ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Пазюра Н.В. СТОРОЖЕНКО Андрій Володимирович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Storozhenko_A (останній перегляд: 19.02.2020)
СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

СТОРОЖЕНКО Андрій Володимирович (псевд. — А.Царинний; 24(12).08.1857 — імовірно, 1926) — історик-славіст, громад. і земський діяч. Брат М.Стороженка. Н. в с. Велика Круча (нині се- ло Пирятинського р-ну Полтав. обл.) в родині нащадків старовинного козацько-старшинського роду Стороженків. Освіту здобув у Моск. імператорському ліцеї ім. цесаревича Миколи (Катковський ліцей; 1875) та на історико-філол. ф-ті Київ. ун-ту (1879). 1884—92 — почесний мировий суддя Переяслав. пов.; 1886—92 — голова Переяслав. повітової земської управи; 1892—1913 — гласний Переяслав. і Пирятинських земських зборів; 1912—15 — предводитель дворянства Переяслав. пов.

Дійсний член Київської археографічної комісії (1910), член Історичного товариства Нестора-літописця (з 1881), Чернігівської губернської вченої архівної комісії, Вітебської губернської вченої архів. комісії, Київського відділу Імператорського Російського воєнно-історичного товариства (з 1908), Київського товариства охорони пам’ятників старовини та мистецтва (з 1914) та Київського слов’янського благодійного товариства.

Належав до діячів малорос. дворянства консервативної орієнтації, брав участь у громадівському русі кінця 19 ст. На поч. 20 ст. у зв’язку з політизацією укр. громадівського руху та обставинами приватного життя еволюціонував у бік рос. націоналізму. Співпрацював з "Клубом русских националистов города Киева" (див. Киевский клуб прогрессивных русских националистов), київ. відділом Всерос. нац. союзу та газ. "Киевлянин". У листопаді 1919 емігрував до Польщі, де у своїх працях підтримував ідеї великорос. націоналізму, зокрема категорично заперечуючи самостійне існування нації української.

Автор досліджень з історії України 16—18 ст., які він розробляв у контексті політ. та культ. історії Польщі, зокрема особливо наголошував на її державно-культ. місії в укр. землях. За працю "Стефан Баторий и днепровские казаки" (К., 1904) був нагороджений 48-ю Уваровською премією (1909). Разом із братом Миколою видав низку документів із родинного архіву ("Стороженки: Фамильный архив", т. 1—4, 6—8, К., 1902—10) та фінансував видання "Малороссийского родословника" В.Модзалевського (т. 1—4, К., 1908—14).

Точна дата та місце смерті С. не відомі.


Праці:
 1. С.Ф. Кленович и латинская его поэма Роксолания. К., 1881
 2. Местечко Борисполе в XVII веке: акты мейского уряда 1612—1699 гг. К., 1892
 3. Свод данных о Яне Орышевском, запорожском гетмане времен Стефана Батория. К., 1897
 4. Очерки переяславской старины: Исследования, документы и заметки. К., 1900
 5. Стефан Баторий и днепровские казаки: Исследования, памятники, документы и заметки. К., 1904
 6. Иосиф Верещинский, бискуп киевский: Его жизнь и литературная деятельность (1540—1598 гг.). В кн.: Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России, т. 1. К., 1911
 7. Происхождение и сущность украинофильства. К., 1912
 8. Малая Россия или Украина? В кн.: Труды Подготовительной по национальным делам комиссии: Малорусский отдел, вып. 1. Одесса, 1919
 9. Украинское движение: Краткий исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям. В кн.: Украинский сепаратизм в России: Идеология национального раскола. М., 1998
Література:
 1. Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII в. Полтава, 1912
 2. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник, т. 4. К., 1914
 3. Сарбей В. Стороженко А.В. В кн.: Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979
 4. Зеньковский Василий, протопресвитер. Пять месяцев у власти: Воспоминания. М., 1995
 5. Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХIХ — перша третина ХХ століття). К.—Черкаси, 2001
 6. Стороженко М. З мого життя. К., 2005
 7. Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахова. СПб., 2007
 8. Пазюра Н.В. А.В. Стороженко: До 150-річчя від дня народження. «Бористен», 2008, № 1
 9. Білокінь С. Довідкова книга з культурної спадщини України. К., 2009

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КИЕВЛЯНИН
 • КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МАЛОРОССИЙСКИЙ РОДОСЛОВНИК
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • КІШКА САМІЙЛО
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII В. (КБС) ТА СЛОВНИК ПОЛТАВЦЫ: ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МАЛА РУСЬ
 • МАЛАЯ РУСЬ
 • ПАСКЕВИЧ (ПАСЬКЕВИЧ) ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)