ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТЕЛЕГІН ДМИТРО ЯКОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юренко С.П. ТЕЛЕГІН Дмитро Якович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Telehin_D (останній перегляд: 22.01.2020)
ТЕЛЕГІН ДМИТРО ЯКОВИЧ

ТЕЛЕГІН Дмитро Якович (26.10. 1919—01.01.2011) — археолог, пам’яткоохоронець. Д-р істор. н. (1967), професор (1978). Н. в с. Плисове (нині село Лозівського р-ну Харків. обл.) в сел. родині. Після закінчення річних учительських курсів (1936) працював учителем початкових сільс. шкіл на Донбасі (1936—40). Одночасно навч. на істор. ф-ті Учительського ін-ту в м. Слов’янськ, який закінчив 1940. 1941—45 — у Червоній армії на фронті. Закінчив істор. ф-т Чернів. ун-ту (1949), навч. в аспірантурі Ін-ту археології АН УРСР, захистив канд. дис. на тему: "Неолітичні пам’ятки на Середньому Дінці" (1953) та докторську дис. на те- му: "Дніпро-донецька неолітич- на культура" (1967). Із 1952 — в Ін-ті археології АН УРСР: молодший наук. співробітник, старший наук. співробітник (1958), зав. відділу первісної археології (1968—87), провідний наук. співробітник (1987—90). 1991 створив і очолив н.-д. центр "Часи козацькі" при Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури і Центрі пам’яткознавства АН України. 1994—2009 — провідний наук. співробітник н.-д. відділу історії Києво-Печерської лаври Києво-Печерського національного історико-культурного заповідника.

Т. — один із провідних фахівців у галузі первісної археології. Автор концепції культурно-хронологічного членування пам’яток палеоліту, мезоліту і неоліту та їхньої хронології, прийнятої наукою. Т. належить заг. систематизація пам’яток мезоліту, виділення ряду археологічних культур неоліту—бронзи: дніпро-донецької культурно-історичної спільності, середньостогівської культури, новоданилівської культури. Важливим аспектом досліджень Т. є проблеми генези та розселення індоєвропейців. Він висунув і обґрунтував гіпотезу про праіндоіранську приналежність середньостогівських племен доби енеоліту. Понад 50 років брав участь у польових дослідженнях, керував археол. експедиціями, у т. ч. великими комплексними (Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпро-Донбас, Славутич) на новобудовах України. Розкопав багато пам’яток, що стали базовими для вивчення різних періодів давньої історії України (мезолітичне поселення Ігрень-VIII; Микільський, Вільнянський, Ясинуватський могильники дніпро-донецької к-ри; поселення середньостогівської к-ри Дереївка; поселення Ушкалка епохи бронзи та ін.). Очолювана ним з 1991 експедиція "Січі Запорозькі" провела розкопки на Кам’янській Січі, Олешківській Січі, полі битви в урочищі Солониця (див. Солоницький бій 1596), здійснила підводні роботи в р-ні о-ва Хортиця та обстеження козац. кладовищ на Пд. України. За результатами цих досліджень ним проведено 16 наукових конференцій "Нові дослідження пам’яток козацької доби".

Т. був членом редколегій численних наук. видань, у числі яких "Археологія", "Пам’ятки України: Історія та культура", "Праці Центру пам’ятникознавства", "Лаврський альманах" та ін.; відп. редактором 1-го т. "Археології Української РСР" (1971), двох випусків "Археологічні пам’ятки Української РСР: Короткий список" (1966—67). Т. викладав курс "Основи археології" в Худож. ін-ті та Київ. ун-ті (1963—80), керував археол. курсами Ін-ту археології АН УРСР з підвищення кваліфікації працівників краєзнавчих музеїв України (1970—89). Був наук. керівником 15-ти кандидатів істор. наук. Т. — один з ініціаторів створення Укр. т-ва охорони пам’ятників історії та к-ри України, понад 35 років очолював його секцію пам’яток археології. Ним обстежено і збережено сотні пам’яток археології, підготовлено 17 обласних та кілька районних довідників з археології.

Автор понад 250 наук. праць, у т. ч. 20 монографій, низки науково-популярних брошур з археол. тематики.

Лауреат Держ. премії УРСР в галузі н. і т. (1977), премій ім. В.Хвойки (1995) та "Золотий скіф".

Нагороджений орденом Вітчизн. війни 2-го ст., медаллю "За взяття Кенігсберга" та ін.

П. у м. Київ.

Бібліогр.: Каталог наукових друкованих праць Д.Я. Телегіна. Луганськ, 2000.


Праці:
 1. Дніпро-донецька культура: До історії населення епохи неоліту — раннього металу півдня Східної Європи. К., 1968
 2. Середньостогівська культура епохи міді. К., 1973
 3. Мезолітичні пам’ятки України. К., 1982
 4. Памятники эпохи мезолита на территории Украинской ССР. К., 1985
 5. Dereivka: A Settlement and Cemetery of Cooper Age Horse Keepers on the Middle Dnieper. В кн.: BAR International Series 287. Oxsford, 1986
 6. Список археологічних пам’яток Дніпровського Надпоріжжя (Дніпропетровська і Запорізька області). К., 1990 (у співавт.)
 7. Неолитические могильники мариупольского типа. К., 1991
 8. Иллирийские и фракийские гидронимы правобережной Украины в свете археологических исследований. В кн.: Balcanica, XXIII. Белград, 1992
 9. Археологія України: Навчальний посібник. К., 1994 (у співавт.)
 10. Археологія доби українського козацтва: XVI—XVIII ст.: Навчальний посібник. К., 1997 (у співавт.)
 11. Часи козацькі: Січі Запорозькі. К., 1997
 12. Археологія України: Підручник. Тернопіль, 2004 (у співавт.)
 13. Нариси та замітки з археології: Вибрані статті за останні 60 років. К., 2007
Література:
 1. До 70-річчя Дмитра Яковича Телегіна. «Археологія», 1989, № 4
 2. Мезенцева Г. Дослідники археології України. Чернігів, 1997
 3. Конча С.В. Шляхом першовідкривача (до 85-річчя Дмитра Телегіна). В кн.: Українознавство: Календар-щорічник 2004. К., 2003
 4. Його ж. До 85-річчя Дмитра Яковича Телегіна. «Археологія», 2004, № 4
 5. Людина, вчений, наставник: 85-літньому ювілею доктора історичних наук присвячується. К., 2004

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
 • АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • ДНІПРО-ДОНЕЦЬКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • КАМ'ЯНА МОГИЛА
 • ХОРТИЦЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • КИЇВ
 • НОВОДАНИЛІВСЬКА КУЛЬТУРА
 • ОЛЕШКІВСЬКА СІЧ
 • ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
 • СЕРЕДНЬОСТОГІВСЬКА КУЛЬТУРА
 • СЛОВ`ЯНСЬК , МІСТО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ.
 • СОЛОНИЦЬКИЙ БІЙ 1596
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966)

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОЛОГІЯ
 • ДАВНЯ ІСТОРІЯ
 • ДНІПРО-ДОНЕЦЬКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНІСТЬ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ЯМКОВО-ГРЕБІНЦЕВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ОБЛАСТЬ
 • ХОРОБОР, ЛІТОПИСНЕ МІСТО
 • ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА, ВОЛЮТОВА КУЛЬТУРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)