ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУСИНИ

  Бібліографічне посилання: Ісаєвич Я.Д. РУСИНИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rusyny (останній перегляд: 16.12.2019)
РУСИНИ

РУСИНИ — назва українців до кінця 18 ст., а на західноукр. землях — і в 19 — на поч. 20 ст. Дотепер частково збережена в Закарпатській Україні і серед емігрантів-закарпатців у США. Спершу слово "русин" вживалося тільки в однині як похідне від форми множини "русь". Як самоназва слово "русин" виникло в Україні та Білорусі, на відміну від Росії, де самоназвою стала прикметникова форма "русский". У Речі Посполитій у 16—18 ст. поширилася назва "русини" (лат. мовою Rutheni; див. Рутени), вона вживалася щодо українців та білорусів разом (для протиставлення їх "Москві", "москвитинам") або тільки щодо українців (для відрізнення їх від "литвинів" — русинів із Великого князівства Литовського).

Із книжним варіантом "русини" співіснувала розмовна форма "руснаки", яка найдовше зберігалася на Закарпатті та Лемківщині. У Габсбурзькій монархії "русини" (нім. мовою Ruthenen) стало офіц. назвою всіх укр. підданих цієї д-ви. Із розвитком укр. нац. свідомості самоназви "русини" на Заході і "малороси" чи "руські" на Сході України були витіснені самоназвою "українці". У Галичині періоду між двома світ. війнами польс. власті нав’язували застарілий на той час термін "русини", щоб заперечити укр. характер корінного населення. Укр. інтелігенція Пряшівщини тепер вживає визначення "русини-українці" для підкреслення належності закарпат. гілки до всього укр. народу. Натомість ідеологи русинської окремішності поширюють словосполучення "русини і українці" та впроваджують вигаданий ними етнонім "карпаторусини", щоб зобразити Р. ("карпато-русинів") окремим народом. Таку тенденцію відображає назва кафедри укр. і русинської філології Вищої пед. школи в м. Ніредьгаза (Угорщина).


Література:
 1. Isajewicz J. Rusini a Ukraińcy: Dwa etapy rozwoju jednego narodu. В кн.: Christianitas et culturae Europae: Księga Jubileuszowa prof. J. Kloczowskiego, cz. 1. Lublin 1998
 2. Наконечний Є.П. Украдене ім’я: Чому русини стали називатися українцями. Львів, 2001

Посилання:
 • ГАЛИЧИНА
 • ЛЕМКІВЩИНА
 • ПРЯШІВЩИНА
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РУСЬ
 • РУТЕНИ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АНДРЕЛЛА МИХАЙЛО
 • БАВАРСЬКИЙ ГЕОГРАФ
 • БАЗИЛОВИЧ ІОАНИКІЙ ТА ЙОГО
 • БЕСКИД АНТОН ГРИГОРОВИЧ
 • ДЕШКО (ДЕШКОВ) АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ДОБРЯНСЬКИЙ АДОЛЬФ
 • ДОВГЕ
 • ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ДИРЕКТОРІЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ
 • ФОГОРАШІ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА
 • ІМПЕРІЯ
 • ХОЛМСЬКА ЗЕМЛЯ
 • КОСТЕЛЬНИК ГАВРИЇЛ ТЕОДОРОВИЧ
 • ЛЕЛЕКАЧ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІГА НАЦІЙ
 • МАГОЧІЙ ПАВЛО-РОБЕРТ
 • МАНАСТИРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
 • МАСАРИК ТОМАШ-ГАРРІГ
 • МЕЙСАРОШ КАРОЙ
 • МІЖНАРОДНА РАДА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО- ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • МУКАЧЕВЕ
 • МИТРАК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
 • НІДЕРЛЕ ЛЮБОР
 • ПАСТЕЛІЙ ІВАН
 • ПРЯШІВЩИНА
 • РОКСОЛАНИ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • РУСЬ
 • РУСЬКА РАДА НА БУКОВИНІ
 • РУТЕНИ
 • САНОК
 • САРМАТИЗМ
 • СЕРБІЯ
 • СЛОВАЧЧИНА
 • СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
 • СОФОНОВИЧ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ’Я ФЕОДОСІЙ
 • СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
 • ЦЕНТРАЛЬНА РУСЬКА НАРОДНА РАДА
 • ТВАРДОВСЬКИЙ САМУЕЛЬ
 • УГРИ
 • УГОРЦІ В УКРАЇНІ
 • ЯКУТОВИЧ ГЕОРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЖАТКОВИЧ ГРИГОРІЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)