ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТРЕСТИ РАДЯНСЬКІ

  Бібліографічне посилання: Кульчицький С.В. ТРЕСТИ РАДЯНСЬКІ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tresty_radianski (останній перегляд: 26.02.2020)
ТРЕСТИ РАДЯНСЬКІ

ТРЕСТИ РАДЯНСЬКІ — об’єднання підпр-в націоналізованої пром-сті за галузевою або галузево-територіальною ознакою, які з’явилися при переході від "главкізму" до нової економічної політики. Т.р. не були схожі на однойменний різновид капіталіст. монополії, в якій підпр-ва втрачали комерційну й вироб. самостійність, але запозичена в неї назва (від англ. trust — довіра) вказувала на одну спільну рису — об’єднання підпр-в під єдиним управлінням.

Створення Т.р. як галузевих або галузево-територіальних об’єднань почалося за рішенням 8-го Всерос. з’їзду рад (грудень 1920). Січневий (1921) пленум ЦК КП(б)У зобов’язав ради нар. госп-ва (див. Раднаргоспи) скласти списки підпр-в, котрі підлягали трестуванню, і передати їх на затвердження ВУЦВК. Трестування розглядалося як спосіб полегшити главкам управління вир-вом. Але в липні 1921 В.Ленін визнав одним з осн. недоліків в управлінні пром-стю відсутність господарюючого суб’єкта і висловився за надання підпр-вам самостійності у вироб. діяльності з тим, щоб вони могли порівнювати свої доходи з витратами й домагатися вироблення додаткового продукту. Переведення пром-сті на госпрозрахунок почалося після видання наказу РНК РСФРР від 9 серпня "Про проведення в життя основ нової економічної політики" і прийняття постанови Ради праці і оборони від 12 серпня 1921 "Основні положення про заходи по відбудові важкої промисловості і піднесенню та розвитку виробництва".

Організований у серпні 1921 трест "Південсталь" об’єднував, крім металургійних підпр-в, рудники, шахти і коксові з-ди. Утворений у жовтні "Київшкіртрест" складався з 10-ти з-дів, розташов. у 4-х губерніях. У грудні 1921 почав працювати Укр. борошномельний трест "Укрмут". Протягом 1922 з’явилися "Хімвугілля" , "Південнорудний трест" , "Південно машинобудівний трест" , "Цукротрест" , "Укртекстильтрест" , "Електротрест" та ін. Концентрація і спеціалізація підпр-в значно підвищили використання вироб. потужностей у переважній більшості трестів. У відсотках до передвоєнного рівня воно підвищилося за рік по Хімвугіллю з 20 до 41 %, Південнорудному тресту — із 7 до 13 %, Цукротресту — із 7 до 27 %, Київшкіртресту — із 50 до 80 %.

1922 працювали дві партійно-урядові комісії по трестах: під кер-вом Л.Каменєва (юрид. проблеми) і В.Куйбишева (кадрові проблеми). Перша з них розробила декрет про трести, затверджений РНК СРСР 10 квітня 1923. У вступній частині декрет проголошував автономію трестів у питаннях поточної діяльності, але в наступних параграфах зобов’язував Всесоюзну раду народного господарства (і відповідно Українську раду народного господарства) розглядати й затверджувати вироб. плани і наглядати за "правильним" ходом справ. Негоспрозрахункові управлінські ланки від імені д-ви як власника засобів вир-ва приймали рішення, що впливали на результати вироб. процесу, але не несли матеріальної відповідальності за можливі збитки й не одержували нічого від можливого прибутку. Розповідаючи на XII з’їзді РКП(б) про роботу трестівських комісій, Г.Зінов’єв повідомив: ЦК РКП(б) категорично відкинув спробу, що виходила з позапарт. кіл, закріпити у власність за трестами ті засоби вир-ва, які в них були. "Наша точка зору, — пояснював Г.Зінов’єв, — що трести є не що інше, як державні установи, які перебувають цілком під контролем держави".

Підпр-ва, що входили до складу Т.р., не мали прав юрид. особи, не розраховували власних витрат і не знали, який вплив вони здійснювали на екон. і фінансові показники свого тресту. Виступаючи з політ. звітом ЦК КП(б)У на 8-й Всеукр. партконференції (квітень 1923), Х.Раковський заявив: "Політика непу спинилась коло воріт трестів, а в трестах у повному розумінні проводиться далі стара главкістська політика: наші окремі заводи, майстерні і т. д. зовсім не поставлено на госпрозрахунок". Конференція прийняла нібито радикальне рішення з цього питання: "різко змінити господарські відносини між трестами і підприємствами шляхом встановлення балансової і оперативної самостійності останніх". Одночасно в резолюції визначалося необхідним зберегти систему трестів, "спроможних вчинити значно більший опір стихії непу, ніж окремі підприємства". Госпрозрахунок підприємств усередині Т.р. не вийшов зі стадії локальних експериментів.

23 червня 1927 ЦВК і РНК СРСР схвалили "Положення про державні промислові трести" , в якому містився розділ "Управління виробничими підприємствами, що входять до складу тресту". Підпр-ву надавалося право працювати на госпрозрахунку, але прерогативи тресту не зменшувалися, внаслідок чого це право ставало примарним. Декларований госпрозрахунок підпр-в залишився на папері й тому, що почалося згортання непу. Постановою ЦК ВКП(б) від 5 грудня 1929 "Про реорганізацію управління промисловістю" Т.р. були ліквідовані як госпрозрахункові підприємства.


Література:
 1. Кактынь А.М. Новые формы организации промышленности. Х., 1922
 2. Святицкий Н. Современное состояние наших трестов. М., 1923
 3. Перцович Н. Советские тресты и синдикаты: организация крупной промышленности СССР. Х., 1925
 4. Венедиктов А.В. Организация государственной промышленности в СССР, т. 2. Л., 1961
 5. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921—1925 годы): Сборник документов и материалов. К., 1964
 6. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики (1926—1932 гг.): Сборник документов и материалов. К., 1966
 7. Управление народным хозяйством СССР: 1917—1940 гг.: Сборник документов. М., 1968
 8. Маневич В.Е. Экономические дискуссии 20-х годов. М., 1989
 9. Лортикян Э.Л. План и рынок в хозяйственной системе нэпа: исторический опыт Украины. Х., 1992
 10. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). К., 1996
 11. Гринчуцький В. Промислові трести України в двадцяті роки. К., 1997

Посилання:
 • ГЛАВКІЗМ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • РАДНАРГОСПИ, РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
 • РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА - 1
 • ВСЕСОЮЗНА РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
 • ЗІНОВ'ЄВ ГРИГОРІЙ ОВСІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БУРЖУАЗІЯ
 • ДВАНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО УТВОРЕННЯ СРСР У РЕДАКЦІЇ УСРР, УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ СРСР 1924
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • РАДГОСПИ
 • ВИЩА РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 1917-1932


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)