ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТУМАНСЬКІ

  Бібліографічне посилання: Томазов В.В. ТУМАНСЬКІ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tumanski_rid (останній перегляд: 23.01.2019)
ТУМАНСЬКІ

ТУМАНСЬКІ — козацько-старшинський, згодом — дворянський рід, який, згідно з родинними переказами, походив від польс. шляхтича Тимофія Гнатовича Т. (р. н. невід. — п. 1710), що "во время мятежей в Польше вышел в Малороссию". Його син — Григорій Тимофійович (р. н. невід. — п. бл. 1772), знатний товариш Переяславського полку (1723), а потім — басанський протопіп (1741—55), внуки — Василь Григорович (бл. 1723 — 1809), переяславський полковий писар (1750—51), генеральний писар (1762—64), згодом — новгород-сіверський віце-губернатор (1784—87) та дійсний статський радник (1779); Андрій Григорович (бл. 1727 — після 1786), басанський протопіп (1759—86); Йосип Григорович (бл. 1733 — 1795), голова новгород-сіверської палати карного суду (1787—92), статський радник (1793); Федір Григорович (бл. 1734 — після 1798), київ. полковий осавул (1764—80), козелецький повітовий предводитель дворянства (1785—96); Іван Григорович (р. н. невід. — п. 1795), київ. намісницький прокурор (1784) та голова цивільної палати Київського намісництва (1791—95), письменник та перекладач, а правнуки — Михайло Васильович (бл. 1758 — 1827), член Комісії з впорядкування Ген. Малорос. архіву (1780—82) та збирач матеріалів до історії України, олонецький (1795—97) і костромський (1797) віце-губернатор, петерб. губернський цензор (із 1797), дійсний статський радник (1801); Григорій Васильович (бл. 1764 — 1811), учасник російсько-турецької війни 1787—1791 та російсько-турецької війни 1806—1812, командир Малоросійського гренадерського (1798—99) та 12-го Астраханського гренадерського (1799—1807) полків, генерал-майор (1799); Федір Йосипович (див. Ф.Туманський; бл. 1757 — 1810), науковець, літератор та громад. діяч. До цього роду належали: Василь Іванович (1800—60), відомий поет і дипломат, дипломатичний чиновник при повноважному представникові диванів князівств Молдавії і Валахії (1828—35), 2-й секретар рос. посольства у Стамбулі; 1835—39), помічник статс-секретаря Державної ради Рос. імперії (1839—46), дійсний статський радник (1841), залишив значну поетичну спадщину, належав до поетів пушкінської плеяди; Михайло Іванович (1802—66), учасник придушення польського повстання 1830—1831, командир лейб-гвардії Кірасирського імператриці Марії Федорівни полку (1848—53) та 2-ї бригади Гвардійської кірасирської д-зії (1853 —57), генерал-лейтенант (1853), таємний радник та шталмейстер імператорського двору (1857); Федір Антонович (бл. 1802 — 1853), поет і дипломат, радник консульства Російської імперії в Молдавії (1840—47) та виконуючий обов’язки консула (1847—51), ген. консул у Белграді (Сербія; 1851—53), автор славнозвісної "Птички" та ін. поетичних творів, що вирізняються високою худож. якістю; Федір Миколайович (1833 — р. с. невід.), учасник Кримської війни 1853—1856, командир Бендерської (1887—91), Свеаборзької (1891) та Київської (1891—99) фортечної артилерії, генерал-майор (1891); Олександр Григорович (1861—1920), сходознавець, перекладач, військовик та дипломат, рос. віце-консул у Вані (Османська імперія; 1900—05), директор тифліської школи східних мов з підготовки офіцерського складу при штаб-квартирі Кавказького військового командування (1911—17), генерал-майор (1917), збирач, перекладач та публікатор унікальних рукописів (відшукав рукопис анонімного перського географа 10 ст. "Худуд аль-Алам", виданий В.Бартольдом 1930 і відомий як "Рукопис Туманського"; переклав та видав "Родословную туркмен" Абу-ль-Газі Бахадур-хана (Ашхабад, 1897), бабидську "Священнейшую книгу" ("Китаб-и-Агдас") Багаулли (СПб., 1899), низку бахаїстських послань), автор праць "Военное искусство древних арабов" (Ашхабад, 1897), "Арабский язык и кавказоведение" (Тифліс, 1911) та ін., емігрував до Стамбула; Григорій Федорович (1866—1932), учасник Першої світової війни, генерал-майор (1917), командир 309-го піх. Овруцького полку (1917), учасник Білого руху, служив у Збройних силах Півдня Росії, емігрував до Греції, а потім — до Югославії; Олексій Костянтинович (1895—1973), один із перших рос. льотчиків, учасник I світ. війни (нагороджений Георгіївськими хрестами всіх ступенів), служив у Червоній армії та Цивільному повітряному флоті СРСР, льотчик-випробувач 1-го класу мін-ва авіац. пром-сті СРСР, автор книги "Полет сквозь годы" (М., 1962); Сергій Костянтинович (1901—73), конструктор авіац. двигунів, академік АН СРСР (1968), Герой Соц. Праці (1957), лауреат Сталінської (1946; із 1966 — Держ. премія СРСР) і Ленінської (1957) премій, заст. гол. конструктора (1943—55) та гол. конструктор (із 1956) моторобудівного Дослідно-конструкторського бюро О.Микуліна.

Рід Туманських внесений до 1-ї, 2-ї, 3-ї та 6-ї частин Родовідних книг Полтав., Черніг. та Орловської губерній, а герб — до 6-ї частини "Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи".


Література:
 1. Милорадович Г.А. Малороссийское дворянство. Чернигов, 1890
 2. Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии, т. 2: Полк Нежинский. К., 1893
 3. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник, т. 5, вып. 2. К., 1998
 4. Оглоблин О. Люди старої України. В кн.: Мезько-Оглоблин О. Люди старої України та інші праці. К., 2000
 5. Шемшученко Ю. Наш друг Туманский. К., 2000

Посилання:
 • БІЛИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • КРИМСЬКА ВІЙНА 1853–1856, СХІДНА ВІЙНА 1853–1856
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ОСАВУЛ
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1830–1831
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1787–1791
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1806–1812
 • СТАМБУЛ
 • ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ОСИПОВИЧ
 • ЮГОСЛАВІЯ
 • ЗБРОЙНІ СИЛИ ПІВДНЯ РОСІЇ (ЗСПР)

 • Пов'язані терміни:
 • ЛИСЕНКИ
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ОСИПОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)