ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВІЗАНТІЯ

  Бібліографічне посилання: Котляр М.Ф. ВІЗАНТІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vizantiia (останній перегляд: 22.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВІЗАНТІЯ

ВІЗАНТІЯ, Візантійська імперія – умовна назва середньовічної д-ви, що була наступницею сх. ч. колиш. Рим. імперії (див. Рим Стародавній), введена істориками у 18 ст. Утворена від назви колиш. мегарської колонії Візантій на узбережжі Босфору Фракійського (нині протока Босфор), на місці якої імп. Константин I Великий 326 заснував м. Константинополь, куди 330 було перенесено з Рима столицю Рим. імперії. 395 імперія була розділена на Зх. Римську зі столицею в Римі й Сх. Римську (Візантійську) зі столицею в Константинополі. 476 Зх. імперія офіційно припинила своє існування, а Сх. збереглась, її продовженням стала середньовічна д-ва, імператори й верхівка якої наполягали на держ. і культ. спадкоємності від Рим. імперії, називали країну Романією, а себе – ромеями (римлянами), до 8 ст. держ. мовою тут залишалася латина. На Русі її іменували Грец. країною, її жителів – греками, бо вже у 9 ст. всі вони розмовляли грец. (середньовічною) мовою.

Перший розквіт в. пов'язаний з ім'ям імп. Юстініана I (527–565), який завоював 533– 534 Пн. Африку, 535–555 – Італію, 554 – частину Іспанії. Він поставив у залежність від себе країни Закавказзя і Передньої Азії. Однак уже наприкінці 6 ст. імперія почала втрачати набуте, значною мірою внаслідок наступу слов'ян на її пн. й зх. рубежах. Цей наступ почався ще в роки царювання Юстініана I, який воював з одними слов'ян. вождями, а ін. запрошував на службу. Дехто з істориків ( Б.Рибаков, П.Толочко) вважає, що на початку правління Юстініана I до нього на службу приходив один із засн. КиєваКий. Спроба Юстініана I і його наступників спертися на кочовиків- аварів у боротьбі проти слов'ян створила загрозу для самої в., яку ледве вдалося подолати. Після періоду занепаду (7 – серед. 8 ст.) почалося відродження в. Велику роль у держ. буд-ві й зовн. політиці в. відігравала християнська церква (від 1054 її стали називати православною, див. Православ'я). Константиноп. патріархи (див. Константинопольський патріархат) змагалися з рим. єпископами (рим. папами; див. Ватикан) за панування в християн. світі. Однак в 11 ст. в країні настав період феод. усобиць, що її ослабили. в. втратила майже всю Малу Азію й володіння в Італії. Новим піднесенням імперія зобов'язана імп. Алексієві I Комніну (1081–1118), який приборкав заколотників-феодалів, 1091 зумів відбити натиск печенігів і відібрати у турків-сельджуків Малу Азію. Наприкінці 12 ст. імперія знову опинилася на межі загибелі. Посилення феод. роздробленості й зменшення військ. потенціалу в часи царювання династії Ангелів (1185–1204) дали змогу учасникам 4-го хрестового походу 1204 штурмом взяти й розграбувати Константинополь (див. Хрестові походи). На захопленій хрестоносцями тер. в. було створено Лат. імперію (1204–61). На решті тер. в. виникли Нікейська імперія (1204–61), Трапезундська імперія (1204–1461) і Епірський деспотат (1204–1337). 1261 нікейському імп. Михаїлові VIII Палеологу (остання імператорська династія у в. 1261– 1453), що спирався на сильний нац.-визвол. рух у Малій Азії проти латинників, поталанило відновити в. імперію. Почався останній етап її існування. Ні в 13, ні в наступних століттях імперія не змогла відновити колиш. могутність і політ. вплив. На поч. 14 ст. почався глобальний наступ турків-османів на в. Вони спершу захопили майже всю Малу Азію, 1354 – Галліполі (нині м. Геліболу), 1361 – Адріанополь (нині м. Едірне; обидва Туреччина), 1430 заволоділи Фессалоніками (нині м. Салоніки, Греція), а 29 трав. 1453 султан Мегмед II штурмом здобув Константинополь. Імперія перестала існувати.

