ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВАРШАВА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ВАРШАВА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Varshava_mst (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВАРШАВА

ВАРШАВА – столиця Польщі. Розташов. на березі р. Вісла. Поселення поблизу сучасної в. відомі з 10 ст. Наприкінці 13 ст. на лівому березі Вісли збудований замок – резиденція намісника мазовецького. Від поч. 14 ст. В. у складі Мазовецького князівства, а пізніше – його столиця. З кін. 16 ст. – столиця Речі Посполитої. Під час польс.-швед. війни 1655– 57 двічі була окупована військами швед. короля КАРЛ Х Густав Густава (1655, 1656). 1733 місто зайняли рос. війська, за підтримки яких польс. королем було обрано Августа III Саксонського. 1768 тут укладено договір між Річчю Посполитою та Російська імперія (див. Варшавський договір 1768), який гарантував реліг. права правосл. та дисидентів (протестантів). Од 1792 у в. розміщувався рос. гарнізон. Після 3-го поділу Польщі 1795 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) місто відійшло до Пруссії. 1806 було підконтрольне військам франц. імп. Наполеон І і стало столицею Варшавського князівства (1807–13), яке перебувало у васальній залежності від Франції. Після 0Віденського конгресу 1814–1815 приєднано до Рос. імперії – столиця Царство Польське, адм. центр Варшавського воєводства (до 1837) та Варшавської губ. (1837–1914). в. – центр польського повстання 1830–1831 та польського повстання 1863–1864. Під час Перша світова війна в серп. 1915 окуповано нім. військами. Від 1918 – столиця Польс. республіки. У лип.–серп. 1920 на підступах до в. відбулися запеклі бої між більшовицькими військами Зх. фронту та польс. армією (див. Польсько-радянська війна 1920). Під час Другої світової війни 1939–1945 від верес. 1939 по січ. 1945 окуповано гітлерівськими військами. Зазнало значних спустошень і руйнувань. Од 1945 – столиця Польщі. Тут укладено Варшавський договір 1955.

У старій ч. в. збереглося та відновлено після II світ. війни багато пам'яток історії та арх-ри, у т. ч. собор Св. Яна (кін. 14 ст.), барбакан (ч. укріплень 16 ст.), колона Сигізмунда III (17 ст.), ансамблі парків і палаців Вилянув (17 ст.), Лазєнкі (18 ст.) та ін.

В. протягом кількох століть була місцем побутування та ареною сусп.-політ., громад., культ.- освіт. та наук. діяльності багатьох українців. Од 16 ст. тут проводилися численні сейми (див. Вальний сейм), в яких брали участь представники шляхти, духовенства, козацтва та міщанства з укр. земель. На поч. 18 ст. у в. існував монастир ченців-василіан, які володіли парком Лазєнкі. З приєднанням колиш. Варшавського князівства (Царства Польс.) до Рос. імперії у в. перебували відомі укр. діячі, зокрема в.Білозерський, П.Куліш та ін. В архівах та б-ках міста працювало чимало укр. учених ( М.Грушевський, М.Костомаров та ін.). На поч. 20 ст. тут мешкала численна колонія українців, переважно з Холмщина та Підляшшя. Наприкінці 19 – поч. 20 ст. багато студентів-українців навчалося у Варшавському ун-ті. Вони заснували Укр. студентську громаду та нелегальну орг-цію "Союз української молоді Польщі" (1910). У квіт. 1920 у в. було укладено військ.-політ. союз між Польщею та ДИРЕКТОРІЯ УНР.

