електронна версія журналу у цифровій б-ці «Онлайн библиотека “Царское Село”»: http://book-old.ru/ BookLibrary/00530-Russkiy-arhiv.html
 2. Бібліографічні покажчики журналу: [|Масанов Ф.И~.] «Русский архив», издаваемый П. Бартеневым, 1863—1908: Содержание его книжек и предметная роспись с азбучным указателем. М., 1908
 3. Сводный указатель к «Русскому архиву» П.И. Бартенева. М., 2001

Посилання:
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • БАРСУКОВ МИКОЛА ПЛАТОНОВИЧ
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ІЛОВАЙСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МОСКВА
 • МУРАВЙОВ-АПОСТОЛ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • РЄПНІНА ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ВАСИЛЬЧИКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ВІЙНА 1812 Р.
 • ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЖУКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРІСТОВ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • ГАТЦУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛОРЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛОРИС-МЕЛИКОВ (ЛОРІС-МЕЛІКОВ) МИХАЙЛО ТАРІЕЛОВИЧ
 • ЛУК'ЯНОВ ІОАНН ТА ЙОГО ТВІР ХОЖДЕНИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ МОСКОВСКОГО СВЯЩЕННИКА ИОАННА ЛУКЬЯНОВА: 1701–1703.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)