В. вела широку міжнар. торгівлю, експортуючи (і продаючи на місці заїжджим купцям) дорогоцінні шовкові й парчові тканини, ювелірні вироби, парфуми, вина, фрукти та ін. предмети розкоші, а також вовняні тканини, ремісничі вироби, коней та ін. Уряд провадив політику приваблювання іноз. купецтва на торги в імперії, даруючи йому різні пільги (угода Київської Русі з в. 907 надавала надзвичайні пільги рус. купцям). Торгуючи з усім тогочасним світом, імперія приділяла значну увагу зносинам з Пн. Причорномор'ям та Кримом, з міст яких, насамперед Херсонеса Таврійського, одержувала необхідні для неї продукти с. госп-ва, передусім зерно для потреб Константинополя. Гол. торг. контрагентом в. на Русі був Київ, тут існували заїжджі двори і християн. церква для візант. купців. З Русі до в. довозили також хутра, віск, мед, продукцію лісових промислів, а також рабів.

В. протягом майже тисячоліття була найсильнішою д-вою в світі. Її політ. впливу зазнали всі країни і народи Європи та багато – на Бл. і Серед. Сході. Цей вплив ґрунтувався не тільки на військ. силі імперії. в. провадила також умілу й гнучку зовн. політику, користувалася для досягнення політ. мети засобами екон., ідеологічного (церк.) і культ. тиску. Завдяки цьому панівні й освічені прошарки народів Сх. й Пд. Європи з перебігом часу зробилися носіями заг.-культ. традиції. На поч. 1970-х рр. Д.Оболенський запропонував термін "візантійське співтовариство націй", зауваживши, що візант. к-ра та її спадщина справляли на чимало країн настільки сильний вплив, що цілком виправданим буде вважати їх єдиним міжнар. співт-вом. 865 від в. прийняла хрещення Болгарія, у 870-х рр. – сербські князівства, 988–990 – Київ. Русь (див. Хрещення Київської Русі).

В. була гол. дипломатичним й екон. партнером Київ. Русі аж до часів Ярослава Мудрого. Виникнення першого держ. об-ня на сх.-слов'ян. землях – Київ. князівства Аскольда ознаменувало вихід Русі на міжнар. арену. 18 черв. 860 рус. флот на чолі з Аскольдом вдерся до бухти Золотий Ріг і обложив Константинополь. Імп. Михаїлу III довелося сплатити контрибуцію й надати привілеї рус. купцям на землях в.

Створення Давньорус. д-ви (Київ. Русі) й утвердження кн. Олега в Києві ознаменувало появу сильної країни, з якою довелося рахуватись урядові в. 907 Олег на чолі величезного флоту та суходольного війська напав на в. і змусив імператорів-співправителів Лева VI й Александра просити миру. Поряд з чималою контрибуцією візант. уряд відновив привілеї для рус. купців, які вони одержали завдяки Аскольду, але згодом втратили. Попередня угода 907 і мир 911 між в. і кн. Олегом були першими (що збереглися) текстами дипломатичних актів Давньорус. д-ви.Походи Русі на Візантію, як можна судити зі змісту тих угод між ними, що були вписані до "Повісті временних літ", диктувалися насамперед екон. інтересами сх.-слов'ян. д-ви: в. була гол. і до серед. 11 ст., по суті, єдиним ринком збуту надлишкового продукту, що його здобували князі з дружинниками у вигляді данини (насамперед полюддя) із залежного нас. країни. Продаючи на візант. торгах хутра, мед, віск, зерно, продукти харчування й лісових промислів, рус. князі й бояри купували предмети розкоші (коштовні тканини, дорогоцінну зброю, прикраси, вино, фрукти та ін.). Менш вдалими виявилися походи на в. наступника Олега Ігоря Старого 941 і 944, після яких рус. купецтво втратило частину привілеїв на візант. ринках. Наступниця й дружина Ігоря княгиня Ольга зав'язала мирні стосунки з імперією й відвідала Константинополь на чолі посольства, вела переговори з імп. Константином VII Багрянородним. Зате спроби Святослава Ігоревича закріпитись у Нижньому Подунав'ї внаслідок кампаній 968 і 969–971 закінчилися невдачею. Київ. Русь була змушена зректися володінь у Криму (за винятком сх., де в серед. 10 ст. утворилося Тмутороканське князівство), її витіснили з Подунав'я і відтіснили від Чорного м. Новий етап міждерж. стосунків Київ. Русі з в. настав за князювання Володимира Святославича. Він одружився з сестрою імп. Василія II Болгаробійця 0Анною, потіснив в. у Криму. Його наступник Ярослав Мудрий продовжував провадити мирну політику щодо в., незважаючи на війну з імперією 1043, спровоковану імп. Константином IX Мономахом.