Після поразки української революції 1917–1921 в. стала одним із найважливіших осередків укр. еміграції в Європі. Тут постійно мешкали члени уряду УНР на еміграції, у т. ч. його голова А.Лівицький. У період між світовими війнами у місті функціонувала низка громад.-політ., культ.-освітн., н.-д. орг-цій та інституцій: Союз укр. емігранток у Польщі, Спілка укр. інженерів і техніків, Т-во допомоги студентам вищих шкіл, Т-во укр. ветеранів, Укр. студентська громада, Укр. правниче т-во, Укр. воєнно-істор. т-во, Укр. клуб, Укр. літ. гурток, Укр. мистецький гурток "Спокій", Укр. центр. к-т у Польщі та ін. У в. проводилися наук. дослідження в Українському науковому інституті (1930–39) та на ф-ті правосл. теології у Варшавському ун-ті. Тут жило багато укр. учених, письменників, публіцистів та митців: 0П.Андрієвський, 0П.Андрусів, С.Балей, в.Біднов, Д.Дорошенко, П.Зайцев, М.Кордуба, Ю.Липа, Н.Лівицька-Холодна, О.Лотоцький, Є.Маланюк, П.Мегик, І.Огієнко, Р.Смаль-Стоцький, О.Теліга, Н.Хасевич, Л.Чикаленко та ін. Протягом 1920–30-х рр. у в. видавалася низка укр. часописів: "За Державність" (1925–39), "За незалежність" (1934–39), "Ми" (1934–39), "Наша культура" (1935– 37), "Рідна мова" (1935– 39), "Українська нива" (1926–27), "Українська Трибуна" (1921–22), " 0Biuletyn Polsko-Ukraińscki" (1932–38) та ін., а також праці Укр. наук. ін-ту та ін. У місті існували укр. вид-ва: "Варяг", "Наша культура", вид-во в.Островського та ін. У міжвоєн. період у в. істотно зросла кількість укр. робітників та студентів, переважно з Галичини. Під час ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945 у в. переховувалося багато біженців з Галичини, що втекли від рад. репресій 1939–41, існував Укр. допомоговий к-т, який опікувався їхніми справами.

Після II світ. війни кількість українців у в. значно зменшилася. Укр. громад. та культ.-освіт. життя у невеликих масштабах поновилося тільки на поч. 1950-х рр. У черв. 1956 засновано Укр. сусп.-культ. т-во з гол. правлінням у в., яке видавало газ. "Наше слово" з додатковими "Наша культура", "Світанок" та "Український календар". У лют. 1990 це т-во реорганізоване в Об'єднання українців у Польщі (ОУП). У черв. 1996 у в. відбувся III з'їзд ОУП, на якому були ухвалені заходи стосовно відзначення 50-річчя "Вісла" акції 1947. Нині при ОУП видається газ. "Наше слово", проводиться широка культ.-освіт., н.-д. та громад. діяльність.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Костомаров Н. Отчет о варшавских библиотеках [отчет, прочитанный на заседании Археографической комиссии 16 октября 1865 г.]. "Летопись занятий Археографической комиссии", СПб., 1868, вып. 4
 2. Його ж. Последние годы Речи Посполитой. "Вестник Европы", 1869, т. 1–6, кн. 2–12
 3. Грушевський М.С. Архів скарбу коронного у Варшаві: замітка археографічна. "ЗНТШ", 1895, т. 6
 4. Чернявский Г.Ф. Прошлое крепости Варшавы (1656–1897). Варшава, 1897
 5. Вержбовский Ф.Ф. "Варшавские университетские известия": Указатель 1870–1894 гг. Варшава, 1900
 6. Есипов в.В. Высшее образование в Царстве Польском за 100 лет (1815–1915). Варшавский университет. Пг., 1914
 7. Каталог видань Українського наукового інституту в Варшаві: 1930–1938. Варшава, 1938
 8. Дещо про українську громаду у Варшаві. "Краківські вісті", 1941, № 82, 17 квіт.
 9. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами, т.1. Прага, 1942
 10. Те саме, т. 2. К., 1999
 11. Тимашев А.К. Варшава. М., 1968
 12. Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у XIX сторіччі. Мюнхен, 1969
 13. Марунчак М. Українці в Румунії, Чехо-Словаччині, Польщі, Югославії. Вінніпег, 1969
 14. Хросцицкий Ю., Роттермунд Л. Архитектурный атлас Варшавы. Варшава, 1978
 15. Ковальський М.П. Невідомі документальні свідчення про Варшавський період наукової діяльності Дмитра Яворницького (1895–1896 рр.). В кн.: До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903–1916 рр.): Збірник статей. Дніпропетровськ, 1993
 16. Трощинський в. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. К., 1994
 17. Український альманах: 1998. Варшава, 1998
 18. Бурім Д. Варшавський період життя і діяльності Д.І.Дорошенка (1936–1939). В кн.: Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ, т. 4. К., 1999
 19. Литвин С.Х. Симон Петлюра і проблема Варшавського договору в українській та польській історіографії. В кн.: Четвертий Міжнародний конгрес україністів: Історія, ч. 2. Одеса–К.–Львів, 1999
 20. Трощинський в.П., Шевченко А.А. Українці в світі. К., 1999
 21. Абросимова С.В., Ковальський М.П. Магістерські іспити Д.І.Яворницького і Варшавський університет. "Український археографічний щорічник: Нова серія", 2001, т. 8/9, вип. 5/6
 22. Осадчук Б. Україна, Польща, світ: Вибрані репортажі та статті. К., 2001.

