ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СІРИЙ КЛИН, СІРА УКРАЇНА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. СІРИЙ КЛИН, Сіра Україна [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Siryj_klyn (останній перегляд: 21.08.2019)
СІРИЙ КЛИН, СІРА УКРАЇНА

СІРИЙ КЛИН, Сіра Україна — неофіц. назва регіону компактного розселення українців у Пд.-Зх. Сибіру та Пн. Казахстані наприкінці 19 — на поч. 20 ст. Іноді назву "Сірий Клин" поширюють на територію майже всього Казахстану, іноді вживають у більш вузькому значенні щодо Семиріччя (Семирічинської обл. в Туркестанському генерал-губернаторстві Рос. імперії). Походження назви "Сірий Клин" пов’язане із земельними ділянками, які часто називали "клинами" ("клинцями"). Заселення українцями С.К., переважно вихідцями з Лівобережної України, розпочалось у 1870—80-х рр. у межах стихійних пореформених аграрних переселень на неосвоєні землі, передусім у смугу степу та лісостепу, які були придатні для землеробства. Переселення до С.К. гол. чин. зумовлювалися безземеллям сел. населення підрос. України, зокрема на Лівобережжі. Нового поштовху переселенський рух набув у 1890—1900-х рр. у зв’язку з буд-вом західного та центрального відгалужень Транссибірської залізничної магістралі. Ще одну хвилю переселення спричинила Столипінська аграрна реформа. Урядові заходи сприяли переселенському руху з європ. частини імперії Романових до Сибіру та Середньої Азії, позаяк на 1 душу у степовій смузі відпускалося 15 десятин, а у нестеповій — 8 десятин землі. Вважають, що в С.К. в серед. 1920-х рр. мешкало до 1,5 млн українців. Наприкінці 1920-х — на поч. 1930-х рр. місц. селянство, серед якого переважали українці, зазнало розкуркулення та переселення до Пн. Сибіру. Втім, до серед. 1930-х рр. на території С.К. працювали укр. школи, нар. театри, фольклорні та танцювальні колективи і навіть виходили укр. газети. Від серед. 1930-х рр. укр. населення С.К. зазнало масової русифікації. На поч. 1930-х рр. до С.К. переселяли розкуркулених селян з УСРР, а протягом 1939—40 — галичан та буковинців на спецпоселення та до каральних таборів. Після 1944 в С.К. осіла частина українців, евакуйованих під час радянсько-нім. війни 1941—45, а також деякі з колиш. в’язнів і спецпоселенців. Українці брали активну участь в освоєнні цілинних земель С.К. 1953—59, новобудовах соціаліст. п’ятирічок у 1960—70-х рр. Проте певне відродження укр. культ. і громад. життя відбулося лише впродовж 1990—2000-х рр. Наприкінці 1990-х рр. у Казахстані проживало бл. 800 тис. українців. Нині укр. населення як Казахстану, так і Пд.-Зх. Сибіру (Новосибірська, Омська області, Алтайський край РФ), помітно скоротилося, проте зберігає культурно-громад. орг-ції. Зокрема, громад. орг-ція українців м. Омськ має назву "Сірий Клин".


Література:
 1. Бежкович А.С., Могилянская С.Н. Украинцы — переселенцы Семипалатинской губернии. Л., 1929
 2. Олексіюк Т. Сіра Україна. Женева, 1947
 3. Сергійчук В. Сибір. Сірий Клин. «Самостійна Україна», 1991, № 4
 4. Клинченко Т. Сто років самотності… Чим закінчилися вони для українців на Алтаї? «Україна», 1992, № 31
 5. Ковальчук О. Переселення селян українських губерній Російської імперії на Схід (друга половина ХIХ ст. — початок ХХ ст.). В кн.: Українська діаспора, ч. 1. К.—Чикаго, 1992
 6. Траф’як М. Сірий Клин. «Сучасність», 1993, № 12
 7. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. К., 1999

Посилання:
 • ДЕСЯТИНА
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА

 • Пов'язані терміни:
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • КАЗАХСТАН, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН
 • МИКОЛА II
 • РОСІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)