Помітне місце у "візантійському співтоваристві націй" посідала Київ. Русь. Ств. в серед. 9 ст. видатними церк. і культ. діячами святими Кирилом і Мефодієм слов'ян. писемність стала проникати на Русь ще до запровадження там християнства, але поширилася лише після хрещення Київської Русі, оскільки християн. богослужіння неможливе без церковно-літургійних книг. Першими церковнослужителями на Русі були греки й, мабуть, болгари. Церква Київ. Русі (в ранзі митрополії) перебувала в канонічній юрисдикції Константиноп. патріархату. За невеликими винятками (Іларіон, Климент Смолятич) митрополитами в Києві були греки, котрих надсилали з Константинополя. На Русі наприкінці 10–11 ст. швидко й масштабно засвоювалася багата спадщина візант. к-ри. Вона відіграла величезну роль у становленні книжкової справи, утворенні й розвитку на Русі шкіл архітекторів, живописців, мозаїчників, ювелірів та ін.

Вступ Київ. Русі в добу удільної роздробленості в серед. 12 ст. порушує її цілісну зовн. політику. Відтоді князівства, що складали федеративну Давньорус. д-ву, проводять самостійні зносини з іноз. д-вами. Стосунки з в. перебирають гол. чин. Галицьке князівство і Волинське князівство. Їхні князі спираються на в. у зовн.-політ. справах, втручаються у справи візант. (1164 галицький кн. Ярослав Володимирович надав притулок майбутньому імп. Андроніку I Комніну), допомагають імперії захищатися від кочовиків (1197 чи 1198 галицько-волин. кн. Роман Мстиславич розгромив половців, що підступали до Константинополя). Однак розпад Давньорус. д-ви, підкорення її монголо-татарами унеможливили дальші стосунки Русі з Візантією.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Успенский Ф.И. История Византийской империи, т. 1–3. СПб.– М.–Л., 1913–48
 2. Васильев А.А. История Византии. Л., 1925
 3. Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956
 4. История Византии, т. 1–3. М., 1967
 5. Оболенский Д.Д. Византийское содружество наций. М., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНДРОНІК І КОМНІН
 • АСКОЛЬД
 • АВАРИ
 • ГАЛИЦЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ІГОР, ІГОР СТАРИЙ
 • ІЛАРІОН
 • ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ, АНТИЧНЕ І ВІЗАНТ. МІСТО В КРИМУ
 • ХРЕЩЕННЯ РУСІ 987–989
 • ХРЕСТОВІ ПОХОДИ
 • ХРИСТИЯНСТВО НАРОДНЕ
 • КИЙ
 • КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ, КЛИМ СМОЛЯТИЧ
 • КОНСТАНТИН VII БАГРЯНОРОДНИЙ
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ
 • МЕГМЕД II АЛЬ ФАТІХ
 • ОЛЕГ
 • ОЛЬГА
 • ПЕЧЕНІГИ
 • ПОХОДИ РУСІ НА ВІЗАНТІЮ
 • ПОЛЮДДЯ
 • ПОЛОВЦІ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • РОМАН МСТИСЛАВИЧ, РОМАН-БОРИС МСТИСЛАВИЧ
 • РИБАКОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РИМ СТАРОДАВНІЙ
 • СВЯТОСЛАВ ІГОРЕВИЧ
 • ТМУТОРОКАНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • УДІЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ
 • ВАСИЛІЙ II БОЛГАРОБІЙЦЯ
 • ВАТИКАН
 • ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ СВЯТИЙ
 • ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ЯРОСЛАВ-ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ХАРЧУВАННЯ ТА ЇЖА
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: МІФОЛОГІЧНІ ВІРУВАННЯ
 • АДАЛЬБЕРТ МАГДЕБУРЗЬКИЙ
 • АКТИ ІСТОРИЧНІ
 • АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • АНАСТАСІЯ ЯРОСЛАВНА
 • АНДРІЙ БОГОЛЮБСЬКИЙ
 • АНДРІЙ ПЕРВОЗВАННИЙ
 • АНДРОНІК І КОМНІН
 • АНТІОХІЙСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР
 • АПОКРИФИ
 • АРДАГАСТ
 • АСКОЛЬД
 • АТТІЛА
 • АВАРИ
 • АВРААМКИ ЛІТОПИС
 • АВТОКЕФАЛЬНА ЦЕРКВА
 • БАСИЛЕЙ, ВАСИЛЕВС
 • БЕРТИНСЬКІ АННАЛИ
 • БІДЛО ЯРОСЛАВ
 • БОБОЛИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ
 • БОГОМИЛЬСТВО
 • БОЛГАРИ ДУНАЙСЬКІ
 • БОСПОРСЬКЕ ЦАРСТВО
 • БУТКОВ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ
 • ЧЕРНЕЦТВО, ЧЕРНЕЦТВО В ХРИСТИЯНСТВІ
 • ЧЕТЬЇ МІНЕЇ
 • ЧОРНОГОРІЯ
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ДНІПРО
 • ДОБРУДЖА
 • ДОГОВОРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З ВІЗАНТІЄЮ
 • ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 • ДУКАТ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДУНАЙ
 • ДВОРНІК ФРЕНСІС
 • ДИПЛОМАТІЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
 • ЄФРЕМ
 • ЄГИПЕТ
 • ЕМАЛЬ
 • ЄВФРОСИНІЯ МСТИСЛАВНА
 • ЄВФИМІЯ ГЛІБІВНА
 • ЄВФИМІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
 • ЄВПАТОРІЯ
 • ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ФАНАГОРІЯ
 • ФЕОДАЛІЗМ
 • ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ
 • ФЕОДОРО, КНЯЗІВСТВО
 • ФЕОФАН СПОВІДНИК
 • ФЛОРЕНТІЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1439
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • ФРЕСКА
 • ГАЛЕРА
 • ГАЛИЦЬКА МИТРОПУЛІЯ (14 СТ.)
 • ГРЕЦІЯ, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГРЕКИ В УКРАЇНІ
 • ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)
 • ІБН ХАУКАЛЬ
 • ІГОР, ІГОР СТАРИЙ
 • ІКОНОТВОРЧІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКЕ ІКОНОМАЛЯРСТВО
 • ІКОНИ, УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ
 • ІЛАРІОН
 • ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА
 • ІМПЕРАТОР
 • ІМПЕРІЯ
 • ІОАНН ІІІ СКОПЕЦЬ
 • ІСПАНІЯ, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ІТАЛІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ІТАЛІЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
 • ЮСТИНІАН І
 • КАЛЕНДАР
 • КАРАЇМИ
 • КАРИШКОВСЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
 • КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
 • КАЖДАН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • КЕРЧ
 • ХАРАЛЬД, ХАРАЛЬД СІГУРДССОН СУВОРИЙ ПРАВИТЕЛЬ
 • ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ
 • ХОЛМСЬКА ІКОНА БОГОРОДИЦІ
 • ХОРВАТІЯ, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ
 • ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ
 • ХРЕЩЕННЯ РУСІ 987–989
 • ХРОНОГРАФИ
 • ХРИСТИЯНСТВО НАРОДНЕ
 • ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ СЛОВ'ЯН
 • КІЛІЯ
 • КІННАМ ІОАНН
 • КИЙ
 • КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ, КЛИМ СМОЛЯТИЧ
 • КОЧІВНИЦТВО
 • КОНСТАНТИН VII БАГРЯНОРОДНИЙ
 • КОНСТАНТИН IХ МОНОМАХ
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬ
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • КОРЧЕВ
 • КОРСУНСЬКИЙ ПОХІД ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА
 • КРИМ, ПЕРЕБІГ ОСНОВНИХ ДОІСТОРИЧНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ НА ПІВОСТРОВІ КРИМ
 • КРИМЧАКИ ТА СТАРОДАВНЄ ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ КРИМУ
 • КТИТОР
 • КУБАНЬ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИЇВСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР РУСЬКИХ ЄПИСКОПІВ 1147
 • КИРИЛО І
 • КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ
 • ЛАВРСЬКА ІКОНОПИСНА ТА МАЛЯРСЬКА МАЙСТЕРНЯ