Посилання:
 • АВГУСТ ІІІ
 • БІДНОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЧИКАЛЕНКО ЛЕВ ЄВГЕНОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КАРЛ Х ГУСТАВ
 • ХАСЕВИЧ НІЛ АНТОНОВИЧ
 • ХОЛМЩИНА
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛИПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЛІВИЦЬКИЙ (ЛЕВИЦЬКИЙ) АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • МАЛАНЮК ЄВГЕН ФИЛИМОНОВИЧ
 • НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ
 • НАША КУЛЬТУРА
 • ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПІДЛЯШШЯ
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1830–1831
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864
 • ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА 1919–1920
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ РОМАН СТЕПАНОВИЧ
 • ТЕЛІГА ОЛЕНА
 • ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В ВАРШАВІ
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВАРШАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1768 Р.
 • ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1955 Р.
 • ВАСИЛІАНИ
 • ВІСЛА, АКЦІЯ 1947
 • ЗАЙЦЕВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АБАЗА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
 • АХШАРУМОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • АКТ 5 ЛИСТОПАДА 1916 Р.
 • АНСЬКИЙ СЕМЕН
 • АНДРІЄВИЧ КАЛЕНИК
 • АНТИСЕМІТИЗМ В УКРАЇНІ
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • АРАБАЖИН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЯ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • АРМІЯ КРАЙОВА
 • АРТЕМЕНКО СТЕПАН ЄЛИЗАРОВИЧ
 • АВГУСТ ІІ
 • БАХМУТСЬКИЙ СОЛЯНИЙ СИНДИКАТ
 • БАЛАБАН МАЙЄР
 • БАЛЮЗ ЖАН КАЗИМИР
 • БАНДЕРА СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ
 • БАРАН-БУТОВИЧ СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ
 • БАРКУЛАБІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • БАРСОВ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • БАРТЕЛЕМІ МІСІЯ
 • БЕНДЕРСЬКА КОМІСІЯ 1709 Р.
 • БЕРЕЖИЦЬКИЙ ПРОКІП
 • БЕЗКРОВНИЙ КУЗЬМА ЯКИМОВИЧ
 • БЕЗРУЧКО МАРКО ДАНИЛОВИЧ
 • БІЛА РУСЬ (БІЛОРУСІЯ, БІЛОРУСЬ, БІЛАРУСЬ)
 • БІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
 • БІЛОГРУД ГРИГОРІЙ
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • БЛОК НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
 • БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЕ ЯН
 • БОГДАНОВИЧ-ЗАРУДНИЙ САМІЙЛО
 • БОРОВЕЦЬ ТАРАС ДМИТРОВИЧ
 • БОТИ КОМІСІЯ
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • БУЛИГА МАКСИМ
 • БУТ (ПАВЛЮК) ПАВЛО МИХНОВИЧ
 • БЖЕЗИНСЬКИЙ ЗБІГНЕВ
 • ЧАРТОРИЙСЬКИЙ АДАМ-ЄЖИ
 • ЧЕБОТАРІВ МИКОЛА
 • ЧОЛОВСЬКИЙ-САС ОЛЕКСАНДЕР
 • ДАНИЛОВИЧ ІГНАТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР УНР НА ЕМІГРАЦІЇ
 • ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИНЦИПИ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН 1990
 • ДЕМБОВСЬКИЙ ЕДВАРД
 • ДМОВСЬКИЙ РОМАН
 • ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКИЙ КАНАЛ
 • ДОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР
 • ДОГЕЛЬ МАЦЕЙ
 • ДОВЖЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ДУБ-ДУБОВСЬКИЙ (DUB-DUBOWSKI) ІГНАЦИ
 • Д'ЯКОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
 • ДИБИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ДИЛЕЦЬКИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА, МІСІЇ ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917–1920
