ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ЩЕРБИНА Володимир Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Scherbyna_V (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ЩЕРБИНА Володимир Іванович (16(04).05.1850—1936; за ін. даними — 1938) — історик, археограф, педагог. Чл.-кор. ВУАН (1925). Н. в м. Київ. Походив із родини лікаря Київ. ун-ту. Закінчив 2-гу Київ. г-зію (1868) та історично-філол. ф-т Київ. ун-ту (1873). Захистив канд. дис. на тему: "Гетьманство Кирила Григоровича Розумовського у зв’язку з попередньою історією Малоросії" (1873). Навч. на пед. курсах Петерб. військ. г-зії (1873—76). Викладав у військовій та жіночій г-зіях у Санкт-Петербурзі (1876—79). Від 1879 — у Києві. Співпрацював з Київською археографічною комісією, Історичним товариством Нестора-літописця, Моск. археол. т-вом та ін. У 1880—90-х рр. — учасник архів. гуртка під кер-вом В.Антоновича. Разом з Л.Добровольським здійснив кілька експедицій у Правобережну Україну для пошуку істор. стародруків і рукописів (1901). Викладав у Комерційній школі ім. М.Хорошилової. 1919—30 працював в УАН (із 1921 — ВУАН) як співробітник Всенар. б-ки України, Історично-геогр. комісії, Комісії для складання біографічного словника діячів України та ін. Дійсний член Археографічної комісії ВУАН. Від 1924 — співробітник Науково-дослідної кафедри історії України при ВУАН. Очолював Комісію історії Києва та Правобережжя при ВУАН (1924—30).

Автор праць з історії Києва, укр. історії 18 — 1-ї пол. 19 ст., у т. ч. з історії гайдамацького руху, а також спогадів про В.Антоновича, Л.Добровольського, І.Каманіна, Я.Шульгина та ін. Опублікував низку документів з історії України та Києва. За його редакцією підготовлено частину документів, що ввійшла до одного з томів "Архива Юго-Западной России" (1905, ч. 7, т. 3).

П. у м. Київ.

Бібліогр.: Бібліографія праць В.І. Щербини. В кн.: Щербина В.І. Нові студії з історії Києва. К., 1926.

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Киевские воеводы, губернаторы и генерал-губернаторы от 1654 по 1775 гг. В кн.: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. 6. К., 1892
 2. О происхождении слова «Колиивщина». «Киевская старина», 1893, № 2
 3. План Киева, составленный в 1695 году. Там само, 1894, № 1
 4. Первый киевский археолог М.Ф. Берлинский. Там само, 1896, № 12
 5. Последние следы казачества в Правобережной Украине. В кн.: Труды XI археологического съезда в Киеве 1899, т. 2. М., 1902
 6. Украинские староства по люстрациям XVIII века. В кн.: Архив Юго-Западной России, ч. 7, т. 3. К., 1905
 7. Памяти Якова Шульгина. «Записки Українського наукового товариства в Києві», 1912, т. 10
 8. Україна і російський уряд у 18 ст.: з приводу новознайденого журналу про перебування в Києві цариці Лизавети в 1744 р. В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 6. К., 1925
 9. Боротьба Києва за автономію. В кн.: Київ та його околиця в історії та пам’ятках. К., 1926
 10. Документи до історії Києва 1494—1835 рр. В кн.: Український археографічний збірник, т. 1. К., 1926
 11. Нові студії з історії Києва. К., 1926
 12. Київ і Київщина на початку ХIХ віку. «Україна», 1929, кн. 33
 13. Доля козаччини на Лівобережній Україні. «ЗНТШ», 1930, т. 100, ч. 2
 14. Л.П. Добровольський як знавець Києва і Київщини. В кн.: Київські збірники історії і археології, побуту і мистецтва, т. 1. К., 1931
Література:
 1. Антипович К. Праці В.І. Щербини з історії м. Києва. В кн.: Щербина В.І. Нові студії з історії Києва. К., 1926
 2. Глушко С. П’ятдесятиріччя науково-педагогічної і громадської діяльності В.І. Щербини. Там само
 3. Шамрай С. Праці В.І. Щербини з історії Правобережжя. Там само
 4. Юркова О. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924—1930 рр.). К., 1999
 5. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник: Серія: «Українські історики», вип. 2, ч. 1. К.—Львів, 2003
 6. Тороповська Т.М. Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850—1936): Автореферат дис. … канд. істор. н. К., 2004

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)