ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВІНЦЕНТІЙ КАДЛУБЕК

  Бібліографічне посилання: Головко О.Б. ВІНЦЕНТІЙ КАДЛУБЕК [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vintsentij_K (останній перегляд: 14.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВІНЦЕНТІЙ КАДЛУБЕК

ВІНЦЕНТІЙ (Vincentius), Кадлубек (Kadlubonis) Вінцентій та його "Хроніка Поляків". В. (1150– 60-ті рр. – 08.03.1223) – польс. хроніст, політ. та реліг. діяч. Н. в м. Каргов під Стойбницею. Отримав блискучу освіту, мав титул магістра. 1207 в. призначений краківським єпископом, 1218 за невідомих обставин зрікся сану. На замовлення малопольс. кн. Казимира II Справедливого написав велику "Хроніку Поляків" (Chronica Polonorum), в якій висвітлюється історія Польщі до 1202. Широко використовував твори антич. та середньовічних авторів. Був виразником інтересів магнатства Малої Польщі (першим щодо нього застосував термін "лехіти") та ідеологом експансивної політики Малопольс. князівства на сх. У Хроніці є чимало повідомлень про Русь та Сх. Європу, які умовно можна розділити на три частини. Перша ч. – свідчення про Русь та рус.-польс. відносини до поч. 12 ст. – написана під впливом хроніки Галла Аноніма і як джерело не є достатньо цінною. Друга ч. відомостей стосується періоду серед. 12 ст. і містить інформацію, запозичену з різноманітних джерел (рочників, спогадів очевидців подій, усних пам'яток, матеріалів князівської канцелярії тощо). У зіставленні з давньорус. літописами дає можливість відтворити картину взаємин давньорус. і польс. князівств. Виняткову цінність свідчення Хроніки мають для дослідження історії Волині та Галичини останнього двадцятиріччя 12 – поч. 13 ст., оскільки чимало важливих фактів цієї історії висвітлені в. як очевидцем та учасником подій. Зокрема, це стосується історії Берестейської землі, боротьби кн. Романа Мстиславича за оволодіння галицьким столом, історії його взаємин з польс. володарями Казимиром II, Мєшком III Старим та Лєшеком Білим. Хроніка в. вперше опублікована 1612 у Добромилі (Львівщина) друкарем Я.Шелігою на замовлення Я.-Щ.Гербурта.

П. у м. Єнджеїв.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Magistri Vincentii Chronicon Polonorum. В кн.: Monumenta Poloniae Historica, t. 2. Lwów, 1872
 2. Mistrza Wincentego Kronika Polska. Warszawa, 1974
 3. Dąbrowski J. Dawne dziejopisarstwo polskie do r. 1480. Wrocław, 1964
 4. Исаевич Я.Д. Преемники первопечатника. М., 1982
 5. Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990
 6. Головко О.Б. Київська Русь на сторінках хроніки в.Кадлубека. "УІЖ", 1993, № 4–6.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЗЕМЛЯ, БЕРЕСТЕЙЩИНА
 • ГАЛЛ АНОНІМ (GALL ANONIM) ТА ЙОГО ХРОНІКА
 • ГАЛИЧИНА
 • ГЕРБУРТ ЯН-ЩАСНИЙ
 • ЛЄШЕК БІЛИЙ
 • МЕШКО ІІІ, МЕШКО III СТАРИЙ
 • РОМАН МСТИСЛАВИЧ, РОМАН-БОРИС МСТИСЛАВИЧ
 • ШЕЛІГА ЯН
 • ВОЛИНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • ДОБРОМИЛЬ
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ГЕРБУРТ ЯН-ЩАСНИЙ
 • КАДЛУБЕК ВІНЦЕНТІЙ
 • ЛІНДЕ (LINDE) САМУЇЛ (САМУЄЛЬ, SAMUEL) ГОТЛІБ (БОГУМИЛ, ФЕОФІЛ, BOGUMI) ІВАНОВИЧ
 • МАНДРІВНІ ДРУКАРНІ
 • ОЛЕГ ЯРОСЛАВИЧ
 • РОМАН МСТИСЛАВИЧ, РОМАН-БОРИС МСТИСЛАВИЧ
 • ШЕЛІГА ЯН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)