ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВІННИЦЯ

  Бібліографічне посилання: Вирський Д.С. ВІННИЦЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vinnytsia_mst (останній перегляд: 27.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВІННИЦЯ

ВІННИЦЯ – місто, обласний і районний центр України. Розташов. на Сх. Поділлі, на березі р. Пд. Буг, при впадінні в неї правої прит. р. Вишня та лівої – р. Вінничка. Вузол залізничних і автомобільних доріг. Аеропорт. Нас. 357 тис. осіб (2001).

Вперше згадується під 1363 як фортеця, побудована литов. князями Коріятовичами для захисту Поділля. 1541 нас. в. та Брацлава брало участь у виступі проти старостинської адміністрації. Для укріплення в. 1558 збудовано нову фортецю на о-ві Кемпа (Пд. Буг). Після її спорудження на правому березі виникло "Нове місто", а за лівим берегом закріпилася назва "Старе місто". Від 1598 в. – центр Брацлавського воєводства. 1640 отримала магдебурзьке право. 1642 в місті відкрито єзуїтський, а 1662 – правосл. колегіуми.

У період 1400–1569 в. зазнала 30 великих нападів татар. Уже на поч. національної революції 1648–1676 (лип. 1648) козац. загони на чолі з М.Кривоносом звільнили в. з-під влади Польщі. 1653–67 в. була центром Вінницького полку. Протягом берез. 1651 між козац. військами на чолі з I.Богуном і польс. військом під орудою С.Лянцкоронського точилася боротьба за в. У груд. 1653 до міста завітав Б.Хмельницький.

За Андрусівським договором (перемир'ям) 1667 в. поверталася під владу Польщі. Вінниччани не визнали договору, і 1671 сюди направлено польс. каральну експедицію на чолі з великим коронним гетьманом Я.Собеським (див. Ян ІІІ Собеський). За Бучацьким мирним договором 1672 в. потрапила під владу Османської імперії, і лише за Карловицьким мирним договором 1699 (див. Карловицький конгрес 1698–1699) Польща повернула собі контроль над містом.

Наприкінці 17 ст. В. належала до зони відродження козаччини на Правобережній Україні. Гетьмани I.Мазепа та I.Скоропадський робили спроби відновлення Він. полку. Протягом 18 ст. Вінниччина була базою гайдамацького руху (1734 та 1750 гайдамаки захоплювали Він. замок). Городяни в. у 2-й пол. 18 ст. брали участь у масштабному русі міст Правобереж. України за збереження міськ. привілеїв (1791 разом із Житомиром, Кам'янцем (нині м. Кам'янець-Подільський) та Луцьком здобула право на апеляційний суд).

Після 2-го поділу Польщі 1793 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) в. у складі Російської імперії. 1793–97 – центр Брацлавського намісництва, а з 1797 – повітове місто Подільської губернії. У 19 – на поч. 20 ст. стає жвавим торговим центром з розвиненою харчовою галуззю. У місті проживала численна єврейс. громада (1897 – 36 % нас.). 1905 тут мав місце єврейс. погром.

В роки української революції 1917–1921 певний час в. була місцем перебування уряду Української Народної Республіки (1919). В 1920–30-ті рр. в. перебирає значення адм. центру Поділля у колиш. губернського міста – Кам'янця-Подільського. Стає важливим пром. та культ. центром. Тут працював Кабінет вивчення (виучування) Поділля 1924–30. Від 1932 в. – обласний центр УРСР. Райцентр 1923–30, 1937–62 та від 1965.

В роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941– 1945 під час гітлерівської окупації з 19 лип. 1941 по 20 берез. 1944 у місті діяла підпільна орг-ція (див. Підпілля комуністичне в Україні 1941–1944). У лип. 1943 перед світ. громадськістю тут викрито "вінницький злочин" – проведено розкопки багатотис. поховання загиблих від рук чекістів 1937–38 (див. Вінницька трагедія 1937–1938).

В. – батьківщина М.Коцюбинського та Ю.Коцюбинського, кінорежисера І.Савченка.

Архіт. пам'ятки: Єзуїтський (1610–17) та Домініканський (1624) монастирі; церква святителя Миколая (1746; дерев'яна) та дзвіниця (1-ша пол. 19 ст.); садиба в П'ятничанах (18 ст.); музей-садиба М.Пирогова.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Батюшков П.Н. Подолия. Историческое описание. СПб., 1891; Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля, ч. 1. Вінниця, 1927
 2. З історії Радянської Вінниччини. Вінниця, 1960
 3. Вінниччина в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (Хроніка подій). К., 1965
 4. IМіС УРСР. Вінницька обл. К., 1972
 5. Маликов Д.В. По Брацлавщине (от Винницы до Тульчина). М., 1982
 6. Ковтун в.В., Степаненко А.В. Города Украины. В кн.: Экономико-географический справочник. К., 1990
 7. Отамановський в.Д. Вінниця в XIV–XVII століттях: Iсторичне дослідження. Вінниця, 1993.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • БОГУН ІВАН
 • БРАЦЛАВ
 • БРАЦЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • БРАЦЛАВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • БУЧАЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1672 Р.
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КАРЛОВИЦЬКИЙ КОНГРЕС 1698–1699
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОРІЯТОВИЧІ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КРИВОНІС МАКСИМ
 • ЛУЦЬК
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ (БЖЕЗЄ) СТАНІСЛАВ
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПІДПІЛЛЯ АНТИФАШИСТСЬКЕ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САВЧЕНКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ВІННИЦЬКА ТРАГЕДІЯ 1937-1938 РР.
 • ВІННИЦЬКИЙ ПОЛК
 • ЯН ІІІ СОБЄСЬКИЙ
 • ЖИТОМИР