 • ДЖЕНОККІ ДЖОВАННІ
 • ЕЛЕКЦІЯ ВІЛЬНА ПОГОЛОВНА
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЄРЛИЧ ЯКИМ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФІЛАТЕЛІЯ
 • ФРАНЦЕВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
 • ФРАНЦІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГАЛЬЧЕВСЬКИЙ ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГАЛЛЕР ЮЗЕФ
 • ГАВРОНСЬКИЙ-РАВІТА
 • ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ҐЕДРОЙЦ ЄЖИ
 • ГЕРАЛЬДИЧНЕ ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ
 • ГЕРАСИМЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ГЕРЦИКИ
 • ҐЛОҐЕР ЗИГМУНД
 • ГОЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР ГЕНРІХОВИЧ
 • ГОЛОВНИЙ ЛИТОВСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
 • ГОЛУВКО ТАДЕУШ-ЛЮДВІК
 • ГОЛИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ТЕОДОРОВИЧ
 • ГОРБАЧЕВСЬКИЙ АНТІН
 • ГОРБОВИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
 • ГОРН МАВРИЦИ ВОЛЬФОВИЧ
 • ГОРОДЕЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 • ГОЩИНСЬКИЙ CЕВЕРИН
 • ГРАБОВСЬКИЙ МІХАЛ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГУЛАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ГУРКА ОЛЬГЕРД
 • ІДЗІКОВСЬКІ
 • ІЛЬНИЦЬКИЙ-ЗАНКОВИЧ ІВАН
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СПРАВ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
 • ІВАНОВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • КАКУРІН МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ
 • КАЛЮЖНИЙ НАУМ МИХАЙЛОВИЧ
 • КАНАРСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КАРЛ Х ГУСТАВ
 • КЄНЄВИЧ СТЕФАН
 • КЕРЗОНА ЛІНІЯ
 • ХАЛЕЦЬКІ, БОЯРСЬКИЙ РІД
 • ХАСЕВИЧ НІЛ АНТОНОВИЧ
 • ХЕЛМІНСЬКЕ ПРАВО, КУЛЬМСЬКЕ, АБО КУЛЬМЕНСЬКЕ ПРАВО
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • ХОДИКИ
 • ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ХРЕБТОВИЧІ
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОЧЕРГА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
 • КОЛЕССА ФІЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ
 • КОЛЕССА ЛЮБКА ОЛЕКСАНДРІВНА
 • КОЛЛОНТАЙ ГУГО
 • КОМІСІЇ ТА КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ В УСРР
 • КОМУНІСТИЧНА АКАДЕМІЯ
 • КОН ФЕЛІКС ЯНОВИЧ
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ
 • КОНСТИТУЦІЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТРЕТЬОГО ТРАВНЯ 1791
 • КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА РОСІЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО КОМІТЕТУ 1921
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОРСАК РАФАЇЛ, СВІТСЬКЕ ІМ'Я – МИКОЛА
 • КОРЬЮС МІЛІЦА
 • КОСАЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОСЕНКО ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ
 • КОСИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
 • КОСМІНСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОСМОС, ВИДАВНИЦТВО
 • КОСОВ СТЕФАН-АДАМ
 • КОСЦЮШКО ТАДЕЙ
 • КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОЦЮБА ГОРДІЙ МАКСИМОВИЧ
 • КОВАЛЬ-МЕДЗВЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОВАЛЬСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОЯЛОВИЧ АЛЬБЕРТ, ВІЮК-КОЯЛОВИЧ АЛЬБЕРТ
 • КОЖЕНЬОВСЬКИЙ АПОЛЛО
 • КОЖЕНЬОВСЬКИЙ ЮЗЕФ
 • КРАШЕВСЬКИЙ (KRASZEWSKI) ЮЗЕФ-ІГНАЦИ
 • КРАСНОПЕВЦЕВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КРАТ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИЧИНСЬКИЙ ЛЕОН
 • КРИЧИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРИВОШЕЇН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИЖАНОВСЬКИЙ СЕВЕРИН ТАДЕЙОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА СОЛОМІЯ АМВРОСІЇВНА
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКІ
 • КШИЖАНОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • КУДРЯ ДАНИЛО ЄВМЕНОВИЧ
 • КУЛЬЧИЦЬКА ОЛЕНА ЛЬВІВНА
 • КУЛИКІВ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУЛЬЖЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУНИЦЬКИЙ СТЕФАН
 • КУРБАС ЛЕСЬ
 • КУРОНЬ ЯЦЕК
 • КУЩ ВІКТОР МАКСИМОВИЧ
 • КУШЕВИЧ ПАВЛО
 • КУТУЗОВ МИХАЙЛО ІЛАРІОНОВИЧ
 • КВЯТЕК КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКІ ІЄРАРХИ, ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КИЇВСЬКИХ ЄПИСКОПІВ, АРХІЄПИСКОПІВ, МИТРОПОЛИТІВ І ПАТРІАРХІВ
 • КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ДІЇ СПРАВА 1923–1924
 • КИРИЛЮК ЄВГЕН ПРОХОРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛЕЛЕВЕЛЬ ЙОАХИМ
 • ЛЕМКІН РАФАЕЛ
 • ЛЕСНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ЛЕВАНЕВСЬКИЙ СИГІЗМУНД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКА (ЛЕВИЦЬКА-КРУШЕЛЬНИЦЬКА) ГАЛИНА ЛЬВІВНА
 • ЛИФАР СЕРЖ
 • ЛІМАНОВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ
 • ЛІНДЕ (LINDE) САМУЇЛ (САМУЄЛЬ, SAMUEL) ГОТЛІБ (БОГУМИЛ, ФЕОФІЛ, BOGUMI) ІВАНОВИЧ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛИПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЛИПКОВСЬКА ЛІДІЯ ЯКІВНА
 • ЛІСОВСЬКИЙ РОБЕРТ АНТОНОВИЧ
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛИТОВСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА 1500–1503
 • ЛИТВИНЕНКО ІВАН ДАНИЛОВИЧ
 • ЛІВИЦЬКИЙ (ЛЕВИЦЬКИЙ) АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛІВИЦЬКИЙ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • ЛОБАНОВ-РОСТОВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЛОБОДОВСЬКИЙ ЮЗЕФ
 • ЛОЄК ЄЖИ
 • ЛОГАНОВСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ АНТОНОВИЧ
 • ЛОПАТИНСЬКА ФІЛОМЕНА МИКОЛАЇВНА
 • ЛОРЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛУКАСЕВИЧ ЄВМЕН
 • ЛУЦЬКИЙ ТРИБУНАЛ 1578-1589
 • ЛЬВІВСЬКА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • ЛЮБЛІНЕР СТЕФАН
 • ЛЮБОВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • МАЛАНЮК ЄВГЕН ФИЛИМОНОВИЧ
 • МАЛЕВИЧ КАЗИМИР СЕВЕРИНОВИЧ
 • МAНТЕЙФЕЛЬ-ЦЬОГЕ ТАДЕУШ
 • МАРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
 • МАЦЕЙКО ГРИГОРІЙ
 • МАЦЕЙОВСЬКИЙ (MACIEJOWSKI) ВАЦЛАВ-ОЛЕКСАНДР
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МАЗЕПИНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ
 • МЕНЦИНСЬКИЙ МОДЕСТ ОМЕЛЯНОВИЧ
 • МІХАЛОВСЬКИЙ ЯКУБ
 • МІНСЬК
 • МІЦКЕВИЧ АДАМ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • МОКРСЬКИЙ-ГОЦЕЛЬ АНДРІЙ
 • МОНЕТНИЙ ДВІР
 • МОШИНСЬКИЙ КАЗИМИР
 • МОЗИРЯ
 • МСТИСЛАВ
 • МУЛИК-ЛУЦИК ЮРІЙ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНИ
 • МУЗИКА ЯРОСЛАВА ЛЬВІВНА
 • МИХАЙЛОВ ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ
 • МИКОЛА II
 • МИКОЛИ МОКРОГО ІКОНА
 • МИШУГА ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ
 • МИТРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • НАЛИВАЙКА ПОВСТАННЯ (1594-1596)
