ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Silskohospodarska_kooperatsiia (останній перегляд: 21.02.2019)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ — система кооп. с.-г. т-в і спілок, створених на добровільних засадах із метою організації виробництв, заготівель, переробки та збуту продукції. Першою формою С.-г. к. були хліборобські артілі, засновані в 1890-х рр. (див. М.В.Левитський). Діяли також с.-г. громади, які об’єднували безпосередніх виробників, але займалися просвітницькою та агрокульт. роботою на селі: сприяли заснуванню кооп. т-в, агрономією, матеріальним постачанням.

До 1917 на кооп. засадах діяли молочарські артілі, млини, сироварні, збутові т-ва. Їх налічувалося тоді понад 15 видів, а вся С.-г. к. в Україні становила 1/5 загальноросійського терену. С.-г. к. мала лише 7 кооперативних спілок, до того ж не заснувала власної кооп. системи. Формування останньої припало на 1917—18. Саме тоді постав Центр. укр. с.-г. кооп. союз (Централ). Цей союз був відомий із жовтня 1915 під назвою "Київське центральне сільськогосподарське товариство", але здобув статус Всеукр. кооп. спілки 2 січня 1918. Збори уповноважених від с.-г. т-в і спілок 23 липня 1919 ухвалили новий статут, зареєстрований 16 жовтня 1919 Київ. окружним судом. С.-г. к. мала 3-ступеневу систему: т-во — спілка т-в — спілка спілок кооп. товариств.

За списками с.-г. кооперативів, на укр. теренах станом на 1914 налічувалося 1017 с.-г. кооперативів, 1/3 яких діяла на Полтавщині. Однак до складу "Централу" 1919 входив 41 союз та 728 т-в із заг. кількості по Україні 260 союзів і 17,5 тис. т-в. Утім на Міжнар. кооп. з’їзді 1919 в Парижі (Франція) констатувалося, що за розвитком кооп. руху Україна займала 3-тє місце серед європ. д-в. "Централ" мав філії в Харкові, Одесі та Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ). Заг. оборот "Централу" за 1-шу пол. 1919 складав 5,5 млн карбованців, а видатки — більше 3 млн крб.

Явища Першої світової війни, революц. події, тогочасна екон. криза та безладдя, що виникли 1917—20, страшенно зруйнували справу С.-г. к., збереглася лише первинна ланка С.-г. к. (т-ва), що підпорядковувала єдині споживчі т-ва.

Відродження С.-г. к. розпочалося за роки нової економічної політики, коли Всерос. ЦВК та РНК 16 серпня 1921 ухвалили декрет "Про сільськогосподарську кооперацію", а ВУЦВК та РНК УСРР 18 жовтня 1921 видали відповідний декрет в Україні, започаткувавши в такий спосіб створення с.-г. т-в та спілок. У березні 1922 виникла Центр. спілка с.-г. кооперації, до складу якої з 1921 входили й колективні госп-ва, т. зв. колгоспи: комуни сільськогосподарські, артілі сільськогосподарські, товариства спільного обробітку землі. На початку 1922 налічувалося 4 тис. т-в, а наприкінці 1929 — 25646 колективних т-в, у т. ч. 15855 колгоспів. С.-г. к. наприкінці 1920-х рр. налічувала 4,3 млн пайщиків, об’єднувала 2/3 сел. госп-в УСРР.

Зазначимо, що С.-г. к. 1920-х рр. вирізнялася наявністю великої кількості фахових т-в (загалом їх було 7262), що займалися організацією вир-ва, заготівлями, переробкою, збутом різної с.-г. продукції. На цих підставах із серед. 1920-х рр. створювалися фахово-кооп. спілки: Всеукр. кооп. т-во по збуту й експорту продукції птахівництва ("Кооптах", 1924), Всеукр. кооп. скотарсько-молочне т-во на паях ("Добробут", 1924), Всеукр. спілка садово-городньої, виноградно-виноробної та пасічної кооперації ("Плодоспілка", 1925), Всеукр. т-во насінництва ("Насіннєсоюз", 1926), Всеукр. кооп. цукрове т-во ("Укрсільцукор", 1924, а з 1926 — "Бурякоспілка").

С.-г. к. слугувала базою для буд-ва колективних госп-в, станом на 1 січня 1926 діяло 5086 колгоспів, до яких входило 57 тис. госп-в. Проголошення усталеного курсу на колективізацію призвело до реорганіза- ції всієї системи С.-г. к., в основу якої була покладена ухвала ЦК ВКП(б) від 27 червня 1929 "Об организационном построении сельскохозяйственной кооперации", що була впроваджена впродовж 1-ї пол. 1930-х рр. Осн. первинною ланкою нової системи С.-г. к. ставало селищне вироб. т-во, яке займалося заготівлями продукції сел. госп-в та їх підготовкою до колективізації. На поч. 1930 в Україні існувало 12 тис. селищних вироб. т-в та 842 районні спілки. Була створена нова орг-ція: Всеукраїнська спілка спілок сільськогосподарської кооперації і колективізації (1929), яка займалася проблемами організаційно-госп. зміцнення колгоспів.

С.-г. к. існувала й на землях Західної України до кінця 1930-х рр. Утім із 1930-х рр. в Україні функціонувала колгоспно-радгоспна система.

Відродження С.-г. к. в новій ролі припало на середину 1990-х рр., коли вийшов Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" (17 липня 1997), започаткувавши в такий спосіб заснування різних кооп. т-в, які займаються організацією вир-ва та збутом власної продукції. Наприкінці 1999 Указом Президента України була остаточно ліквідована система колгоспів, а на їх матеріальній базі започаткувалася діяльність різних форм господарювання, зокрема й с.-г. кооперативів.

Теор. та практичні проблеми кооп. руху висвітлювали часописи "Сільський господар" (1918—19, 1922—26), "Коопероване село" (1926—27), "Кооперована громада" (1928—30) та фахові видання, напр. "Кооперативне буряківництво", та ін.


Література:
 1. Лозовый А.Н. Кооперация и национальный вопрос на Украине. В кн.: Кооперация в СССР за десять лет. М., 1928
 2. Реорганизация колхозно-кооперативной системы: Постановление ЦК ВКП(б) от 30 июля 1930. М., 1930
 3. Марочко В.І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861—1929). К., 1995
 4. Українська кооперація: Історичні та соціально-економічні аспекти, т. 1. Львів, 1998
 5. Історія українського селянства, т. 2. К., 2006

Посилання:
 • АРТІЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА В УСРР
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДОБРОБУТ
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • ХАРКІВ
 • КОЛГОСПИ
 • КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
 • КООПТАХ
 • ЛЕВИТСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • ОДЕСА
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗ)
 • ЦЕНТРАЛ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА СПІЛОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ І КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН

 • Пов'язані терміни:
 • КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)