ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ШОВКОПЛЯС ІВАН ГАВРИЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юренко С.П. ШОВКОПЛЯС Іван Гаврилович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Shovkoplias_I (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ШОВКОПЛЯС ІВАН ГАВРИЛОВИЧ

ШОВКОПЛЯС Іван Гаврилович (08.04.1921—13.06.1997) — археолог, музеєзнавець, бібліограф. Д-р істор. н. (1965), професор (1971). Засл. діяч н. і т. України (1995). Н. в с. Лазірки (нині село Оржицького р-ну Полтав. обл.). Закінчив істор. ф-т Київ. ун-ту (1945), працював наук. співробітником, зав. відділу докласового сусп-ва Держ. істор. музею УРСР (1944—49), навчався в аспірантурі Ін-ту археології АН УРСР (1946—49), захистив канд. дис. на тему: "Супонєвська палеолітична стоянка" (1949) та докторську дис. на тему: "Мезинська стоянка на Десні: до історії Середньодніпровського басейну в пізньопалеолітичну епоху" (1964). 1949—73 працював у Ін-ті археології АН УРСР: учений секретар, заст. директора, зав. відділу. Започаткував розкопки пізньопалеолітичних пам’яток Середнього Подніпров’я (Радомишль (див. Радомишльська стоянка), Клюси, Мізин, Добраничівка, Фастів), в результаті чого були здобуті першокласні джерела для розкриття соціально-екон. і культ. розвитку найдавнішого населення України та суміжних територій. Ш. уперше обґрунтував виділення окремих господарсько-побутових комплексів палеолітичних сімей, що послужило основою подальших палеоекон. та палеодемографічних реконструкцій сусп-ва епохи каменю. Запропонована вченим хронологія пізнього палеоліту Середнього Подніпров’я визнається фахівцями й донині. Наук. діяльність Ш. поєднував з викладацькою — читав курс археології в Київ. пед. ін-ті (1954—56), обіймав посаду професора кафедри археології та музеєзнавства Київ. ун-ту (1971—74), підготував перший підручник "Основи археології" укр. мовою (1964, перевид. — 1972). Ш. — фундатор і перший завідувач Археол. музею АН УРСР (1967—73), а також унікального археол. музею "Добраничівська стоянка" (1977). Важливим напрямом діяльності вченого була бібліографічна робота. На поч. 1970-х рр. проти Ш. були висунуті ідеологічні звинувачення; книгу "Розвиток радянської археології на Україні (1917—1966): Бібліографія" вилучено з б-к, а його самого звільнено з посади завідувача Археол. музею АН УРСР. 1973—97 він — наук. співробітник, зав. відділу, гол. наук. співробітник у Центр. наук. б-ці ім. В.Вернадського НАН України (див. Бібліотека національна України імені В.Вернадського).

Автор 340 наук. праць, у т. ч. 20 монографій, підручників, посібників.

П. у м. Київ.

Бібліогр.: Іван Шовкопляс: Бібліографічний покажчик. К., 1996.

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Стародавній кам’яний вік на Україні. К., 1955
 2. Археологічні дослідження на Україні (1917—1957). К., 1957
 3. Кам’яний вік на території Української РСР. К., 1962
 4. Основи археології. К., 1964 (2-ге вид. — К., 1972)
 5. Мезинская стоянка: к истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху. К., 1965
 6. Розвиток радянської археології на Україні (1917—1966): Бібліографія. К., 1969
 7. Добраничевская стоянка на Киевщине (некоторые итоги исследования). В кн.: Палеолит и неолит СССР, вып. 7: Серия: Материалы и исследования по археологии СССР, № 185. Л., 1972
 8. Радянська література з археології України (1967—1975). К., 1978 (у співавт.)
 9. Древний Киев: краткий исторический очерк. К., 1984
 10. Методические рекомендации по библиографическому обеспечению «Свода памятников истории и культуры народов СССР» по Украинской ССР. К., 1984
 11. Археология Украинской ССР: Библиографический указатель 1918—1980. К., 1989
 12. Фонди Центральної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського АН України. К., 1993
 13. Археологія України: Бібліографічний покажчик 1981—1990. К., 1999
Література:
 1. Орач Н. Головний науковий співробітник. «Бібліотечний вісник», 1994, № 2
 2. Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів, 1997
 3. Пам’яті Івана Гавриловича Шовкопляса. «Археологія», 1998, № 3

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 • ДОБРАНИЧІВКА
 • КИЇВ
 • МІЗИН
 • РАДОМИШЛЬСЬКА СТОЯНКА, РАДОМИШЛЬ I–IV

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОЛОГІЯ
 • БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ДАВНЯ ІСТОРІЯ
 • ДОБРАНИЧІВКА
 • ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)