ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)

  Бібліографічне посилання: Лавров Ю.П. СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Soiuz_vyzvolennia (останній перегляд: 16.12.2019)
СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)

СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ) — політ. орг-ція, утворена 4 серпня 1914 у Львові українцями — емігрантами з Росії. Кер-во СВУ складалося із членів укр. соціаліст. партій — Революційної української партії, Української соціал-демократичної робітничої партії, "Спілки" соціал-демократичної. На чолі орг-ції стояла президія у складі А.Жука, В.Дорошенка, О.Скорописа-Йолтуховського й М.Меленевського. У серпні—вересні 1914 СВУ опублікував свої програмні документи — "Наша платформа", відозви "До українського народу", "До громадської думки Европи" та ін. СВУ вважав себе репрезентантом інтересів укр. народу Росії й намагався використати війну австро-нім. блоку проти Росії для завоювання самостійності України, яка мала стати конституційною монархією з демократ. внутр. устроєм, однопалатною системою законодавства, мовними й реліг. свободами для всіх національностей і самостійною укр. церквою.

Після захоплення Львова рос. армією осідок СВУ був перенесений до Відня, але в Галичині й на Буковині залишилися його підпільні структури, які мали збирати інформацію про діяльість новоствореної адміністрації й пересування рос. військ. З австрійс. боку СВУ опікувався мін-вом закордонних справ, однак з 1915 справа дійшла до політ. розходжень і австрійське МЗС обмежило фінансову допомогу СВУ, який відтоді зосередив свою діяльність більше на території Німеччини.

СВУ розгорнув широку інформаційно-представницьку діяльність у Центральних і нейтральних д-вах Європи за допомоги представників у Німеччині (О.Скоропис-Йолтуховський), Італії (О.Семенів), Болгарії й Румунії (Л.Ганкевич), Туреччині (М.Меленевський), Швеції й Норвегії (О.Назарук), Швейцарії (П.Чикаленко). Значним дипломатичним успіхом СВУ була заява (листопад 1914) турец. міністра Талаат-бея про потребу визволення України й запевнення про допомогу турец. уряду в здобутті самостійності України. СВУ співпрацював від самого початку (4 серпня 1914) з політ. орг-цією галицьких українців — Головною українською радою, а з травня 1915 — із Загальною українською радою у Відні, в якій мав своїх 3 делегатів (О.Скоропис-Йолтуховський, В.Дорошенко, М.Меленевський). Велику увагу СВУ приділяв видавничій діяльності. Зокрема, у Відні він видавав ж. "Вісник Союзу визволення України" і тижневик "Ukrainishe Nachrichten", у Лозанні (Швейцарія) — "La Revue Ukrainienne"; надрукував велику кількість звернень до різних народів Європи і рос. солдатів, бл. 30-ти брошур та біля 50-ти книжок про Україну різними мовами.

Із вересня 1914 СВУ почав працювати серед укр. військовополонених. Він домігся від військ. влади Австро-Угорщини й Німеччини виділення українців у окремі табори. 1915 понад 40 тис. українців-полонених було зосереджено у Фрайштадтському й Дунасердагельському (Австрія) і понад 50 тис. — у Раштатському, Зальцведельському й Вецларському таборах (Німеччина). У цих таборах організовано культурну і нац. виховну роботу: школи, б-ки, читальні, хори, оркестри, театри, курси укр. історії й літератури, кооперації, політекономії, нім. мови. Засновано укр. газети: "Розсвіт" (Раштат), "Вільне слово" (Зальцведель), "Громадська думка" (Вецляр), "Розвага" (Фрайштадт), "Наш голос" (Йозефштадт). У таборах заходами СВУ вийшла низка укр. освіт. брошур. 1916 СВУ заснував у Львові бюро, яке організувало укр. приватне шкільництво на Волині, окупованій австро-угор. військом. Також заходами СВУ навесні 1917 група укр. полонених вела культурно-нац. діяльність на Підляшші, яке перебувало під нім. окупацією; вони тут організували бл. 100 нар. шкіл (бл. 5500 дітей), видавали тижневик "Рідне слово" в Білій (нині м. Бяла-Подляска Люблінського воєводства, Польща).

