ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ШРАМКО БОРИС АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юренко С.П. ШРАМКО Борис Андрійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Shramko_B (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ШРАМКО БОРИС АНДРІЙОВИЧ

ШРАМКО Борис Андрійович (17. 01.1921—08.07.2012) — історик і археолог, фахівець у галузі археології доби раннього залізного віку Сх. Європи. Д-р істор. н. (1966), професор (1967). Засл. діяч н. і т. України (2001). Н. в м. Гомель (нині місто в Білорусі). Із 1939 — студент істор. ф-ту Харків. ун-ту. 1942—45 — у Червоній армії на фронті, за участь у бойових діях нагороджений орденами й медалями. Закінчивши Харків. ун-т (1949), навч. в аспірантурі (1949—52). Захистив канд. дис. на тему: "Пам’ятки скіфського часу в басейні Сіверського Дінця" (1953) та докторську дис. на тему: "Господарство лісостепових племен Східної Європи у скіфську добу" (1966). Уся трудова діяльність Ш. пов’язана з Харків. ун-том, якому він віддав понад 60 років: пройшовши шлях від викладача (1950) до професора (1967), зав. кафедри історії Стародавнього світу та археології (1965—77). 1977—2005 — професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології. Осн. наук. інтереси Ш. визначилися під час широкомасштабних розкопок пам’яток доби бронзи, передскіф. й скіф. періодів та середньовіччя. Учений протягом 50-ти років керував Сіверсько-Донецькою і Скіфо-Слов’янською експедиціями Харків. ун-ту, польовими роботами яких були охоплені території Він., Донец., Київ., Полтав., Сум., Черкас. та Черніг. областей України, Бєлгородської і Курської областей Росії. Важливим здобутком Ш. є матеріали понад 40-річних розкопок Більського городища, в результаті яких досліджено бл. 50 тис. м<

Вагомим напрацюванням Ш. є ґрунтовні розробки проблем походження скіф. к-ри (див. Скіфи), етногеографії, соціальної історії та економіки Скіфії, металургії та ковальської справи, технології бронзоливарного та ювелірного вир-ва, торгово-екон. зв’язків племен і народів півдня Сх. Європи доби раннього заліза.

Великим внеском ученого в розвиток вітчизн. археології є створення наук. школи дослідників раннього залізного віку Сх. Європи. Багато років представляв Україну в ЮНЕСКО як член міжнар. к-тів з вивчення стародавньої металургії заліза, з історії землеробства та землеробських знарядь (Данія).

Автор понад 200 наук. праць, у т. ч. монографій, підручників, посібників.

Почесний професор Харків. ун-ту (1996), почесний громадянин м. Харків (2005).

Нагороджений 2-ма орденами "Червоної Зірки" (1943, 1945), орденом Богдана Хмельницького 3-го ст. (2002), медалями.

П. у м. Харків.

Бібліогр.: Борис Андрійович Шрамко — професор Харківського університету імені В.Н. Каразіна: Бібліографічний покажчик: до 80-річчя з дня народження. Х., 2001.

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Древности Северского Донца. Х., 1962
 2. История первобытного общества: Учебное пособие. Х., 1972
 3. Археология раннего железного века Восточной Европы: Учебное пособие. Х., 1983
 4. Из истории скифского вооружения. В кн.: Вооружение скифов и сарматов. К., 1984
 5. Из истории скифского вооружения. В кн.: Вооружение скифов и сарматов. К., 1984
 6. Люботинское городище. Х., 1998
 7. Новые раскопки на восточном укреплении Бельского городища. В кн.: Полтавский археологический сборник, вып. 3. Полтава, 1995
 8. Рождение Харькова. Х., 2004 (у співавт.)
 9. Основні підсумки досліджень Більського городища. «ЗНТШ» (Львів), 2007, т. 253
 10. Железные наконечники стрел. В кн.: Эпоха раннего железа: Сборник научных трудов к 60-летию С.А. Скорого. К.—Полтава, 2009
 11. Основні етапи розвитку орного хліборобства. «Археологія», 2012, № 1
Література:
 1. До 70-річчя Бориса Андрійовича Шрамка. «Археологія», 1991, № 4
 2. Борис Андреевич Шрамко — профессор Харьковского университета: Библиографический указатель. Биографический очерк. Х., 1991
 3. Борис Андрійович Шрамко: Бібліографічній покажчик. Біографічний нарис. Полтава, 1995
 4. Юренко С.П. Шрамко Борис Андрійович. В кн.: Українські історики XX ст.: Біобібліографічний довідник, вип. 2, ч. 2. К., 2004
 5. Проблемы археологии Восточной Европы: Сборник научных трудов к 85-летию Бориса Андреевича Шрамко. Х., 2008
 6. Буйнов Ю.В. До 90-річчя Бориса Андрійовича Шрамка. «Археологія», 2010, № 4
 7. Древности Восточной Европы: Сборник научных трудов к 90-летию Б.А. Шрамко. Х., 2011
 8. Скорый С.А. и др. К юбилею Бориса Андреевича Шрамко. «Российская археология», 2011, № 3

Посилання:
 • БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
 • СКІФІЯ
 • СКІФИ
 • ЮНЕСКО, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
 • ГЕЛОН
 • ЗБРОЄЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)