ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЩЕПКІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ЩЕПКІН Євген Миколайович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Schepkyn_Y (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЩЕПКІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

ЩЕПКІН Євген Миколайович (25(13).05.1860—12.11.1920) — рос. історик, педагог, громад. і політ. діяч. Професор (1897). Н. в м. Москва. Онук актора М.Щепкіна за батьківською лінією та племінник літератора М.Станкевича за матір’ю. Закінчив Моск. ун-т (1883). Учень професора В.Гер’є. Від 1892 — приват-доцент Моск. ун-ту. 1893— 97, 1899, 1901 та 1910 перебував у закордонних відрядженнях, працював у архівах та б-ках Австро-Угорщини, Великої Британії, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Франції та Швеції, вивчав іноз. мови. Професор кафедри заг. історії Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька (1897—98), Новорос. ун-ту в Одесі (1898—1906, 1917—20). Член Конституційно-демократичної партії. Депутат 1-ї Держ. думи Рос. імперії від м. Одеса у складі кадетської фракції (1906). За підписання Виборзької відозви (див. Виборзька акція депутатів Першої Державної думи 1906) звільнений зі служби (1906) і відбув 3-місячне ув’язнення (1908). Наприкінці 1907 вийшов з партії кадетів. Викладав у приватних навч. закладах, зокрема на Вищих жін. курсах, у Новорос. приватному ін-ті, заснованому Л.Вертинським, та ін. Від 1914 — декан історико-філол. ф-ту на Вищих жін. курсах. Член УПСР (боротьбистів; 1918), КП(б)У (1919). У серпні 1919 заарештований контррозвідкою Добровольчої армії. Перебував до січня 1920 в одес. в’язниці. Зав. відділу вищих навч. закладів Одес. нар. освіти.

У методології історії — прихильник психологічної концепції нім. філософа В.Вундта. Автор праць з історії дипломатії та військ. історії 17—18 ст., методології історії, взаємин давньої Русі з варягами та ін. Вважають, що Щ. справив помітний вплив на ряд відомих учених, зокрема П.Біціллі, О.Вайнштейна, К.Добролюбського, В.Крусмана, М.Рубінштейна та ін. Дійсний член Істор. т-ва при Моск. ун-ті (1891), Історико-філологічного товариства при Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині (1898), Одеського товариства історії та старожитностей (1900) та ін.

П. у м. Одеса.

Бібліогр.: Евгений Николаевич Щепкин (1860—1920): Биобиблиографический указатель. Одесса, 1998.

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Автобиография Л. Ранке. «Русская мысль», 1893, № 8; 1894, № 1—2
 2. Падение канцлера графа А.П.Бестужева-Рюмина: по новым данным Копенгагенского и Венского архивов. Одесса, 1901
 3. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны: исследование по данным Венского и Копенгагенского архивов. СПб., 1902
 4. Методология: идея психологии народов [лекции]. [Одесса, 1904]
 5. Вопросы методологии истории. Одесса, 1905
 6. Введение в новейшую историю Франции: падение старого порядка в конце XVIII в. Одесса, 1907
 7. Варяжская вира. Одесса, 1915
 8. Отбор умов и подбор среды. «Высшая школа», 1919, № 1
 9. Рабочие факультеты. «Советское строительство», 1920, № 6
Література:
 1. Памяти Евгения Николаевича Щепкина: Сборник, изданный Одесской секцией научных работников и Одесским домом ученых по случаю пятилетия годовщины со дня смерти Е.Н. Щепкина. Одесса, 1927
 2. Думова Н.Г. Кончилось Ваше время... М., 1990
 3. Максименко И.В. Вопросы методологии истории в научно-педагогической деятельности Е.Н. Щепкина. «Записки історичного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова», 1997, вип. 5
 4. Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених ніжинської вищої школи (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.): Автореферат дис. ... канд. істор. н. К., 2000
 5. Стельмах С. Участь істориків України у міжнародній методологічній дискусії наприкінці ХIХ — на початку ХХ ст. В кн.: Український історичний збірник: 2000, вип. 2. К., 2000
 6. Його ж. Історична наука в Україні епохи класичного історизму: ХIХ — початок ХХ століття. К., 2005
 7. Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БІЦІЛЛІ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ДОБРОЛЮБСЬКИЙ КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ
 • ДОБРОВОЛЬЧА АРМІЯ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • МОСКВА
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ЩЕПКІН МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
 • ВАРЯГИ
 • ВИБОРЗЬКА АКЦІЯ ДЕПУТАТІВ І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ 1906

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • ЩЕПКІН МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)