ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Тронько П.Т. ВАСИЛЕНКО Микола Прокопович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vasylenko_M (останній перегляд: 27.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ

ВАСИЛЕНКО Микола Прокопович (15(02).02.1866–03.10.1935) – укр. громад. та політ. діяч, історик д-ви і права. Брат К.Василенка. Чоловік Н.Полонської-Василенко. Проф., дійсний чл. НТШ (1911), Історичного товариства Нестора-літописця (від 1919 – його голова), акад. УАН (1920). Н. в с. Есмань (нині смт Червоне Глухівського р-ну Сум. обл.). Закінчив історико-філол. ф-т Юр'євського (Тартуського) ун-ту (1890). Того ж року переїхав до Києва, де працював педагогом і журналістом. Як чл. Київ. громади (згодом Товариство українських поступовців (ТУП)), брав активну участь в укр. нац. русі. Плідно співпрацював з ж. "Киевская старина". 1905 редагував газ. нац.-демократ. напряму "Киевские отклики", на сторінках якої відстоював ідею укр. державності, за що був засуджений до однорічного ув'язнення. Після звільнення склав екстерном екзамени за курс юрид. ф-ту в Новорос. ун-ті (Одеса). Від 1908 – чл. Українського наукового товариства в Києві, ред. його "Записок". 1909 обраний приват-доц. Київ. ун-ту, але позбавлений права викладати (зазнав переслідування за політ. мотивами – його звинувачували в укр. сепаратизмі). 1917 – куратор Київ. шкільної округи, від січ. 1918 – чл. колегії Ген. суду. Належав до Конституційно-демократичної партії (кадетів). У трав. 1918 затверджений гетьманом П.Скоропадським міністром освіти і тимчасово в. о. міністра закордонних справ, а від лип. 1918 – президент Держ. сенату Української Держави. Перебуваючи на посту міністра освіти, проводив політику українізації освіт. закладів, став одним з ініціаторів створення Українського державного університету в Києві (1918–20) та Українського державного Кам'янець-Подільського університету. 1921 обраний президентом ВУАН, проте не затверджений рад. урядом на цій посаді. 1920–29 – голова соціально-екон. від. ВУАН. У 1920-х рр. очолював Комісію з вивчення укр. права, редагував її вид. 1924 засуджений (див. "Київського обласного центру дії" справа 1921–1924) до 10 років ув'язнення, згодом амністований. Від 1929 позбавлений права займати керівні посади у ВУАН.

Ще в дореволюц. час під впливом вченого О.Лазаревського поєднував дослідницьку роботу з публікацією істор. джерел. Опубл. понад 30 наук. праць.

За його редакцією видано: "Записки соціально-економічного відділу" (1926), "Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права" (1926), "Територія України в XVII ст." (1927), "Правове положення Чернігівщини за польської доби" (1928), "Матеріали до історії українського права" (1929).

П. у м. Київ.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. До історії малоросійської історіографії і малоросійського суспільного устрою. К., 1894
 2. Перші кроки по введенню положень 19 лютого 1861 р. в Чернігівській губернії. К., 1901
 3. О.М.Бодянський та його роль у вивченні Малоросії. К., 1904
 4. Політичні погляди М.Драгоманова. К., 1912
 5. Нариси з історії Західної Русі і України. К., 1916
 6. Павло Полуботок. К., 1925
 7. Як скасовано Литовський статут. К., 1926.
Література:
 1. Микола Прокопович Василенко. К., 1990
 2. Верстюк в.Ф., Осташко Т.С. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА СТАРОВИНА
 • КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ДІЇ СПРАВА 1923–1924
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • УКРАЇНСЬКИЙ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1918-1920)
 • ВАСИЛЕНКО КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ДЕРЖАВНИЙ СЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КАБІНЕТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА І ПРАВА ПРИ ПРЕЗИДІЇ ВУАН
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КЛИМЕНКО ПИЛИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОВАЛЕВСЬКІ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КИЕВСКАЯ МЫСЛЬ
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИЕВСКИЕ ОТКЛИКИ
 • КИЇВСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ АКАДЕМІКА М.П. ВАСИЛЕНКА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРАМОТНОСТІ, КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПИСЬМЕННОСТІ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ДІЇ СПРАВА 1923–1924
 • ЛАЩЕНКО РОСТИСЛАВ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛАТКІН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ЛОБОДА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛОГАНОВСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ АНТОНОВИЧ
 • ЛУЧИЦЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • МОСКВА
 • НАРІЖНИЙ СИМОН
 • НАША КУЛЬТУРА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ
 • ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
 • РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)
 • ВАСИЛЕНКО КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ
 • ЗАПИСКИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН
 • ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ
 • ЗБІРНИКИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН
 • ЗЕМСКИЙ СБОРНИКЪ ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)