 • ЛЕВ ДІАКОН
 • ЛЕВЧЕНКО МИТРОФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛИТОВЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛІТРА
 • ЛЬВІВ
 • ЛЮБЕЧ
 • МАКЕДОНІЯ, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ
 • МАКРОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ СВІТ
 • МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
 • МАРТІН І
 • МАРТИНІВСЬКИЙ СКАРБ
 • МАТВІЙ З МЕХОВА
 • МАВРИКІЙ, ФЛАВІЙ МАВРИКІЙ ТИБЕРІЙ
 • МЕНАНДР ПРОТИКТОР
 • МІЛІАРІСІЙ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • МОЛДОВА
 • МОНАРХІЯ
 • МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • МОЗАЇКА
 • МУСОКІЙ
 • МИХАЇЛ I
 • МИТРОПОЛИТ
 • НАДЛЕР ВАСИЛЬ КАРЛОВИЧ
 • НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИСНИЙ ІЗВОД
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • НИКИФОР ІІ
 • НИКИФОР ІІ ФОКА
 • ОЛЕГ
 • ОЛЕШШЯ
 • ОЛЬГА
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • ПАНТІКАПЕЙ
 • ПАРТЕНІТ, ПАРТЕНІТИ
 • ПЕЧЕНІГИ
 • ПЕТРОНА КАМАТІР
 • ПОХОДИ РУСІ НА ВІЗАНТІЮ
 • ПОХОДИ РУСІВ НА КАСПІЙСЬКЕ МОРЕ
 • СЛОВ’ЯНИ (ДАВНІ). ЧАСТИНА 2
 • ПОЛОВЦІ
 • ПОМ'ЯНИКИ
 • ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • ПРОСОПОГРАФІЯ
 • ПИРОГОЩА
 • РАБСТВО В УКРАЇНІ
 • РОСІЯ
 • РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • РУСЬКИЙ КАГАНАТ
 • РИМ СТАРОДАВНІЙ
 • САРАЙСЬКА ЄПАРХІЯ
 • СЕДЛЯР ВАСИЛЬ ФЕОФАНОВИЧ
 • СЕРБІЯ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • ШЛЯХ ІЗ ВАРЯГІВ У ГРЕКИ
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • СКЛАВИНИ, СКЛАВЕНИ – САМОНАЗВА СЛОВ’ЯН
 • СКОМОРОХИ
 • СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО, СЛОВ’ЯНОЛЮБСТВО
 • СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ
 • СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИЄВІ
 • СОКОЛОВ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • СОЛІД, ЗОЛОТА МОНЕТА
 • СТАМБУЛ
 • СУДАК - СМТ АРК
 • СВЕНЕЛЬД ВОЄВОДА
 • СИРІЯ, СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ТАБІР ВІЙСЬКОВИЙ
 • ТЕКСТОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ТІРІТАКА
 • ТЮРКСЬКА АНТРОПОМОРФНА СКУЛЬПТУРА
 • ТЮРКСЬКИЙ КАГАНАТ
 • ТМУТОРОКАНЬ
 • ТОЙНБІ АРНОЛЬД-ДЖОЗЕФ
 • ТОРКИ
 • ТРЕТІЙ РИМ - ЄВРОП. РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТ. ІДЕЯ
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ТУГОРКАН
 • ТВІР ФЕОФІЛАКТА СІМОКАТТА
 • ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЄВИЧ
 • УГРИ
 • УСПЕНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • УЗБЕК, ХАН
 • ВАРЯГИ
 • ВАСИЛЬЄВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ВАСИЛІЙ І МАКЕДОНЯНИН
 • ВАСИЛІЙ II БОЛГАРОБІЙЦЯ
 • ВАСИЛЬКО ЮРІЙОВИЧ
 • В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ВОЛОДИМИР МОНОМАХ
 • ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ СВЯТИЙ
 • ВОЛОДИМИРКО ВОЛОДАРЕВИЧ
 • ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ
 • ВСЕВОЛОД ЮРІЙОВИЧ ВЕЛИКЕ ГНІЗДО
 • ВИРА
 • ЯХ’Я АНТІОХІЙСЬКИЙ, ЯХ’Я ІБН САЇД ІБН ЯХ’Я АЛ-АНТАКІ
 • ЯХІЯ ОЛЕКСАНДР
 • ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ЯРОСЛАВ-ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЯТВЯГИ
 • ЙОРДАН ТА ЙОГО ТВІР GETICA
 • ЙОРДАНІЯ
 • ЙОРГА НІКОЛАЄ
 • ЮСТИНІАН II РІНОМЕТ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАКОН СУДНИЙ ЛЮДЄМ
 • ЗМІЙОВИКИ
 • ЗОЛОТА ОРДА, УЛУС ДЖУЧІ
 • ЗОЛОТІ ВОРОТА В КИЄВІ
 • ЗОЛОТИЙ ТАТАРСЬКИЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)