ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vijskovi_tovaryshi (останній перегляд: 22.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ

ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ привілейована частина козацтва в Гетьманщині 2-ї пол. 17–18 ст., яка за соціальним статусом наближалася до полкової старшини і мала значний вплив на військ. й держ. справи. в.т. походили з т. зв. військ. т-ва, яке вирізнилося з-поміж козац. маси за часів Б.Хмельницького. Для означення військ. т-ва вживалися такі терміни: "військовий товариш", "знатний військовий товариш", "значний товариш полку", "значний товариш сотні", "значний і заслужений військовий товариш", "славетний і значний військовий товариш" та ін. Із знатного військ. т-ва обирали генеральну старшину і полковників козацьких. З їхнього середовища виділилися також бунчукові товариші. Поступово терміни "військовий товариш", "знатний військовий товариш" набули юрид. визнання.

Гол. обов'язком в.т. була військ. служба за власний кошт. Їх брали у військ. походи, під час яких вони командували сотнями, відали артилерією, боєприпасами тощо. Їх вибирали до різних комісій – лічильних, слідчих, межових, порубіжних, з купівлі для армії коней та волів, заготівлі провіанту й фуражу; в полкові канцелярії – полковими комісарами; для нагляду за шляхами і поштовими трактами, буд-вом гетьман. резиденцій, вироб. споруд, фортець тощо.

Підпорядковувалися в.т. Генеральній військовій канцелярії (після її ліквідації – Малоросійській колегії). Чин в.т. надавався за рекомендацією полковника Ген. військ. канцелярії або Малоросійської колегії.

Статус в.т. був майже обов'язковою сходинкою для службового зростання синів ген. та полкової старшини і бунчукових товаришів; більшість з них розпочинали військ. службу з чину в.т. Чин в.т. надавався також після тривалої служби значковим товаришам, військовим канцеляристам, вихідцям з духовенства та ін.

За майновим становищем між в.т. існувало різке розмежування. Кількість в.т. не була сталою. У послужних реєстрах 1763 зафіксовано 238 в.т., у т. ч. в Стародубському полку – 32, Ніжинському полку – 34, Чернігівському полку – 25, Київському полку – 19, Переяславському полку – 17, Прилуцькому полку – 12, Лубенському полку – 38, Миргородському полку – 15, Полтавському полку – 23, Гадяцькому полку – 23. На виконання указу імп. Катерини II від 24 груд. 1784 про припинення надання укр. козацтву чинів в.т. колишні в.т., які залишалися на військ. службі, стали корнетами, а ті, хто перейшов на цивільну службу, одержали посади титулярних радників або губернських секретарів.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Панашенко в. Військові товариші. "Київська старовина", 1998, № 3.

Посилання:
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛУБЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
 • СТАРОДУБСЬКИЙ ПОЛК
 • ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ

 • Пов'язані терміни:
 • АПОСТОЛИ
 • БАКУРИНСЬКІ
 • БЕРЛИ
 • БОБИРІ
 • БОРОЗДНИ (БОРОЗНИ)
 • БРАЦЛАВСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
 • БУТОВИЧІ
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДОЛИНСЬКІ
 • ДОРОШЕНКИ
 • ЄСИМОНТОВСЬКІ
 • ГАМАЛІЇ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
 • ГЛУХІВСЬКИЙ СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ГОРЛЕНКИ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АРТИЛЕРІЇ
 • КАРНОВИЧІ
 • КОДИНЦІ
 • КОРСУНИ
 • КОСАЧІ
 • КОСТЕНЕЦЬКІ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КОВАНЬКИ
 • КОЗЕЛЬСЬКІ
 • КУНИЦЬКИЙ СТЕФАН
 • КИЇВСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
 • КИР'ЯКОВИ
 • ЛАГОДИ
 • ЛАШКЕВИЧІ
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛЕВЕНЦІ
 • ЛІНЕВИЧІ (ЛЕНЕВИЧІ)
 • ЛИШНІ
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАЛАМИ
 • МАНДРИКИ
 • МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКІ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • НЕБАБИ
 • НЕМИРОВИЧІ-ДАНЧЕНКИ
 • ОБОЛОНСЬКІ ТА КАНЕВСЬКІ-ОБОЛОНСЬКІ
 • ОГІЄВСЬКІ
 • ОГРАНОВИЧІ (КОРНІЄВИЧІ-ОГРАНОВИЧІ, ОГРОНОВИЧІ)
 • ПАРПУРИ
 • ПАЩЕНКО ДМИТРО РОМАНОВИЧ
 • ПАСКЕВИЧІ (ПАСЬКЕВИЧИ)
 • ПОЧЕКИ-ПУЧКОВСЬКІ
 • ПОКАС ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПСЬОЛИ
 • РАКОВИЧІ
 • РАКУШКИ-РОМАНОВСЬКІ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РАШЕВСЬКІ
 • РОСЛАВЦІ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • РУБЦІ
 • САХНО-УСТИМОВИЧІ
 • САХНОВСЬКІ
 • ШРАМЧЕНКИ
 • ШИРАЇ, ШИРЯЇ
 • СКОРУПИ (СКОРУППИ) РІД
 • СЛЮЗИ РІД
 • СОЛОМКИ
 • СТАХОВИЧІ
 • СВІЧКИ РІД
 • СИЛЕВИЧІ
 • СИЛИЧІ
 • ТАРАСЕВИЧІ
 • ТРОЩИНСЬКІ, РІД
 • ТРОЦЬКІ
 • ТУРАНСЬКІ
 • ВАЛЬКЕВИЧІ
 • ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ
 • ЯВОРСЬКІ І ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКІ
 • ЗАБІЛИ
 • ЗАРУДНІ
 • ЗАТИРКЕВИЧІ
 • ЗАВОЙКИ
 • ЗЕЛЕНСЬКІ
 • ЖДАНОВИЧІ
 • ЖОРАВКИ ТА ПОКОРСЬКІ-ЖОРАВКИ
 • ЖИЛИ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗНАТНЕ (ЗНАЧНЕ) ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)