Після Лютневої революції 1917 в Росії і утворення в Києві Української Центральної Ради орг-ція 15 квітня 1917 офіційно відмовилася від подальших виступів від імені всього укр. народу, обмежила діяльність роботою серед військовополонених і захистом населення укр. територій від польс. зазіхань. Заходами СВУ 1917 були створені дві укр. д-зії — "сірожупанників" і "синьожупанників" (див. Сіра дивізія, Синя дивізія), які згодом влилися в укр. армію. 1 липня 1918 СВУ офіційно припинив своє існування. Усі його матеріали згодом були передані А.Жуком до Музею визвольної боротьби України в Празі (Чехословаччина).


Література:
 1. Скоропис-Йолтуховський О. Мої «злочини». «Хліборобська Україна» (Відень), 1920—21, № 2—4
 2. Дорошенко Д. З історії української політичної думки за часів світової війни. Прага, 1936
 3. Роздольський Р. До історії «Союзу визволення України». «Український самостійник» (Мюнхен), 1969, № 1—6
 4. Патер І. Союз визволення України: Проблеми державності і соборності. Львів, 2000
 5. Север А. Русско-украинские войны. М., 2009

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ДОРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАНКЕВИЧ ЛЕВ
 • ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА
 • КОНСТИТУЦІЙНА МОНАРХІЯ
 • КИЇВ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МЕЛЕНЕВСЬКИЙ МАРКІЯН (МАР'ЯН, ЮЛІЙ) МАР'ЯНОВИЧ
 • МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
 • НАЗАРУК ОСИП ТАДЕЙОВИЧ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
 • СІРА ДИВІЗІЯ, СІРОЖУПАННА ДИВІЗІЯ
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • СПІЛКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА 1904
 • УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ УСДРП
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • ВІДЕНЬ
 • ВІСНИК СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
 • ВОЛИНЬ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА РАДА
 • ЖУК АНДРІЙ ІЛЛІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БАЧИНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
 • БОРОТЬБА
 • ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДЯТЛОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
 • ГАНКЕВИЧ ЛЕВ
 • ГАНКЕВИЧ МИКОЛА
 • ГАВРИЛКО МИХАЙЛО ОМЕЛЯНОВИЧ
 • ГОЛІЦИНСЬКИЙ ЄВ ГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КУЗЕЛЯ ЗЕНОН
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ЄВГЕН ЙОСИПОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • МЕЛЕНЕВСЬКИЙ МАРКІЯН (МАР'ЯН, ЮЛІЙ) МАР'ЯНОВИЧ
 • МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
 • НАЗАРУК ОСИП ТАДЕЙОВИЧ
 • ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ
 • ОСТАПЧУК ЯЦКО
 • ПЕРФЕЦЬКИЙ РОМАН
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПРОХОДА ВАСИЛЬ ХОМОВИЧ
 • РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
 • САМОСТІЙНА УКРАЇНА - ПРАЦЯ М. МІХНОВСЬКОГО (1900)
 • ШАПОВАЛ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ
 • ШВЕЦІЯ, КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ
 • СІЧ ВІДЕНСЬКА - ОРГ-ЦІЯ У ВІДНІ
 • СІМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ РОМАН СТЕПАНОВИЧ
 • СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • СИНЯ ДИВІЗІЯ, СИНЬОЖУПАННИКИ - ДИВІЗІЯ АРМІЇ УНР
 • ТЕМНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ЛОНГИН МИХАЙЛОВИЧ
 • ВІСНИК СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
 • ЮРКЕВИЧ ЛЕВ ЙОСИПОВИЧ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА РАДА
 • ЗАЛІЗНЯК МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
 • ЖУК АНДРІЙ ІЛЛІЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)