ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВІЧЕ

  Бібліографічне посилання: Котляр М.Ф., Му М.М. ВІЧЕ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Viche (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВІЧЕ

ВІЧЕ – 1) збори вільних людей у Давній Русі, на яких обговорювались і вирішувались важливі громадські справи. Розвинулося з нар. зібрань у сх. слов'ян, описаних візант. істориками 6 ст. Цей архаїчний інститут народовладдя набуває нових форм і змісту в часи завершення буд-ва Давньорус. д-ви (див. Київська Русь) наприкінці 10 – поч. 11 ст. В. уперше згадується під цією назвою в літописі під 997 ( Білгород). Зі встановленням сильної князівської влади в. утвердилось як колективний орган місц. самоуправління, а з перебігом часу стало брати участь і в держ. справах. 1024 київ. в. відмовило братові Ярослава Мудрого Мстиславу Володимировичу, який хотів сісти на престол; 1068 скинуло київ. кн. Iзяслава Ярославича і посадило полоцького кн. Всеслава Брячиславича. Джерела дають підстави вважати, що в. було органом надзвичайним, вирішувало найважливіші питання міськ. і держ. життя: війни і миру, закликання і вигнання князів. Постійно міськ. або сільс. громадою управляла рада, на чолі якої стояв тисяцький. Але поступово щоденне життя значних міст підпорядковувала собі княжа адміністрація.

З настанням удільної роздробленості в Давньорус. д-ві (з 40-х рр. 12 ст.) незмірно зросла роль міськ. громад і в. у політ. житті. Громади Києва, Галича давнього, Новгорода Великого та ін. міст починають систематично обирати або вирішальним чином впливати на обрання князів. Князі проголошувалися або скидалися на в. 1146 кияни під тиском підручників вмираючого кн. Всеволода Ольговича прийняли на престол його брата Iгоря Ольговича, але через кілька днів міське в. його скинуло і запросило на престол ін. кн. – Iзяслава Мстиславича. Так само чинило в. Галича протягом 2-ї пол. 12–13 ст. У джерелах 12–13 ст. слово "віче" вживали стосовно князівської ради, а також нарад знаті (1113 нарада київ. верхівки запросила на престол Володимира Мономаха), зібрань городян за ініціативи князя, навіть на стихійні повстання городян.

Роль і значення в. у міськ. і держ. житті Русі підупали в 13 ст., а самі в. зникли в часи монголотатарської навали.

2) одна з форм сусп.-політ. життя в Галичині у 80-х рр. 19 – 30-х рр. 20 ст. Скликання політ. силами нар. в. (в Галичині) було пов'язане з набуттям укр. рухом масового характеру. Перше в. галицьких українців відбулося у Львові 30 (18) листоп. 1880 за ініціативи лідера народовського руху Володимира Барвінського. За широтою охоплення учасників та проблематикою в. поділялися на "всенародні", місц. (повітові), передвиборні, парт. та ін. Завершувалися ухваленням резолюцій, які доводилися до відома австрійс. та польс. адміністрації, лягали в основу парт. програм. У 1920– 30-х рр. в. набули виразного парт. пропагандистського забарвлення.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Сергеевич в.И. Вече и князь. М., 1867
 2. Пашуто в.Т. Черты политического строя Древней Руси. В кн.: Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965
 3. Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. М., 1993.
 4. Мудрий М. Українські народні віча у Львові 1880 і 1883 років (місто на шляху до масової політики). В кн.: Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів, 1999.

Посилання:
 • БАРВІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
 • БІЛГОРОД
 • ГАЛИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ІГОР ОЛЬГОВИЧ, ІГОР-ГЕОРГІЙ ОЛЬГОВИЧ
 • ІЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ
 • ІЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • ТИСЯЦЬКИЙ
 • ВОЛОДИМИР МОНОМАХ
 • ВСЕСЛАВ БРЯЧИСЛАВИЧ
 • ВСЕВОЛОД ОЛЬГОВИЧ
 • ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ЯРОСЛАВ-ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО
 • ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ
 • ДАНИЛОВИЧ СЕВЕРИН
 • ДЕМОКРАТІЯ
 • ГАЛИЦЬКІ ПОВСТАННЯ (1145, 1170, 1189)
 • ІГОР ОЛЬГОВИЧ, ІГОР-ГЕОРГІЙ ОЛЬГОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІВАН РОСТИСЛАВИЧ, ІВАН РОСТИСЛАВИЧ БЕРЛАДНИК
 • ІЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ
 • ІЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ
 • КОБРИНСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОПА
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИЇВСЬКІ ПОВСТАННЯ 11–12 СТОЛІТЬ, ПОВСТАННЯ КИЯН 1068, 1113, 1146 ТА 1157 РОКІВ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • МІНСЬК
 • МСТИСЛАВ ІЗЯСЛАВИЧ
 • МСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • МСТИСЛАВИЧІ
 • НАРОДНА РАДА
 • НАРОДОВЦІ
 • НОВГОРОДСЬКА БОЯРСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ОЛЕКСАНДР НЕВСЬКИЙ
 • ПОСАДНИК
 • РУСЬКА РАДА НА БУКОВИНІ
 • РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (РУРП)
 • ВЕРХОВИНА (ЖАБ'Є),
 • ВОЛОДИМИР МОНОМАХ
 • ВСЕВОЛОД ОЛЬГОВИЧ
 • ВИБОРИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)