 • НАЛИВАЙКО СЕМЕРІЙ
 • НАРАДА ПОСЛІВ І ГОЛІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ УНР (1919-1920)
 • НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ
 • НАША КУЛЬТУРА
 • НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УГОРСЬКОГО НАРОДУ 1703-1711
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НАЗАРУК ОСИП ТАДЕЙОВИЧ
 • НЕЙГАУЗ ГЕНРІХ ГУСТАВОВИЧ
 • НЕКРОПОЛІСТИКА
 • НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ
 • НЕСТЕРОВСЬКИЙ ПЕТРО АРТЕМОВИЧ
 • НІДЕРЛЕ ЛЮБОР
 • НЄМЦЕВИЧ ЮЛІАН-УРСИН
 • НІКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • НІМЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1939
 • ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
 • ОДЕСА
 • ОДИНЕЦЬ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ОЙСТРАХ ДАВИД ФЕДОРОВИЧ
 • ОХОРОННІ ВІДДІЛЕННЯ
 • ОЛЕСІЮК ТИМІШ
 • ОЛЕВСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ОПАРА СТЕПАН
 • ОРДА НАПОЛЕОН
 • ОРЕНШТАЙН ЯКІВ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • ОССОЛІНСЬКИЙ ЮЗЕФ-МАКСИМІЛІАН
 • ОСТЕН-САКЕН ФАБІАН-ГОТЛІБ
 • ОСТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 • ПАДУРА ТИМКО
 • ПАЙПС РИЧАРД ЕДГАР
 • ПАЛІЙ (ГУРКО) СЕМЕН ПИЛИПОВИЧ
 • ПАРЧЕВИЧ ПЕТРО
 • ПАШКЕВИЧ ГЕНРІК
 • ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
 • ПАЦИФІКАЦІЯ
 • ПАВЛЮКА ПОВСТАННЯ 1637
 • ПЕЛЕНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ
 • ПЕРШИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД АРМІЇ УНР 1919–1920
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕТРАНОВСЬКИЙ ЯРЕМА
 • ПЕТРО СКАРГА
 • ПЄРАЦЬКИЙ БРОНІСЛАВ
 • ПІЙ ХІ
 • ПІЛСУДСЬКИЙ ЮЗЕФ-КЛЕМЕНС
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОЛІКАРП (У МИРУ – СІКОРСЬКИЙ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ)
 • ПОЛІСЬКА СІЧ
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОЛОВЕЦЬ СЕМЕН
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛЬСЬКА ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ
 • ПОЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
 • ПОЛЬСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1830–1831
 • ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА 1919–1920
 • ПОЛЬСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА 1617–1618
 • ПОЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ
 • ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
 • ПОТОЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ-ФЕЛІКС, СТАНІСЛАВ-ЩЕНСНИ
 • ПОТОЦЬКА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА
 • ПШИЛЕНЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • ПУЛАСЬКИЙ КАЗІМЄЖ-ФЕРДИНАНД
 • ПИЛИПЧУК ПИЛИП КАЛЕНИКОВИЧ
 • РЕФОРМАТСЬКІ ЦЕРКВИ
 • РЕЙНБОТ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
 • РЕЙКОВА ВІЙНА
 • РЄПНІН (РЕПНІН) МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОЛЛЄ ЮЗЕФ-АНТОНІЙ
 • РОМАНОВИ
 • РОЖИЩЕ
 • РУДНИЦЬКИЙ АНТІН
 • РУДОМИЧ ВАСИЛЬ
 • РУДИЧІВ ІВАН ОПАНАСОВИЧ
 • РУХ ОПОРУ
 • РУЛІКОВСЬКИЙ ЕДВАРД
 • РУСЬКА ТРІЙЦЯ
 • РУССКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
 • РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • РИДЗ-СМІГЛИ ЕДВАРД
 • РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
 • РЖЕПЕЦЬКИЙ БОРИС
 • САДОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • САЛІКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХОМИЧ
 • САЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
 • САНГУШКО БАРБАРА УРСУЛА
 • САНГУШКО ЄВСТАФІЙ ЕРАЗМ
 • САПІГА АДАМ
 • САПІГА ЛЕВ 1803–1878
 • САВРИЧ КАРЛ АВКСЕНТІЙОВИЧ
 • СЕНАТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЧИЙ СЕНАТ
 • СЕНКЕВИЧ ГЕНРИК
 • СЕРБИНИ ПРІЗВИЩЕ
 • ШАНДРУК ПАВЛО ФЕОФАНОВИЧ
 • ШАУЛА МАТВІЙ
 • ШЕПТИЦЬКИЙ АНДРЕЙ
 • ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ
 • ШОРР МОЙЖЕШ
 • ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ
 • ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ШУЛЬЦ БРУНО
 • ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИП
 • ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • СЄРАКОВСЬКИЙ ЗИГМУНТ
 • СКРУТЕНЬ ІВАН-ЙОСАФАТ
 • СКШИПЕК ЮЗЕФ
 • СЛОВАЦЬКИЙ ЮЛІУШ
 • СОБЄСЬКИЙ ВАЦЛАВ
 • СОЛОНИЦЬКИЙ БІЙ 1596
 • СОСНИЦЬКИЙ ПОЛК
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СТАНІСЛАВ-БОГУСЛАВ ЛЕЩИНСЬКИЙ
 • СТАНІСЛАВСЬКИЙ ЯН
 • СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • СТАРИЦЬКА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
 • СТОРОЖЕНКИ
 • СУЛИМА ІВАН
 • СУВОРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • СВЕРЧЕВСЬКИЙ КАРОЛЬ
 • СВІДЕРСЬКА КУЛЬТУРА
 • СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
 • СИНДИКАТ ЦУКРОЗАВОДЧИКІВ
 • ТЕЛІГА ОЛЕНА
 • ТЕОДОРОВИЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ТЕОЛОГІЯ
 • ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ТОРГОВИЦЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ
 • ТОВАРИСТВО ІСТОРИЧНЕ У ЛЬВОВІ
 • ТОВАРИСТВО РОСІЙСЬКО-МАЛОРОСІЙСЬКИХ АРТИСТІВ
 • ТРУД - ГАЗЕТА (1881)
 • ТРУШ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ТИШКЕВИЧ МИХАЙЛО
 • УЖВІЙ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
 • ВАЛЛІ
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВАРШАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1955 Р.
 • ВАРИНСЬКИЙ ЛЮДВИК СЕВЕРИНОВИЧ
 • ВАСИЛЕВСЬКИЙ ЛЕОН
 • ВАСИЛІАНИ
 • ВАТИКАН
 • ВЕНЯВСЬКИЙ ГЕНРИК
 • ВЕРЖБОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • ВЕШНЯК-ЯКУБОВИЧ ФЕДІР
 • ВЕСТЕРФЕЛЬД АБРАГАМ
 • ВІЛЬНА РОСІЙСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ВІЛЬНЮСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ВІМІНА ДА ЧЕНЕДА АЛЬБЕРТО
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА
 • ВОРОНИЙ МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
 • ВУЙЦІК ЗБІГНЄВ
 • ВИНОГРАДСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ВИШНІВЧАНСЬКА КАТАСТРОФА ТРАНСІЛЬВАНСЬКОЇ АРМІЇ 1657 Р.
 • ЯБЛОНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР-ВАЛЕР’ЯН
 • ЯН ІІІ СОБЄСЬКИЙ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЮНАКІВ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ЮЗЕВСЬКИЙ ЯН-ГЕНРИК
 • ЗАЇКІН В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЗАКЛИНСЬКИЙ КОРНИЛО РОМАНОВИЧ
 • ЗАЛУЦЬКИЙ ТЕОДОР–БОГДАН
 • ЗАПОРІЖЖЯ
 • ЗАТИРКЕВИЧ–КАРПИНСЬКА ГАННА ПЕТРІВНА
 • ЗЕЛІНСЬКИЙ ТАДЕЙ ФРАНЦОВИЧ
 • ЗЕЛИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
 • ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ 1862–1864
 • ЖДАНОВИЧ АНТОН МИКИТОВИЧ
 • ЖЕСТЬ
 • ЖОЛКЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • ЖУРАВСЬКИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
 • ЗІЛЬБЕРФАРБ МОШЕ ІСАКОВИЧ
 • ЗМІЄНКО ВСЕВОЛОД ЮХИМОВИЧ
 • ЗОЛОТА ГРАМОТА КАТЕРИНИ II
 • ЗУБРИЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)