 • Пов'язані терміни:
 • АБВЕР
 • АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ГРОДСЬКІ
 • АНАСТАС
 • БАЛЬМЕН ЯКІВ ПЕТРОВИЧ ДЕ
 • БІЛЬШОВИЗАЦІЯ РАД
 • БОРЖКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • БРАЦЛАВ
 • БРАЦЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • БРІЛІНГ ГУСТАВ ВОЛЬДЕМАРОВИЧ
 • БУКОВИНСЬКИЙ КУРІНЬ
 • ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20 СТ.
 • ДЕРЖАВНІ НАРАДИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1919–1920
 • ДНІПРОВСЬКИЙ СОЮЗ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ДУДКО ФЕДІР
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ДИТЯЧІ ТА ПІДЛІТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ СКАУТІВ І ПІОНЕРІВ В УКРАЇНІ
 • ЕДУКАЦІЙНА КОМІСІЯ 1773–1794
 • ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ
 • ЄВШАН МИКОЛА
 • ЄЗУЇТСЬКІ ШКОЛИ
 • ЄЗУЇТИ
 • ГАЛИЦЬКА КАМПАНІЯ ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК
 • ГАНДЗЮК ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
 • ГАЗЕТА
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГІРНЯК НИКИФОР
 • ГЛУХ ЙОСИП
 • ГНЄЗДИЛОВ ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ
 • ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • ГОЩИНСЬКИЙ CЕВЕРИН
 • ГУЛЕВИЧІ
 • ІСЛАМ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КАБІНЕТ ВИУЧУВАННЯ ПОДІЛЛЯ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ МАРТИН
 • КАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИЙ-ОЛЕКСАНДР
 • КЕДРИН-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН
 • КІРОВОГРАДСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944
 • КОЛОМИЙСЬКИЙ ШЛЯХ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ НА ТЕРИТОРІЇ УСРР–УРСР
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КРИВЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ЄРЕМІЙОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА МАРІЯ ТАРАСІВНА
 • КРЮКОВ БОРИС ІВАНОВИЧ
 • КУЗНЕЦОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КВЯТЕК КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ
 • ЛЕВИТСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛИТОВЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ МАРІЯ ІВАНІВНА
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ (БЖЕЗЄ) СТАНІСЛАВ
 • ЛЮБИНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • МАРКОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МІСТО
 • МУЛЯВА ВОЛОДИМИР САВЕЛІЙОВИЧ
 • МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ М.ЛЕОНТОВИЧА
 • МИТНА КОМОРА
 • НАХТІГАЛЬ
 • НАРАДА ПОСЛІВ І ГОЛІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ УНР (1919-1920)
 • НАРОДНИКИ
 • НАШІ ДНІ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НЕСВИЦЬКІ (НЕСВІЗЬКІ)
 • ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ В ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ ТА БЕССАРАБІЇ 1941
 • ОКРУЖНИЙ СУД
 • ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ
 • ОЛІЙНИЧУК СЕМЕН МИКИТОВИЧ
 • ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • ОСТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 • ОТАМАНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ
 • ПАЛІЙ (ГУРКО) СЕМЕН ПИЛИПОВИЧ
 • ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОРПУС
 • ПІЛСУДСЬКИЙ ЮЗЕФ-КЛЕМЕНС
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОДІЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
 • ПРАВОБЕРЕЖНЕ ПОВСТАННЯ 1664–1665
 • ПРОСВІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ПРОСВІТА (1941–1943)
 • ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ПРИКОРДОННА БИТВА 1941
 • ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (РНМ УНР)
 • РАТУШНА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА
 • РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 • РОБІТНИЧА ГАЗЕТА
 • РУДИЧІВ ІВАН ОПАНАСОВИЧ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • РЖЕПЕЦЬКИЙ АНТОН КАРЛОВИЧ
 • САФОНІВ ЯКІВ
 • САМОЙЛОВИЧА І. ТА РОМОДАНОВСЬКОГО Г. ПРАВОБЕРЕЖНА КАМПАНІЯ 1674
 • САМУСЬ (САМІЙЛО ІВАНОВИЧ)
 • САВЧЕНКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ
 • СЕЙМИКИ
 • ШЕПЕТІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
 • ШЛЕПАКОВ АРНОЛЬД МИКОЛАЙОВИЧ
 • СТРАШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • СТУС ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • СИГІЗМУНД КОРИБУТОВИЧ
 • ТЕРЕЛЯ ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ
 • ТЕРПИЛОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ
 • ТОРГИ
 • ТРИЛЬОВСЬКИЙ КИРИЛО ЙОСИПОВИЧ
 • УБОРЕВИЧ ІЄРОНІМ ПЕТРОВИЧ
 • УМАНСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ (1941)
 • ВАСИЛЕНКО КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ
 • ВЕЛИКА ДОРОГА
 • ВЕНГРЖИНОВСЬКИЙ АРКАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ВЕРВОЛЬФ
 • ВІЙНИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРОТИ УНР 1917-1918 РР.
 • ВІКУЛ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ВІННИЦЬКА ТРАГЕДІЯ 1937-1938 РР.
 • ВІННИЦЬКІ ОБОРОНИ 1651, 1671 РР.
 • ВІННИЦЬКИЙ ГОСТИНЕЦЬ
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ
 • ЮРА ГНАТ ПЕТРОВИЧ
 • ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО КАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЦІН І ЗА СПЕКУЛЯЦІЮ 1918
 • ЗБОРОВСЬКИЙ ІПОЛИТ ЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЖИТОМИРСЬКО-БЕРДИЧІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943–1944
 • ЗОНДЕРШТАБ Р


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)