ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РИМАРЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. РИМАРЕНКО Юрій Іванович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rymarenko_Y (останній перегляд: 20.02.2019)
РИМАРЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

РИМАРЕНКО Юрій Іванович (09.05.1929–10.09.2006) – правознавець і політолог. Канд. історичних н. (1968), д-р філос. н. (1973). Професор (1982). Академік Укр. академії політ. наук (1993), Міжнар. академії інформатики (1996), чл.-кор. Академії правових наук України. Засл. діяч н. і т. УРСР (1979), засл. працівник к-ри України. Н. в м. Черкаси в сім'ї вчителів. Вищу освіту здобув на юрид. ф-ті Київ. ун-ту (1952). 1952–64 – на оперативній роботі у службі зовн. розвідки МДБ СРСР, згодом – КДБ при РМ СРСР. Закінчив аспірантуру по кафедрі історії КПРС Київ. ун-ту (1966). 1967 захистив канд. дис. з історії, а 1973 – докторську дис. Молодший наук. співробітник Ін-ту філософії АН УРСР (1967–70), старший наук. співробітник Ін-ту історії АН УРСР (1970–77). 1977–92 – нач. кафедри філософії, заст. начальника Київ. вищої школи МВС СРСР з наук. роботи, проректор з наук. роботи Укр. академії внутр. справ (нині Нац. академія внутр. справ). Від 1992 – гол. наук. співробітник Ін-ту д-ви і права ім. В.Корецького НАН України. Зав. кафедри гуманітарних дисциплін Київ. ун-ту права (1995–2002). Від 2002 – професор Нац. академії внутр. справ.

Тематика професійних інтересів вченого еволюціонувала від критики "українського буржуазного націоналізму" до проблем міжнац. взаємин, національно-держ. буд-ва, нелегальної міграції, торгівлі жінками та ін. Співфундатор і відп. редактор низки енциклопедичних, довідкових та словникових видань, у т. ч. "Межнациональные отношения: Термины и определения: Словарь-справочник" (К., 1981), "Етнонаціональний розвиток України: Терміни, визначення, персоналії" (К., 1993) "Абетка етнополітолога" (т. 1–2, К., 1996), "Мала енциклопедія етнодержавознавства: Етнос і соціум. Витоки національного права. Уроки української державності. Етнополітичні виміри українського державотворення. Націоналізм як ідеологічний, соціальний та духовно-культурний феномен. Персоналії" (К., 1996), "Націоналізм як суспільний феномен: Енциклопедичний словник" (Донецьк, 1997), "Світова та вітчизняна етнодержавницька думка: У персоналіях" (К.–Донецьк, 1997), "Україна: Етнонаціональна палітра суспільного розвитку: Словник-довідник" (К., 1997), "Історико-політичні уроки української державності. Енциклопедичний словник" (К., 1998), "Міграційні процеси в сучасному світі: Світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія і практика: Енциклопедія" (К., 1998), "Нація і держава: Теоретико-методологічний і концептуальний аналіз" (кн. 1–2, К.–Донецьк, 1998), "Етнос. Нація. Держава: Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду" (К., 2000), "Енциклопедія етнокультурознавства: Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи" (ч. 1–2, К., 2000), "Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика" (К., 2003), а також "Антология сыска" (т. 1, К., 2005) та ін.

Лауреат респ. премії ім. Я.Галана (1972), Держ. премії УРСР ім. Т.Шевченка (1985), премії ім. М.Вавілова АН СРСР (1991), премії ім. М.Василенка НАН України (1997), Держ. премії України в галузі н. і т. (2005) та низки інших.

П. у м. Київ.


Праці:
 1. Український буржуазний націоналізм – ворог інтернаціонального єднання трудящих. К., 1970
 2. Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації. К., 1974
 3. Антикоммунистический альянс (критика идеологических и социально-политических доктрин международного сионизма и украинского буржуазного национализма). К., 1981
 4. З ким і проти кого: Документально-публіцистичні нариси і статті. К., 1983
 5. Буржуазный национализм и клерикализм. К., 1986
 6. По следам "снежного человека": (о причинах национализма в СССР). М., 1989
 7. Национализм: Истоки, причины, сущность, психология. К., 1991
 8. Перестройка межнациональных отношений в СССР (уроки прошлого, противоречия, обновления, перспективы): Теоретико-методологический анализ. К., 1991
 9. Національний розвій України (проблеми і перспективи). К., 1995.
Література:
 1. Кресіна І.О., Мироненко О.М. Юрій Іванович Римаренко: Інформаційне видання. К., 1999
 2. Визначні юристи сьогодення. К., 2001
 3. Хто є хто в Україні. К., 2001
 4. Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006
 5. Юрій Іванович Римаренко (некролог). "Юридична газета", 2006, № 18, 28 вересня
 6. Шевченківські лауреати: 1962–2007: Енциклопедичний довідник. К., 2007.

Посилання:
 • ЧЕРКАСИ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КИЇВ

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕМОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)