ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vijskovi_kantseliarysty_ (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ

ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ службовці Генеральної військової канцелярії (ГВК) в 2-й пол. 17–18 ст. Штат ГВК складали підписарі, протоколісти, реєстратори, копіїсти, товмачі, повитчики. На посади канцеляристів та старших канцеляристів ГВК брали освічених юнаків, здебільшого після закінчення вищих класів Києво-Могилянської академії, які добре знали кілька мов, логіку, математику та ін. предмети. У ГВК вони не лише вели діловодство, а й набували практичних знань з юриспруденції, брали участь у вирішенні госп., війсьК., адМ., дипломатичних справ. Після кількох років служби їм надавався чин в.к.

Сфера діяльності в.к. ГВК торкалася також ін. установ та канцелярій. На них покладався контроль за виконанням заг.-держ. справ полковими канцеляріями та лічильними комісіями; їх відряджали до канцелярій Скарбової, Гетьман. домової економічної, похідних війсьК., Ген. військ. суду, в комісії, а також до полкових та сотенних канцелярій (здебільшого для розгляду скарг про розмежування земель). Вони ж їздили до Рос. д-ви для "перевода и свода книгъ правныхъ" тощо.

До в.к. потрапляли сини бунчукових товаришів, військових товаришів і значкових товаришів, сотників, обозних, хорунжих, осавулів, міськ. урядовців, козаків, міщан, духовенства та ін. За часів гетьманства Д .Апостола практикувалася гетьман. протекція в.К., завдяки чому вони отримували низку пільг – звільнення власних дворів від сплати податків, постоїв рос. військ, виконання допоміжних робіт для армії тощо. Такі в.к. не підлягали владі полковника, полкової старшини, сотника та ін. місц. урядовців.

В.к. проживали в спец. будинку при ГВК – курені. Вони могли відлучатися зі служби до своїх г-в на невизначений строк.

Від 1740 запроваджено атестацію в.к. Кожен претендент на цей чин із службовців ГВК писав "сказку" (автобіографію), генеральний писар складав на нього "атестат" (рекомендаційного листа). На підставі цих документів надавався чин в.к. Кожен, хто ставав в.К., складав присягу на вірність імператорові. Службовці, які лише "обрътались въ услуженіи" ГВК, писали "доношеніе" (прохання) про прийняття їх у в.К., а потім проходили атестацію. Були випадки, коли чин в.к. надавали службовцям полкових чи сотенних канцелярій.

Після кількох років служби в ГВК в.к. могли отримати старшинські чини або посади. Вихідцям з старшинської еліти надавався чин бунчукового товариша, іноді полковника, решті – військ. товариша або посаду сотника чи ін. місц. урядовця. З ліквідацією гетьманату інституту та ГВК (1764) більшість в.к. перейшли на цивільну службу.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Джиджора І. Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки. К., 1930
 2. Панашенко в.В. З історії національних державних інституцій: Генеральна військова канцелярія. В кн.: Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. К., 1998.

Посилання:
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • СОТНИК
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ

 • Пов'язані терміни:
 • БЕРЛИ
 • БОРОЗДНИ (БОРОЗНИ)
 • БУТОВИЧІ
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДУБЛЯНСЬКІ
 • ГУНАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ГНАТОВИЧ
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КУРІНЬ КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ
 • ЛЕСЕВИЧІ (ЛЕСЕНЕВИЧІ)
 • МОСЦІПАНОВ МАКСИМ КЛИМОВИЧ
 • ПОКАС ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • РАКУШКИ-РОМАНОВСЬКІ
 • РОДЗЯНКИ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1686–1700
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗАБІЛИ
 • ЗОРКА САМІЙЛО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)